Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Beeldmeditaties

Een passie prent [Lucas 19,41-44] van Aad de Haas

geplaatst op woensdag 18 maart 2020 in de categorie Beeldmeditaties

Recent kreeg ik vanwege mijn kennis van het Lucasevangelie het verzoek om vanuit Lucas 19,41-44 commentaar te leveren op een van de veertig passie prenten van de kunstenaar Aad de Haas (1920-1972). Dat deed ik graag.

Lucas 19,41-44 vertelt een bijzonder verhaal: over een huilende Jezus, die ziet wat er met de stad gaat gebeuren, en dat ook duidt in relatie tot zijn bezoek aan de stad.
Aad de Haas weet Jezus en de stad op een bijzondere manier naast elkaar te zetten: Jezus ziet niets meer, ten gevolge van zijn verdriet. En de stad ziet niets, omdat ze blind is, en niet ziet wie daar voor hem staat.

Open PDF bestand

Velázquez' schilderij 'Christus in het huis van Martha en Maria' [Lucas 10,38-42]

geplaatst op dinsdag 30 juli 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In het kader van mijn beeldmeditatie over het verhaal van Jezus' bezoek aan Martha en Maria (Lucas 10,38-42) stuitte ik op een intrigerend schilderij, en wel dat van Diego Velázquez 'Christ in the House of Martha and Mary' (1618). In mijn beeldmeditatie die ik op 21 juli in de Bosbeskapel, op 28 juli in de Abdijkerk en op 11 augustus 2019 in de Shalomkerk hield, heb ik aan dit schilderij geen aandacht gegeven. Ik was er toen nog niet uit. 'Ben je dan nu wel tot een afgeronde interpretatie gekomen?' Dat is misschien ook weer teveel gezegd, maar toch wel zodanig dat ik mijn 'lezing' van dit schilderij graag aan de lezer wil voorleggen. 

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'Maria en Martha' (Lucas 10,38-42)

geplaatst op zondag 21 juli 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In de serie diensten waarin ik dit seizoen (2018-2019) kunstwerken rond bijbelverhalen uit het Lucasevangelie laat zien, stond op de 6e Zondag na Pinksteren, 21 juli 2019, het verhaal van Maria en Martha (Lucas 10,38-42), centraal. Ik schets de ontwikkeling van het thema om in mijn beeldmeditatie een tekening van Rembrandt centraal te zetten en te eindigen met de vraag of men in de schilderkunst het eigelijke punt van het verhaal weet te treffen. 

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10,25-37)

geplaatst op zaterdag 04 mei 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In de serie diensten waarin ik dit seizoen (2018-2019) kunstwerken rond bijbelverhalen uit het Lucasevangelie laat zien, stond in de Abdijkerk, Den Haag-Zuidwest op zondag 5 mei 2019 de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan centraal. 

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'De Emmaüsgangers' (Lucas 24,13-35)

geplaatst op zaterdag 20 april 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In de serie diensten waarin ik dit seizoen (2018-2019) kunstwerken rond bijbelverhalen uit het Lucasevangelie laat zien, stond in de Paaswake, 20 april 2019, het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24,13-35) centraal.
Rembrandt is op diverse momenten in zijn leven intensief met dit prachtige verhaal bezig geweest, zowel met het maaltijdverhaal (24,28-33) als met de reis naar Emmaüs (24,13-27).
In de Paaswake koos ik voor een viertal afbeeldingen: twee pentekeningen uit 1648 en 1665, een ets uit 1654 en het allereerste schilderij dat hij - in 1627 - van dit tafereel maakte, en dat als een vroeg meesterwerk uit zijn Leidse periode wordt gezien. Ik mediteerde er in vier momenten over. 

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'De gelijkenis van de verloren zoon' (Lucas 15,11-32)

geplaatst op zondag 31 maart 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In de serie diensten waarin kunstwerken centraal staan rond bijbelverhalen uit het Lucasevangelie, behandelde ik op Zondag 'Laetare (= Verheugt u)', 31 maart 2019 de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15,11-32). Ik leid het bijbelverhaal eerst in, dan wordt het evangelieverhaal gelezen, gevolgd door een wat bredere inleiding op het beeldmateriaal. Ik eindig met een beeldmeditatie, rond een aantal tekeningen, een ets en een schilderij van Rembrandt waarin hij zijn eigen inzicht in deze gelijkenis verbeeldt.

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'De twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2,40-52)

geplaatst op maandag 14 januari 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In de serie diensten waarin kunstwerken centraal staan rond bijbelverhalen uit het Lucasevangelie, behandelde ik op de 1e Zondag na Epifanie, 13 januari 2019 het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2,40-52). Ik leid het bijbelverhaal eerst in, dan wordt het evangelieverhaal gelezen, gevolgd door een wat bredere inleiding op het beeldmateriaal. Ik eindig met een beeldmeditatie, dit keer rond een aantal etsen van Rembrandt waarin hij Lucas 2,40-52 verbeeldt. 

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'Herders in een stralend licht' (Lucas 2,1-20)

geplaatst op maandag 24 december 2018 in de categorie Beeldmeditaties

In de Kerstnacht, 24 december 2018, hield ik in de Bosbeskapel een beeldmeditatie over de herders in het geboorteverhaal van Lucas (2,1-20), onder de titel 'Herders in een stralend licht', met dank aan Ype Viersen, predikant in Utrecht) en André Stek (historicus in Den Haag, met speciale aandacht voor kunst), die mij diverse beelden aanleverden.

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'De annunciatie' (Lucas 1,26-38)

geplaatst op zondag 09 december 2018 in de categorie Beeldmeditaties

Op de 2e Advent, 9 december 2018, hield ik in de Bosbeskapel een beeldmeditatie over de annunciatie (Lucas 1,26-38). Ik ben hierbij geholpen door Ype Viersen (predikant in Utrecht) en André Stek (historicus in Den Haag, met speciale aandacht voor de kunst) waarvoor ik hen dan ook hartelijk dankzeg. 

Open PDF bestand