Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Curriculum Vitae

Dr. Nicolaas Adriaan (Nico) Riemersma is op 11 juni 1954 in Drachten geboren. Ik heb in Leeuwarden (Koningin Wilhelminaschool) en Rotterdam-Alexanderstad op de Lagere School gezeten. Daarna heb ik het Marnix Gymnasium (α) in Rotterdam bezocht (1966-1974). Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik theologie gestudeerd (1974-1984), met als hoofdvak: Oude Testament (bij prof. dr. Henk Leene) en bijvak: Hermeneutiek (bij prof. dr Henk Vroom). De titel van mijn doctoraal scriptie: 'Is de Here God of zijn de goden heren? Beschouwingen over de plaats van Jesaja 44:9-20 in de kontekst'.


Predikantschap
Ik was van 3 maart 1985 tot 19 oktober 1991 (parttime: 0,6 fte) predikant van de Gereformeerde Kerk van Lekkerkerk. In die periode heb ik mij naast het SoW-proces intensief beziggehouden met 'Kinderen aan het Avondmaal' en is er een actieve bemoeienis geweest met het jeugdwerk (katechese, kinder- en jongerendiensten, startzondag). Vanaf zondag 20 oktober 1991 was ik eerst predikant van de Gereformeerde Kerk van Den Haag-Loosduinen (voor Wijk B), na de fusie: predikant van de Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk (onderdeel van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage). Samen met mijn toenmalige collega's in Zuidwest hebben wij www.pastoralediensten.nl opgezet. De Bethelkerk sloot in juni 2013. Sinds juli 2013 ben ik predikant van de Bosbeskapel. Ik werk nauw samen met de andere locatiepredikanten in Zuidwest.

Andere activiteiten
- Redactiesecretaris van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (januari 2010 - december 2014).
- Oprichter van de Lucaswerkplaats, een studiegroep van Nederlandse en Vlaamse onderzoekers die zich met Lucas-Handelingen bezighouden (juni 2010).
- Lid van de Society of Biblical Literature (vanaf april 2012).
- Gastredacteur van Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 29, themanummer over Lucas & Handelingen (2013 - 2014).
- Socius van de Societas Hebraica Amstelodamensis (vanaf juni 2016).
- Lid van het Studiosorum Novi Testamenti Conventus (vanaf juni 2016).
- Lid van de redactie van Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities (vanaf april 2017).