Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

lezingen

Het C-jaar: Het Lucasevangelie onder de loep

geplaatst op zaterdag 01 december 2018 in de categorie lezingen

Vlak voordat het C-jaar begon hield ik in mijn kerk een lezing over het Lucasevangelie, dat als inleiding op het Lucasjaar wil dienen, zodat gemeenteleden met meer kennis van zaken naar het zondagsevangelie zullen gaan luisteren. 

Open PDF bestand

'Jezus van Nazareth' van Joseph Ratzinger

geplaatst op woensdag 21 november 2018 in de categorie lezingen

Ik ben dit jaar in Zuidwest een lezingenserie gestart onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Eén keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen.
In november 2018 lazen we de trilogie 'Jezus van Nazareth' van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI, waarin hij het leven van de echte Jezus zegt te willen te beschrijven. Deze 'echte Jezus' komt hij tegen in de evangeliën. Dat de evangeliën verschillende Jezus-sen bieden, lijkt desondanks voor Ratzinger geen probleem te zijn. 

Open PDF bestand

'Gewoon Jezus' van Tom Wright

geplaatst op donderdag 25 oktober 2018 in de categorie lezingen

Ik ben dit jaar in de kerk een lezingenserie gestart onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Eén keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen. In oktober 2018 lazen we het boek 'Gewoon Jezus: Een nieuwe visie op wie hij was, wat hij deed en waarom hij ertoe doet' van de Engelse nieuwtestamenticus Tom Wright (Franeker 2015, 2e druk). Het boek draait helemaal om 'het koninkrijk van God', door Wright weergegeven met 'God heeft nu de leiding'.

Open PDF bestand

'Jezus van Nazaret' van Paul Verhoeven

geplaatst op vrijdag 28 september 2018 in de categorie lezingen

Ik start dit jaar een lezingenserie onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Een keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen. Ik begin in september 2018 met het boek 'Jezus van Nazaret' van de filmer Paul Verhoeven (Amsterdam 2008). Verhoeven komt tot een wel heel ander beeld van Jezus dan we uit de evangeliën kennen. Met deze evangeliën gaat hij wel heel erg vrij om.

Open PDF bestand

Abraham, de vader der gelovigen

geplaatst op maandag 22 januari 2018 in de categorie lezingen

In het Oecumenisch Leerhuis, dat dit seizoen als thema heeft 'Bijbelse Gestalten uit OT en NT' hield ik op maandag 22 januari 2018 in de pastorie van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Den Haag-Zuidwest een lezing over Abraham. Het is vooral zijn vertrouwen dat vanuit de Abraham-verhalen in de rest van de Bijbel de aandacht trekt. 

Open PDF bestand

Luthers omgang met en vertaling van de Bijbel

geplaatst op zaterdag 28 oktober 2017 in de categorie lezingen

In deze dagen - eind oktober - is er volop aandacht voor Luther, en daarmee voor 500 jaar Reformatie. In dat kader hield ik op vrijdag 27 oktober in de Abdijkerk in Den Haag-Zuidwest een lezing over Luthers omgang met en vertaling van de Bijbel. Mijn lezing is te beschouwen als een samenvatting van het boek van prof. dr. W.J. Kooiman (1903-1968) over 'Luther en de Bijbel'. 

Open PDF bestand

Naar een nieuwe, veel centralere plaats van de Bijbel als verhaal in geloof en kerk

geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 in de categorie lezingen

In de Bosbeskapel zijn we aan het nadenken over onze identiteit. We zijn daarmee bezig geweest op de laatste twee ambtsdragersbijeenkomsten. De gedachte is: dat de Bijbel als verhaal een veel centralere plaats zal moeten innemen om in deze tijd op een moderne manier aan het geloof vorm te geven. Daarover hield ik een verhaal voor onze senioren. 

Open PDF bestand

Barmhartigheid - in de Bijbel

geplaatst op maandag 23 januari 2017 in de categorie lezingen

In het Oecumenisch Leerhuis Den Haag Zuidwest staat dit jaar (2016) het thema 'barmhartigheid' centraal. We sluiten daarmee aan, al is het ietwat laat, op het 'Heilig Jaar van de Barmhartigheid', door paus Franciscus met ingang van Advent 2015 ingesteld.
Het thema past ook helemaal in de Maand van de Spiritualiteit, omdat het daarin gaat over 'Compassie'.
Ik mocht de serie van vier avonden beginnen met een verhaal over 'Barmhartigheid - in de Bijbel'.

Open PDF bestand

Het Lucasevangelie als rector in de liturgie

geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 in de categorie lezingen

In verband met het feit dat het Lucasevangelie in het kerkelijk jaar 2015-2016 de rector is in de zondagse eredienst vroeg de oud-katholieke parochie van Amersfoort mij of ik in een lezing iets kon aangeven van de karakteristieken van dit evangelie. Dat deed ik - met veel plezier - op donderdag 5 november 2015. 

Open PDF bestand

Het belang van rituelen

geplaatst op dinsdag 02 februari 2016 in de categorie lezingen

Ook in het oecumenisch leerhuis in Den Haag Zuidwest komt het jaarthema 'De kracht van rituelen en symbolen' aan de orde. Ik hield in dat kader de eerste, inleidende lezing onder de titel 'Het belang van rituelen'. Deze lezing hield ik in de Bosbeskapel, de Maria Hemelvaartkerk en de Emmauskerk). Op verzoek van de deelnemers heb ik aan mijn verhaal enkele boektitels over rituelen toegevoegd. 

Open PDF bestand

Malen Gods molens langzaam? Over gebed en gebedsverhoring (Lucas 18,1-8)

geplaatst op dinsdag 31 maart 2015 in de categorie lezingen

In het kader van het jaarthema 'In gebed' hield ik op de seniorendagen op vrijdag 6 en dinsdag 17 maart 2015 in de Bosbeskapel een lezing over gebedsverhoring, een punt dat ook in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de vasthoudende weduwe aan de orde is (Lucas 18,1-8).
Daar liggen veel vragen van mensen. God lijkt veel gebeden niet te (ver)horen. Is dat een kwestie van langzaam malende molens of is er wat anders aan de hand? In mijn lezing zoek ik op die vraag naar een antwoord.

Open PDF bestand

De protestantse traditie, en haar tegoed

geplaatst op dinsdag 18 november 2014 in de categorie lezingen

Op zaterdag 15 november 2014 - 500 jaar nadat Luther tot zijn inzicht kwam over de rechtvaardiging van het geloof - stond op een studiedag in de Shalomkerk de protestantse traditie centraal. Deze studiedag was georganiseerd door de taakgroep Vorming en Bezinning van Den Haag Zuidwest. Met zijn vieren verzorgden we een viertal lezingen. In de middag stonden de protestantse spiritualiteit en de protestantse huisrituelen en gewoonten centraal. 's Morgens schetsten we de protestantse traditie en onderzochten we het tegoed en het tekort.
Mijn lezing 'De protestantse traditie, en haar tegoed' treft u in de bijlage aan.

Open PDF bestand

Bethel in de Bijbel

geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 in de categorie lezingen

Op de allerlaatste seniorendag van de Bethelkerk, op woensdag 17 april 2013, hield ik een verhaal over de plaats Bethel in de Bijbel, met bijzondere aandacht voor de manier waarop Bethel in het boek Genesis (hoofdstukken 28 en 35) voorkomt. Er is ook aandacht voor de speciale rol die Bethel in de Koningentijd vervult (zie 1 en 2 Koningen en Amos). 

Open PDF bestand

Zingend geloven. Wat het lied met ons doet

geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 in de categorie lezingen

In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw was er een zeer gewaardeerde televisieserie (over het nieuwe kerklied) die 'Zingend geloven' heette. Veel later verscheen er een serie liedbundels onder deze prachtige naam, waarmee zo treffend tot uitdrukking gebracht wordt wat zingen is. 

Onder dezelfde titel hield ik op de seniorendag van woensdag 20 oktober 2010 - in de Bethelkerk - een verhaal over zingen onder deze titel 'Zingend geloven', met als ondertitel 'Wat het lied met ons doet'. 

Open PDF bestand

Luisteren is een hele kunst

geplaatst op zaterdag 26 juli 2014 in de categorie lezingen

Luisteren mag heel makkelijk lijken, maar blijkt vaak een stuk moeilijker dan je denkt. Hoe makkelijk hoor je toch niet goed wat de ander tegen je zegt. Dat geldt ook voor het luisteren op zondag in de kerk. 

Over deze thematiek hield ik op de seniorendag van woensdag 25 maart 2009, in de Bethelkerk, een inleiding onder de titel 'Luisteren is een hele kunst'. 

Open PDF bestand

De verhouding van het christelijk geloof tot andere godsdiensten

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie lezingen

Op de seniorendag op woensdag 14 maart 2012 hield ik in de Bethelkerk in Den Haag, een lezing over 'De verhouding van het christelijk geloof tot andere godsdiensten'. 

Open PDF bestand

De verhouding tussen geloof en moderniteit

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie lezingen

Op de vergadering van de werkgemeenschap van predikanten van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage op woensdag 18 maart 2009 in de Kloosterkerk hield ik een lezing onder de titel 'De verhouding tussen geloof en moderniteit. 

Open PDF bestand