Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

vertalingen

open books

Elia, 1 Koningen 17

geplaatst op dinsdag 17 september 2013 in de categorie vertalingen

In de komende periode worden in de kerk - tenminste als het alternatieve rooster gevolgd wordt - de Elia-verhalen gelezen (1 Koningen-2 Koningen 2). Er wordt begonnen bij 1 Koningen 17. Om Elia echter te begrijpen moet het voorafgaande verhaal over Achab, de koning van Israël daar wel bij betrokken worden, zeker ook om het eerste vers van 1 Koningen 17 te kunnen begrijpen.
In de bijlage treft u mijn vertaling aan van 1 Koningen 16,29-17,16.

Open PDF bestand

Lucas 7,11-50

geplaatst op zaterdag 18 mei 2013 in de categorie vertalingen

Met regelmaat zal ik ook vertalingen op de website zetten. Hieronder een vertaling van 7,11-50, dat ik als een eenheid beschouw. Dit hoofdstuk staat in juni 2013 op het leesrooster.

Open PDF bestand