Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Vertalingen

Vertaling van Johannes 7,1-53

geplaatst op dinsdag 21 september 2021 in de categorie Vertalingen

In de afgelopen weken, vanaf begin september, werd in de kerk steeds een passage uit Johannes 7 gelezen. In het online preekteam bespraken we deze perikopen steeds. Maar we begonnen met een vertaling.
De hele perikoop draait om het Loofhuttenfeest: 7,1; 7,2-9 (het Loofhuutenfeest is nabij); 7,14-36 (opgaan naar het feest; 7,14-36 (op de helft van het feest); 7,37-52 (op de laatste, de grote dag van het feest). De complete vertaling van hoofdstuk 7 vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Vertaling van Johannes 2,13-22

geplaatst op woensdag 03 maart 2021 in de categorie Vertalingen

Op zondag 7 maart 2021 staat het verhaal van de tempelreiniging, Johannes 2,13-22, op het leesrooster. We bespraken deze tekst in het pas gestarte online preekteam. En dat leidde tot onderstaande vertaling. Mijn visie op de structuur van deze perikoop heb ik eraan toegevoegd. 

Open PDF bestand

Vertaling van Exodus 19,1-24,18

geplaatst op dinsdag 29 september 2020 in de categorie Vertalingen

Sinds oktober 2019 ben ik geïntrigeerd door het boek Exodus. Ik schreef in 2020 drie artikelen over de Sinaï-perikoop (Exodus 19-24). Nu bied ik mijn vertaling aan van deze hoofdstukken (met weglating van 20:1-17 [decaloog] en 21:2-23:33 [2e helft van het verbondsboek]).

Open PDF bestand

Vertaling van MatteĆ¼s 25,31-46

geplaatst op zondag 20 september 2020 in de categorie Vertalingen

Op de één na laatste zondag van het kerkelijk jaar, 15 november 2020, staat het bijzondere verhaal centraal van de optreden van de Mensenzoon bij zijn komst in heerlijkheid (Matteüs 25,31-46). Voor 'Schriftlezing' maakte ik een vertaling. U vindt hem ook hier. 

Open PDF bestand

Vertaling van Lucas 24,13-35

geplaatst op zaterdag 20 april 2019 in de categorie Vertalingen

In de Paaswake (20 april 2019) en op de 1e Zondag van Pasen (21 april 2019) stond in de eredienst het verhaal van de Emmaüsgangers centraal. Ik mediteerde erover in de Paaswake aan de hand van vier afbeeldingen van Rembrandt, op de Paasmorgen preekte ik over Lucas 24,13-35, in het bijzonder over de woorden 'En zoals hij zich aan hen kenbaar maakte door het breken van het brood' (24,35).
Een vertaling van mijn hand van deze passage vindt u hieronder (in het pdf.bestand). 

Open PDF bestand

open books

Vertaling van 1 Koningen 16,29-17,16

geplaatst op dinsdag 17 september 2013 in de categorie Vertalingen

In de komende periode worden in de kerk - tenminste als het alternatieve rooster gevolgd wordt - de Elia-verhalen gelezen (1 Koningen-2 Koningen 2). Er wordt begonnen bij 1 Koningen 17. Om Elia echter te begrijpen moet het voorafgaande verhaal over Achab, de koning van Israël daar wel bij betrokken worden, zeker ook om het eerste vers van 1 Koningen 17 te kunnen begrijpen.
In de bijlage treft u mijn vertaling aan van 1 Koningen 16,29-17,16.

Open PDF bestand

Vertaling van Lucas 7,11-50

geplaatst op zaterdag 18 mei 2013 in de categorie Vertalingen

Met regelmaat zal ik ook vertalingen op de website zetten. Hieronder een vertaling van 7,11-50, dat ik als een eenheid beschouw. Dit hoofdstuk staat in juni 2013 op het leesrooster.

Open PDF bestand