Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Curriculum Vitae

Dr. Nicolaas Adriaan (Nico) Riemersma is op 11 juni 1954 in Drachten geboren. Ik heb in Leeuwarden (Koningin Wilhelminaschool) en Rotterdam-Alexanderstad op de Lagere School gezeten. Daarna heb ik het Marnix Gymnasium (α) in Rotterdam bezocht (1966-1974). Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik theologie gestudeerd (1974-1984), met als hoofdvak: Oude Testament (bij prof. dr. Henk Leene) en bijvak: Hermeneutiek (bij prof. dr Henk Vroom). De titel van mijn doctoraal scriptie: 'Is de Here God of zijn de goden heren? Beschouwingen over de plaats van Jesaja 44:9-20 in de kontekst'.


Predikantschap
Ik was van 3 maart 1985 tot 19 oktober 1991 (parttime: 0,6 fte) predikant van de Gereformeerde Kerk van Lekkerkerk. In die periode heb ik mij naast het SoW-proces intensief beziggehouden met 'Kinderen aan het Avondmaal' en is er een actieve bemoeienis geweest met het jeugdwerk (katechese, kinder- en jongerendiensten, startzondag). Vanaf zondag 20 oktober 1991 was ik eerst predikant van de Gereformeerde Kerk van Den Haag-Loosduinen (voor Wijk B), na de fusie: predikant van de Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk (onderdeel van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage). Samen met mijn toenmalige collega's in Zuidwest hebben wij www.pastoralediensten.nl opgezet. De Bethelkerk sloot in juni 2013. Vanaf juli 2013 t/m september 2019 was ik predikant van de Bosbeskapel. 

Andere activiteiten
- Redactiesecretaris van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (2010-2014).
- Oprichter van de Lucaswerkplaats, een studiegroep van Nederlandse en Vlaamse onderzoekers die zich met Lucas-Handelingen bezighouden (2010).
- Lid van de Society of Biblical Literature (2012-2019).
- Gastredacteur van Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 29,       themanummer over Lucas & Handelingen (2013-2014).
- Socius van de Societas Hebraica Amstelodamensis (2016).
- Lid van het Studiosorum Novi Testamenti Conventus (2016).
- Redactiesecretaris van Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities (2017).
- Lid van het Bijbels-Theologisch Werkgezelschap (2017).
- Lid van het Ondersteuningscomité van TVG algemeen voor de publiciteit (2019).
- Lid van het Oudtestamentische Werkgezelschap (2020).
- Lid van het bestuur van de Dirk Monshouwerstichting (2020) en coördinator OT vertalingen (2022).