Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Nieuwe Testament artikelen

Wel een teken voor de Grieken (Johannes 12,20-33)

geplaatst op dinsdag 16 maart 2021 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Het verhaal dat op zondag 'Judica (=Doe recht)' aan de orde is dat van de Grieken die Jezus willen zien, in Johannes 12,20-33. Mijn vraag: hoe verhoudt zich het antwoord van Jezus op die wens van een aantal representanten van de Griekse wereld? Voor het online preekteam leverde ik opnieuw een vertaling en een exegese. U vindt hem in de bijlage. 

Open PDF bestand

Een overvloedig maal voor de volkeren (Johannes 6,1-15)

geplaatst op dinsdag 09 maart 2021 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Op zondag 'Laetare (=Verheugt u)', 14 maart 2021, staat in de zondagse eredienst het verhaal van de wonderbare spijziging uit Johannes 6 centraal. In het online preekteam, een initatief van de Dirk Monshouwerstichting en de Nieuwe Bijbelschool, besprak ik deze tekst met collega's. J.P. Boendermaker zegt over deze zondag: 'Wij vieren dat het nieuwe Jeruzalem in zicht is.' In Johannes 6,1-15 gaat Jezus - opvallend - aan Jeruzalem voorbij. Hij gaat nu niet op naar Jeruzalem om daar het Pascha te vieren, waar hij dat in 2,13 en 11,55 + 12,12 wel doet, maar hij viert wel een maal: met de volkeren, een maaltijd op de berg, dat buitengewoon overvloedig is! In de bijlage vindt u een vertaling en een narratief-kritische analyse van dit verhaal.

Open PDF bestand

De opstanding/verrijzenis van Jezus

geplaatst op maandag 02 maart 2020 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Een les voor de TVG-cursus waarin ik de terminologie rond Jezus' opstanding bespreek, het vermoedelijk oudste kerugma in 1 Korintiërs 15 (vv. 3-5) en de opstandingsverhalen van de vier evangeliën: Marcus 16,1-8; Matteüs 27,57-28,10; Lucas 23,50-24,53 en Johannes 20,1-31. 

Open PDF bestand

De brief van Paulus aan de Filippenzen

geplaatst op maandag 02 maart 2020 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

De brief van Paulus aan de Fillippenzen kent twee opmerkelijke passages: 2,5-11 en 3,2-21. Van de laatste wordt gezegd dat die passage niet erg in de brief past dan wel uit een andere brief afkomstig is. Beide passages gaan over gerichtheid. De ene passage roept op tot de gerichtheid van Christus, de ander om niet de grichtheid van de tegenstanders te volgen. Kortom, ze vormen juist een mooi contrast. Als het over Christus gaat, is de toon hymnisch, als Paulus echter de tegenstanders spreekt, trekt hij fel van leer. 

Open PDF bestand

De fanatieke Paulus

geplaatst op zondag 30 maart 2014 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Kijk je in het woordenboek van Van Dale onder 'fanatiek' of 'fanatisme', dan vind je in de omschrijving het woord 'ijver'. Bij 'fanatiek' staat: door een blinde ijver (voor het geloof of idee) gedreven. En bij fanatisme lees je: felle, hartstochtelijke ijver voor iets, gepaard gaand met onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Kijk je vervolgens naar Paulus, dan zie je het woord 'ijver' verschillende keren bij hem voorkomen. De aanduiding boven mijn artikel 'De fanatieke Paulus' (in Interpretatie 20,4 (2012), 26-27) klopt dus. Ga je verder op zoek, dan zie je dat het woord 'ijver' bij Paulus op verschillende manieren voorkomt.

Open PDF bestand

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie. De neaniskos in 14,51-52 en 16,5

geplaatst op vrijdag 31 januari 2014 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14,51-52, helemaal aan het slot van het verhaal van de arrestatie van Jezus. hebben we hier met een grappig, maar verder weinig belangwekkend incident te maken of is er hier meer aan de hand, is het zelfs cruciaal voor het slot van het evangelie?
Voor Interpretatie 22,2 (2014), 20-23, schreef ik hierover een artikel. Een uitgebreidere versie (met veel meer noten) vindt u hier. 

Open PDF bestand

open books

'Zie de mens.' Over het expliciteren van Johannes 19:5

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Ik schreef voor Interpretatie (14,6 (2006), 25-27) een artikel, waarin ik aandacht vraag voor de kwestie van het expliciteren zoals dat veelvuldig in de Nieuwe Bijbelvertaling gebeurt. Wat is expliciteren? E.W. Tuinstra omschrijft het als 'expliciet maken van datgene wat impliciet in de grondtaal gegeven wordt. In 'Het verhaal van een vertaling' geeft K. Spronk als (een nog wat nauwkeuriger) definitie: het in de vertaling weergeven van informatie die alleen impliciet aanwezig is in de brontekst. Het concentratiepunt van het artikel ligt bij Johannes 19,5. De vraag: wie is de spreker van de uitspraak 'Zie de mens'? Pilatus of Jezus?

Open PDF bestand

Bij het Paasfeest - Marcus 15,39 en 16,8

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Mijn eerste publicatie heb ik geschreven samen met Rob van Essen, mijn toenmalige, directe collega. We waren door de redactie van de Postille gevraagd om de preekschetsen te verzorgen voor de Drie Dagen van Pasen + de Paasmorgen. Ik schreef de inleiding ‘Bij het Paasfeest' en de preekschetsen over Marcus 15,39 en 16,8.

Open PDF bestand