Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Curriculum Vitae

Dr. Nicolaas Adriaan Riemersma is op 11 juni 1954 in Drachten geboren. Mijn roepnaam is Nico. Ik heb in Leeuwarden (Koningin Wilhelminaschool) en Rotterdam-Alexanderstad op de Lagere School gezeten. Daarna heb ik het Marnix Gymnasium (α) in Rotterdam bezocht (1966-1974).
Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik theologie gestudeerd (1974-1984), met als hoofdvak: Oude Testament (bij prof. dr. Henk Leene) en bijvak: Hermeneutiek (bij prof. dr Henk Vroom). De titel van mijn doctoraal scriptie: Is de Here God of zijn de goden heren? Beschouwingen over de plaats van Jesaja 44:9-20 in de kontekst. Bij drs. (later: prof. dr.) Niek Schuman ben ik een aantal jaren studentassistent OT geweest. 


Predikantschap
Ik was van 3 maart 1985 tot 19 oktober 1991 (parttime: 0,6 fte) predikant van de Gereformeerde Kerk van Lekkerkerk. In die periode heb ik mij naast het SoW-proces intensief beziggehouden met 'Kinderen aan het Avondmaal' en is er een actieve bemoeienis geweest met het jeugdwerk (katechese, kinder- en jongerendiensten, startzondag).
Vanaf zondag 20 oktober 1991 was ik eerst predikant van de Gereformeerde Kerk van Den Haag-Loosduinen (voor Wijk B), na de fusie: predikant van de Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk (onderdeel van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage). Samen met mijn toenmalige collega's in Zuidwest hebben wij www.pastoralediensten.nl opgezet. De Bethelkerk sloot in juni 2013. Vanaf juli 2013 t/m september 2019 was ik predikant van de Bosbeskapel.


Wetenschappelijk onderzoek
Ik promoveerde in 2016 aan Tilburg University op het proefschrift Aan de dode een wonder gedaan: Een exegetisch-hermeneutische studie naar de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 in relatie tot 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45 (ACEBT Sup. Series 14), Bergambacht 2016. Mijn promotores: prof. dr. A.J. Denaux en prof. dr. M.J.J. Menken.

Ik publiceerde op oud- en nieuwtestamentisch gebied in diverse Nederlandstalige tijdschriften: Interpretatie, Ouderlingenblad, Met Andere Woorden, Collationes, Kerk en Theologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift, NTT Journal for Theology and the Study of Religion. Ook in de Amsterdamse Cahiers staat sinds 2018 bijna jaarlijks wel een artikel van mij.

In 2018 verscheen van mijn hand Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie, Middelburg 2018, een bundel met verzamelde opstellen over het Lucasevangelie. Volgend jaar verschijnt bij Lit Verlag, Münster, The Gospel of Luke as Masterpiece: Structure, Genre, and Way of Telling.


Andere activiteiten
- Redactiesecretaris van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (2010-2014).
- Oprichter van de Lucaswerkplaats, een studiegroep van Nederlandse en Vlaamse onderzoekers die zich met Lucas-Handelingen bezighouden (2010).
- Lid van de Society of Biblical Literature (2012-2019).
- Gastredacteur van Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 29, themanummer over Lucas & Handelingen (2013-2014).
- Socius van de Societas Hebraica Amstelodamensis (2016).
- Lid van het Studiosorum Novi Testamenti Conventus (2016).
- Redactiesecretaris van Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities (2017).
- Lid van het Bijbels-Theologisch Werkgezelschap (2017-2022).
- Lid van het Ondersteuningscomité van TVG algemeen voor de publiciteit (2019-2022).
- Lid van het Oudtestamentisch Werkgezelschap (2020).
- Lid van het bestuur van de Dirk Monshouwerstichting (2020) en coördinator OT vertalingen (2022).