Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

april 2020

Berît in het boek Exodus (19:3-8; 24:3-8; 34:10-28)

geplaatst op dinsdag 14 april 2020 in de categorie Oude Testament (artikelen)

Het thema van het verbond heeft sinds het Conciliair Proces mijn aandacht. Ik schreef in 2011 een artikel over het Nieuwe Verbond in Jeremia 31,31-34 (dat verscheen in Nederlands Theologisch Tijdschrift 65/2 (2011), 137-148), en nu een artikel over dat verbond in het boek Exodus (19,3-8; 24,3-8; 34,10-28) dat het Sinai-verbond wordt genoemd.
In dit artikel dat in Kerk en Theologie 71/1 (2020), 153-166 verscheen, wil ik laten zien dat er er niet van één Sinaiverbond gesproken kan worden, maar dat het er in 19,3-8, 24,3-8 en 34,10-28 drie zijn. Maar ik begin met een pleidooi om het woord 'berît' niet met 'verbond', maar met 'commitment' te vertalen. 

Nader onderzoek noopte mij om het artikel op één groot en een aantal kleine puntjes te veranderen. Ook de foutjes heb ik er nu (2 oktober 2020) uitgehaald.

Open PDF bestand