Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

november 2023

Een nieuwe vertaling van Lucas 2,1-20

geplaatst op dinsdag 28 november 2023 in de categorie Vertalingen

Jaren geleden maakte ik een vertaling van Lucas 2,1-20, waar ik jaren op teerde. Voor de Monshouwerstichting moest ik voor 24 december 2023 een vertaling aanleveren van Lucas' geboorteverhaal. Steevast krijgt een vertaler daarop van een ander commentaar. Dat gebeurde ook nu. En dat dwingt je om nog weer opnieuw kritisch te kijken. Hieronder vindt u het resultaat.

Open PDF bestand

Uittocht en intocht

geplaatst op maandag 27 november 2023 in de categorie Lezingen

Op maandag 27 november 2023 hield ik voor het Leerhuis Oosterbeek in het kader van het thema 'Verstaat gij wat gij leest? Kernbegrippen in Tenach' - in De Vredebergkerk - een lezing over 'Uittocht en intocht'. U vindt mijn lezing in de bijlage.

Open PDF bestand

Werk van barmhartigheid - het begraven van de doden

geplaatst op dinsdag 21 november 2023 in de categorie Preken

Tot de zeven werken van barmhartigheid behoort het begraven van de doden. In Matteüs 25,31-46 wordt het niet genoemd. Het is in de rij van zeven werken van barmhartigheid terechtgekomen door het deuterocanonieke bijbelbokeje Tobit. De traditie heeft die er later aan toegevoegd. Op het schilderij van de Meester van Alkmaar staat het begraven van de doden zelfs in het midden.

In de bijlage vindt u mijn preek over dit specifieke werk van barmhartigheid.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Amsterdamse School

geplaatst op zaterdag 11 november 2023 in de categorie Literatuurlijsten

Voor een bundel over het Nederlands onderzoek van het Nieuwe Testament in de laatste vijftig jaar (door het SCNT, met Bart Koet en Myriam Klinker-de Klerck als redacteuren) ben ik bezig met een artikel over de Amsterdamse School. Voordat een artikel schrijf, zoek ik eerst de benodigde literatuur over het onderwerp. In de bijlage vindt u de literatuur die ik tot nu toe heb gevonden. Mocht u artikelen/boeken misssen, zou me dat willen melden (n.riemersma@planet.nl).

Open PDF bestand