Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

november 2013

Preek over Tamar (Genesis 38, MatteĆ¼s 1,3)

geplaatst op woensdag 27 november 2013 in de categorie Preken

In de komende Adventstijd staan vijf vrouwen centraal, die in Matteüs 1 een belangrijke rol spelen. Vrouwen die grenzen overgaan en daarvoor riscico nemen.
Op de eerste Adventszondag 1 december 2013 gaat het over de eerste vrouw die genoemd wordt in het 'boek van de wording van Jezus Christus' (Matteüs 1,3). Tamar heet zij. Haar verhaal wordt verteld in Genesis 38.

Open PDF bestand

Slim bezig. De rol van de duivel/satan in Lucas-Handelingen

geplaatst op woensdag 06 november 2013 in de categorie Lucas-Handelingen (artikelen)

Als de duivel/de satan om iets bekend staan, dan is dat list en bedrog. Wat deze gestalte probeert, is om mensen op een slimme manier, gebruikmakend van moeilijke omstandigheden, waarin mensen verkeren, tot afvalligheid te brengen. Het artikel dat ik over deze rol van de duivel/satan in Lucas-Handelingen schreef, verscheen in Interpretatie 19,4 (2011), 11-13.

Open PDF bestand

Antwoord uit de hemel. Het programmatisch begin van Jezus' optreden (Lucas 3,21-22)

geplaatst op dinsdag 05 november 2013 in de categorie Lucas-Handelingen (artikelen)

Veel exegeten zijn van opvatting dat 'Jezus in de synagoge in Nazaret' het begin vormt van Jezus' optreden. In een artikel dat ik schreef voor Interpretatie 18,5 (2010), 4-6, beweer ik dat Lucas 4,16-30 de uitwerking is van het verhaal van Jezus' doop' (Lucas 3,21-22), en dat de doop het programmatische begin is van zijn optreden.  

Open PDF bestand

Door God thuisgehaald (preek over 2 Koningen 2,1-18)

geplaatst op dinsdag 05 november 2013 in de categorie Preken

Op zondag 3 november 2013 herdachten we in de Bosbeskapel, Den Haag, onze doden. Op deze gedachteniszondag lazen we het verhaal van de hemelvaart van Elia (2 Koningen 2,1-18). Mijn preek droeg de titel 'Door God thuisgehaald'. 

Open PDF bestand