Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Vertalingen

Het lijdensverhaal volgens Marcus 14,12-15,47

geplaatst op zaterdag 16 maart 2024 in de categorie Vertalingen

Op Palmzondag wordt niet alleen het verhaal van de intocht van Jezus gelezen, maar ook het lijdensverhaal. Dat gebeurt dit jaar uit het Marcusevangelie: 11,1-11 en 14,12-15,47.
Dat passieverhaal volgens Marcus kan natuurlijk ook op Goede Vrijdag gelezen worden.
In de bijlage treft u mijn vertaling aan van Marcus 14,12-15,47.

Open PDF bestand

Klaagliederen en de Stille Week

geplaatst op zaterdag 17 februari 2024 in de categorie Vertalingen

De klaagpsalm die we kennen in de Stille Week, is Psalm 22. Het is vooral de eerste regel die veel mensen bekend is: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' Jezus bad hem aan het kruis.
Veel minder bekend zijn de Klaagliederen. Niet in de joodse traditie; daar  wordt het boek elk jaar gelezen op Tisha Beav ('de negende van de maan Av'), de dag waarop dag waarop de vernietiging van de tempel van Salomo, door de Babyloniërs in 587 v. Chr., en nogmaals door de Romeinen in het jaar 70, herdacht wordt. In de protestantse traditie hebben ze geen eigen plaats in tegensteling tot de de rooms-katholieke liturgie. Daarin worden ze uitgesproken en gezonden gedurende de metten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. We zijn als SHA bezig met een meer ideolecte vertaling. Ter voorbereiding daarop maakte ik een eigen vertaling. 

Open PDF bestand

Vertaling van en kanttekeningen bij Jesaja 40,1-11

geplaatst op dinsdag 05 december 2023 in de categorie Vertalingen

Voor de Monshouwerstichting moest ik een vertaling maken van Jesaja 40,1-11, de oudtestamentische lezing voor de 2e Advent, zondag 10 december 2023. Omdat ik ook dienst had voor het online exegeteam maakte ik er enkele kanttekeningen bij. Deze ouverture van de Tweede Jesaja is een buitengewoon intrigerende tekst. Het duurt even, voordat de samenhang tussen de vier strofen een lezer duidelijk wordt.

Open PDF bestand

Een nieuwe vertaling van Lucas 2,1-20

geplaatst op dinsdag 28 november 2023 in de categorie Vertalingen

Jaren geleden maakte ik een vertaling van Lucas 2,1-20, waar ik jaren op teerde. Voor de Monshouwerstichting moest ik voor 24 december 2023 een vertaling aanleveren van Lucas' geboorteverhaal. Steevast krijgt een vertaler daarop van een ander commentaar. Dat gebeurde ook nu. En dat dwingt je om nog weer opnieuw kritisch te kijken. Hieronder vindt u het resultaat.

Open PDF bestand

Nieuwe website van de Dirk Monshouwer-stichting

geplaatst op donderdag 12 oktober 2023 in de categorie Vertalingen

De Dirk Monshouwerstichting heeft sinds enkele maanden een nieuwe website. Daarop houden we ons vooral bezig met het maken van vertalingen voor de liturgie van de eerstkomende zondag. Vanaf begin september zijn daarop onze vertalingen te vinden.

Voor zondag 15 oktober heb ik zowel de oud- als de nieuwtestamentische vertaling aangeleverd: Jesaja 25,1-12, het feestmaal voor alle volkeren, en Matteüs 22,1-14, de gelijkenis van een bruiloft die een koning voor zijn zoon heeft klaargemaakt.

Open PDF bestand

Het lijdensverhaal volgens Matteüs 26,1-27,56

geplaatst op maandag 03 april 2023 in de categorie Vertalingen

In deze Stille Week staat het passie- en het paasverhaal centraal, dit jaar uit het Matteüsevangelie. Om dat verhaal tot je te nemen, kan je dat natuurlijk direct in een Nederlandse vertaling lezen, om het tot me te laten komen vertaal ik ook graag zelf. In de bijlage vindt u mijn vertaling van het lijdensverhaal van Matteüs (26,1-27,56)

Open PDF bestand

Vertaling en exegetische kanttekeningen bij Matteüs 3,1-17

geplaatst op dinsdag 03 januari 2023 in de categorie Vertalingen

Het Oecumenisch Leesrooster biedt twee mogelijkheden voor a.s. zondag: de wijzen uit het oosten (Mat. 2,1-12) of de doop van Jezus (Mat. 3,13-17). In het online exegeseteam kozen we voor Matteüs 3,1-17, het verhaal dat bekend staat als 'de doop van Jezus'. Opmerkelijk omdat de doop van Jezus er niet echt in voorkomt. Alle nadruk in 3,13-17 ligt op de doop met de heilige geest. Om zijn werk te kunnen verrichten ontvangt hij de geest van God.

Open PDF bestand

Vertaling van 2 Koningen 13,14-25

geplaatst op dinsdag 08 november 2022 in de categorie Vertalingen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat wat velen een raar verhaal zullen noemen, centraal: over een begrafenis die bezig is, maar die wordt verstoord, waarna de omstanders de betrokkene in het graf van Elisa gooien, waarna hij in aanraking met de beenderen van Elia weer tot leven komt (2 Koningen 13,20-21). Voor het online exegeseteam maakte ik een vertaling van de complete lezing, 2 Koningen 13,14-21, en het vervolg (13:22-25).

Open PDF bestand

Vertaling van 2 Koningen 5,19b-27

geplaatst op maandag 31 oktober 2022 in de categorie Vertalingen

A.s. zondag, 6 november wordt het tweede deel van 2 Koningen 5 gelezen, te weten de verzen 19b-27. Merkwaardig overigens van het leesrooster om het verhaal zo in tweeën te knippen. Voor het online exegeseteam maakte ik een vertaling, na lezen van de vertaling van Leo van den Boogaard op www.schriftlezing.nl, en maakte een paar aantekeningen bij de vertaling en de tekst. 

Open PDF bestand

Vertaling van 2 Koningen 2,19-25

geplaatst op dinsdag 11 oktober 2022 in de categorie Vertalingen

A.s. zondag, 16 oktober 2023 wordt in de kerk met de Elisa-cyclus begonnen, tenminste wanneer de alternatieve lezing gevolgd wordt. Dan zou je verwachten dat er begonnen zou worden met het verhaal van de overdracht van de profetenmantel door Elia aan Elisa, maar nee ... de gemeente krijgt direct een van de meest lastige verhalen voor de kiezen: 2 Kon. 2,19-25, waar de NBV21 boven heeft gezet 'Het eerste optreden van Elisa', een optreden met een helend gevolg, maar direct daarna verwoestend. Hier mijn vertaling van deze twee wonderverhaaltjes.

Open PDF bestand

Vertaling van Matteüs 8,1-9,34

geplaatst op maandag 03 oktober 2022 in de categorie Vertalingen

Volgend jaar willen we in de serie 'Amsterdamse Cahiers voor de Bijbel en zijn Tradities' een nummer uitbrengen over het Matteüsevangelie. Piet van Midden en ik zijn daarvoor als redacteuren aangesteld. Van mijn hand zal in die bundel een artikel verschijnen over 'De tien en meer herstelwonderen van Jezus: Matteüs 8,1-9,34'. Ik maakte daarvoor een vertaling van die twee hoofdstukken die ik hier graag aan u voorleg.

Open PDF bestand

Vertaling van Lucas 12,42-59

geplaatst op donderdag 18 augustus 2022 in de categorie Vertalingen

Met excuus, deze vertaling van Lucas 12,42-59 had ik eerder op mijn website moeten zetten, een deel van deze passage, Lucas 12,49-56, stond namelijk voor afgelopen zondag, 14 augustus 2022, op het rooster. Gelukkig was de vertaling ook op www.schriftlezing.nl te vinden.

Open PDF bestand

Vertaling van Johannes 20,1-18

geplaatst op woensdag 16 maart 2022 in de categorie Vertalingen

De klassieke lezing voor de Paasmorgen is Johannes 20,1-18, een verhaal dat niet goed begrepen kan worden zonder het daaraan voorafgaande verhaal van de kruisafname en graflegging, maar ook niet goed zonder het vervolg gelezen kan worden; de drie verschijningen (let. openbaringen') van Jezus aan zijn leerlingen (20,19-25; 29,26-29 en 21,1-14).

Open PDF bestand

Vertaling van Johannes 10,40-11,54

geplaatst op zaterdag 29 januari 2022 in de categorie Vertalingen

Binnenkort staat het verhaal van de dodenopwekking van Lazarus (Joh. 11,1-54) op het Oecumenisch Leesrooster. Niet op één, maar op vier zondagen: vv. 1-16 op zondag 6 februari; vv. 18-27 op zondag 13 februari; vv. 28-44 op zondag 20 februari en vv. 45-54 op zondag 27 februari 2022. Ik maakte voor het online preekteam dat dinsdag 1 februari weer van start gaat, een vertaling, en wel - voor mijn eigen gemak - van het hele hoofdstuk. Daarna noem ik wat diverse Nederlandse literatuur.

Open PDF bestand

Is de NBV21 werkelijk een verbetering?

geplaatst op maandag 18 oktober 2021 in de categorie Vertalingen

In de afgelopen weken ben ik intensief bezig geweest met 2 Koningen 4,8-37. Het maakte me nieuwsgierig welke wijzigingen in 2 Koningen 4,8-37 in de NBV21 waren aangebracht. Ik rekende gezien de kritiek die er was op de NBV op een groot aantal wijzigingen, maar dat viel me erg tegen. Het waren er slechts drie. En heel gelukkig en consequent zijn alle wijzigingen nu ook weer niet.

Open PDF bestand

Vertaling van 2 Koningen 4,8-37

geplaatst op dinsdag 05 oktober 2021 in de categorie Vertalingen

Ik ben deze weken intensief bezig met 2 Koningen 4,8-37, het verhaal over Elisa en de Sunamitische vrouw, dat uitloopt op een dodenopwekking. De reden is dat er in maart 2022 een ACEBT-bundel verschijnt over Elia & Elisa, waaraan ik een bijdrage zal leveren, over de dodenopwekking. Mijn vertaling van deze vertelling presenteer ik alvast.

Open PDF bestand

Vertaling van Johannes 7,1-53

geplaatst op dinsdag 21 september 2021 in de categorie Vertalingen

In de afgelopen weken, vanaf begin september, werd in de kerk steeds een passage uit Johannes 7 gelezen. In het online preekteam bespraken we deze perikopen steeds. Maar we begonnen met een vertaling.
De hele perikoop draait om het Loofhuttenfeest: 7,1; 7,2-9 (het Loofhuutenfeest is nabij); 7,14-36 (opgaan naar het feest; 7,14-36 (op de helft van het feest); 7,37-52 (op de laatste, de grote dag van het feest). De complete vertaling van hoofdstuk 7 vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Vertaling van Johannes 2,13-22

geplaatst op woensdag 03 maart 2021 in de categorie Vertalingen

Op zondag 7 maart 2021 staat het verhaal van de tempelreiniging, Johannes 2,13-22, op het leesrooster. We bespraken deze tekst in het pas gestarte online preekteam. En dat leidde tot onderstaande vertaling. Mijn visie op de structuur van deze perikoop heb ik eraan toegevoegd. 

Open PDF bestand

Vertaling van Exodus 19,1-24,18

geplaatst op dinsdag 29 september 2020 in de categorie Vertalingen

Sinds oktober 2019 ben ik geïntrigeerd door het boek Exodus. Ik schreef in 2020 drie artikelen over de Sinaï-perikoop (Exodus 19-24). Nu bied ik mijn vertaling aan van deze hoofdstukken (met weglating van 20:1-17 [decaloog] en 21:2-23:33 [2e helft van het verbondsboek]).

Open PDF bestand

Vertaling van Matteüs 25,31-46

geplaatst op zondag 20 september 2020 in de categorie Vertalingen

Op de één na laatste zondag van het kerkelijk jaar, 15 november 2020, staat het bijzondere verhaal centraal van de optreden van de Mensenzoon bij zijn komst in heerlijkheid (Matteüs 25,31-46). Voor 'Schriftlezing' maakte ik een vertaling. U vindt hem ook hier. 

Open PDF bestand

Vertaling van Lucas 24,13-35

geplaatst op zaterdag 20 april 2019 in de categorie Vertalingen

In de Paaswake (20 april 2019) en op de 1e Zondag van Pasen (21 april 2019) stond in de eredienst het verhaal van de Emmaüsgangers centraal. Ik mediteerde erover in de Paaswake aan de hand van vier afbeeldingen van Rembrandt, op de Paasmorgen preekte ik over Lucas 24,13-35, in het bijzonder over de woorden 'En zoals hij zich aan hen kenbaar maakte door het breken van het brood' (24,35).
Een vertaling van mijn hand van deze passage vindt u hieronder (in het pdf.bestand). 

Open PDF bestand

open books

Vertaling van 1 Koningen 16,29-17,16

geplaatst op dinsdag 17 september 2013 in de categorie Vertalingen

In de komende periode worden in de kerk - tenminste als het alternatieve rooster gevolgd wordt - de Elia-verhalen gelezen (1 Koningen-2 Koningen 2). Er wordt begonnen bij 1 Koningen 17. Om Elia echter te begrijpen moet het voorafgaande verhaal over Achab, de koning van Israël daar wel bij betrokken worden, zeker ook om het eerste vers van 1 Koningen 17 te kunnen begrijpen.
In de bijlage treft u mijn vertaling aan van 1 Koningen 16,29-17,16.

Open PDF bestand

Vertaling van Lucas 7,11-50

geplaatst op zaterdag 18 mei 2013 in de categorie Vertalingen

Met regelmaat zal ik ook vertalingen op de website zetten. Hieronder een vertaling van 7,11-50, dat ik als een eenheid beschouw. Dit hoofdstuk staat in juni 2013 op het leesrooster.

Open PDF bestand