Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

augustus 2014

Recensie - Frans Breukelman, Bijbelse theologie II,2, Kampen 2009

geplaatst op zaterdag 02 augustus 2014 in de categorie Recensies

Het hart van de bijbelse theologie van Frans Breukelman klopt in het tweede deel van zijn 'Bijbelse Theologie: in zijn studie 'Debharim' (BT II,1) en in 'Sjemot' (BT II,2).
Frans Breukelman zag het als zijn opdracht om in dit tweede deel de structuur van de bijbelse theologie zo nauwkeurig mogelijk te tekenen. Vier grondwoorden achtte hij voor die structuur bepalend: sjemot (namen), debharim (woorden/daden), jamim (tijd) en haèrets tachta ha-sjamaïm (plaats: de aarde onder de hemel). In het eerste deel komt het eerste grondwoord aan de orde, in het tweede deel de andere drie. 

Een recensie van BT II,2 schreef ik voor Interpretatie 18,8 (2010), 25-27.

Open PDF bestand

Recensie - Anne-Marie Bos, Elijah Looked and Behold ..: Biblical Spirtuality in Pictures

geplaatst op vrijdag 01 augustus 2014 in de categorie Recensies

Al langere tijd is er wetenschappelijke aandacht voor de relatie tussen bijbelverhalen en beelden die naar die bijbelverhalen verwijzen, Anne-Marie Bos voegt daar in haar dissertatie Elijah Looked and Behold .... Biblical Spirituality in Pictures nog een derde aspect, dat van de spiritualiteit aan toe. Het gaat haar om de relatie tussen bijbelverhaal, beeld en spiritualiteit. Of anders gezegd, het gaat haar om het verhaal van een relatie tussen een mens en zijn God, op verschillende manieren gevisualiseerd, dat spiritueel een beroep doet op de toeschouwer.

Ik schreef een recensie van dit proefschrift in Interpretatie 20,5 (2012), 28-29. 

Open PDF bestand

Een opmerkelijke wens en een opmerkelijke oproep (Lucas 18,35-43)

geplaatst op vrijdag 01 augustus 2014 in de categorie Lucas-Handelingen (artikelen)

Als Lucas vertelt over een blinde man (18:35-43), wiens ogen worden geopend, is de vraag op zijn plaats: 'Vertelt de evangelist over de opheffing van een zintuiglijke beperking of wil hij primair iets anders zeggen?' 

In Interpretatie 19,7 (2011) schreef ik over dit wonderverhaal (Lucas 18,35-43) een artikel. Na onderzoek van de plaats van dit verhaal binnen de eenheid (Lucas 17,11-18,34) schenk ik aandacht aan de wijze waarop de blinde man zich manifesteert en hoe hij door Lucas wordt gepositioneerd. Ik eindig met een vergelijking van het begin en het einde van het verhaal om zo de transformaties op het spoor te komen. 

Open PDF bestand

Studiedag 'De protestantse erfenis'

geplaatst op vrijdag 01 augustus 2014 in de categorie Studiedagen

De studiedag die op zaterdag 15 november 2014 wordt gehouden, heeft als thema: 'de protestantse erfenis'. De predikanten van Den Haag Zuidwest houden lezingen over het tegoed en het tekort van de protestantse traditie. Na de lunch is er aandacht voor het karakteristieke van de protestantse spiritualiteit. 

Opgave voor deze dag is nodig. 

Lees verder

Recensie - Helene Wuhrer, Zum Stellenwert vom 'Reden Gottes' im NT am Beispiel der Apostelgeschichte

geplaatst op vrijdag 01 augustus 2014 in de categorie Recensies

Het proefschrift van Helene Wuhrer past in de lijn van veel exegetische proefschriften. Het bespreekt een thema dat in een bijbelboek aan de orde komt. In dit geval gaat het over het (gezaghebbend) ‘spreken van God' in het tweede boek van Lucas, in Handelingen der Apostelen. Ook in letterlijke zin is het een ‘theologisch' proefschrift. Dat lijkt te passen binnen een trend, zeker binnen het Lucas-Acta onderzoek, om aandacht te schenken aan de rol van God in deze verhalen.

Voor Interpretatie 22,1 (2014), 32-33 schreef ik een recensie van dit proefschrift.

Open PDF bestand

Recensie - Myriam Klinker-De Klerck, Herderlijke regel of Inburgeringscursus (1 TimoteĆ¼s en Titus)

geplaatst op vrijdag 01 augustus 2014 in de categorie Recensies

Op vrijdag 7 juni 2013 verdedigde Myriam Klinker-De Klerck haar proefschrift aan de Theologische Universiteit (Broederweg) te Kampen, waaraan zij zelf verbonden is als docente Nieuwe Testament en nieuwtestamentisch Grieks. Voorwerp van onderzoek zijn de praktische/morele - zelf spreekt zij van ‘ethische' - richtlijnen in 1 Timoteüs en Titus naast die inzake de man-vrouw verhouding in 1 Korintiërs.

Voor Interpretatie 21,5 (2013), 28-29 schreef ik een recensie van dit proefschrift.

Open PDF bestand