Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

andere artikelen

'Het belang van rituelen' (Ouderlingenblad)

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie andere artikelen

Mijn vraag aan het Ouderlingenblad om een themanummer over rituelen uit te brengen werd positief beantwoord. De redactie vroeg aan mij om het inleidend artikel te verzorgen over het belang van rituelen. Het themanummer verscheen in de zomer (juli-augustus 2016).  

Over ditzelfde onderwerp hield ik op maandag 18 januari 2016 een lezing in het kader van het Oecumenisch Leerhuis in Den Haag Zuidwest. Het artikel in het Ouderlingenblad is een bewerking van deze lezing. 

Open PDF bestand

De linkshandige Ehud en de rechtshandige God

geplaatst op dinsdag 17 februari 2015 in de categorie andere artikelen

In het leerhuis dat ik geef over bidders in het Oude Testament zijn we recentelijk bezig geweest met 'het gebed van David' in Psalm 17.
Dit gebed kent een aantal tekstproblemen. In dit artikel bespreek ik er drie. Ook de structuur van de psalm vraagt om bespreking, omdat ook dat voorwerp is van veel discussie onder de uitleggers.
Ik stuitte in mijn onderzoek op een opvallende relatie met Rechters 3,12-30, die ik graag aan de lezer ter beoordeling voorleg.

Open PDF bestand

De fanatieke Paulus

geplaatst op zondag 30 maart 2014 in de categorie andere artikelen

Kijk je in het woordenboek van Van Dale onder 'fanatiek' of 'fanatisme', dan vind je in de omschrijving het woord 'ijver'. Bij 'fanatiek' staat: door een blinde ijver (voor het geloof of idee) gedreven. En bij fanatisme lees je: felle, hartstochtelijke ijver voor iets, gepaard gaand met onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Kijk je vervolgens naar Paulus, dan zie je het woord 'ijver' verschillende keren bij hem voorkomen. De aanduiding boven mijn artikel 'De fanatieke Paulus' (in Interpretatie 20,4 (2012), 26-27) klopt dus. Ga je verder op zoek, dan zie je dat het woord 'ijver' bij Paulus op verschillende manieren voorkomt.

Open PDF bestand

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie. De neaniskos in 14,51-52 en 16,5

geplaatst op vrijdag 31 januari 2014 in de categorie andere artikelen

Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14,51-52, helemaal aan het slot van het verhaal van de arrestatie van Jezus. hebben we hier met een grappig, maar verder weinig belangwekkend incident te maken of is er hier meer aan de hand, is het zelfs cruciaal voor het slot van het evangelie?
Voor Interpretatie 22,2 (2014), 20-23, schreef ik hierover een artikel. Een uitgebreidere versie (met veel meer noten) vindt u hier. 

Open PDF bestand

Bara: scheppen of scheiden

geplaatst op maandag 30 december 2013 in de categorie andere artikelen

Ellen van Wolde hield in oktober 2010 een verrassende inaugurele rede over het beginvers van de Bijbel (Genesis 1,1). Daarin ontkent ze dat het hebreeuwse werkwoord bara 'scheppen' zou betekenen. Met 'scheiden' moet je het volgens haar weergeven. In Interpretatie 18,7 (2010), 30-31 gaf ik een reactie op haar leesvoorstel.

Open PDF bestand

Elia op de Karmel

geplaatst op donderdag 03 oktober 2013 in de categorie andere artikelen

Op de Haagse exegesekring stond deze week het verhaal van Elia op de Karmel (1 Koningen 18) centraal, dat a.s. zondag in de kerk gelezen wordt. Het was dit maal mijn beurt om de inleiding te verzorgen. 

Open PDF bestand

De krachten gebundeld. Opbouw, motiefwoorden en theologie van het boek Ruth

geplaatst op donderdag 25 juli 2013 in de categorie andere artikelen

Wie vraagt: 'Waar gaat het boek Ruth over?' krijgt van mij dit antwoord: 'Ruth gaat over kracht, over krachtige vrouwen als de Moabitische Ruth en de Judese Nöomi, en een krachtige man, Boaz, over vrouwen die initiatief nemen en risico's durven lopen, over God en mensen die trouw zijn aan elkaar.'
Dit artikel verscheen in Interpretatie 20,3 (2012), 34-37.

Open PDF bestand

Genealogie en Genesis 5. Henoch en Noach

geplaatst op donderdag 25 juli 2013 in de categorie andere artikelen

Eindeloos kunnen mensen bezig zijn met hun genealogie. De interesse voor de bijbelse genealogie is een stuk minder. Bij het bijbellezen worden ze meestal overgeslagen. Ook hier is het zaak om op de afwijkingen te letten. Zie in Genesis 5 met name Henoch en Noach.
Dit artikel verscheen in Interpretatie 19,5 (2011), 22-24.

Open PDF bestand

open books

'Zie de mens.' Over het expliciteren van Johannes 19:5

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie andere artikelen

Ik schreef voor Interpretatie (14,6 (2006), 25-27) een artikel, waarin ik aandacht vraag voor de kwestie van het expliciteren zoals dat veelvuldig in de Nieuwe Bijbelvertaling gebeurt. Wat is expliciteren? E.W. Tuinstra omschrijft het als 'expliciet maken van datgene wat impliciet in de grondtaal gegeven wordt. In 'Het verhaal van een vertaling' geeft K. Spronk als (een nog wat nauwkeuriger) definitie: het in de vertaling weergeven van informatie die alleen impliciet aanwezig is in de brontekst. Het concentratiepunt van het artikel ligt bij Johannes 19,5. De vraag: wie is de spreker van de uitspraak 'Zie de mens'? Pilatus of Jezus?

Open PDF bestand