Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Literatuurlijsten

Bibliography – Historiography Luke-Acts (incl. Luke 1,1-4)

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Literatuurlijsten

Op dinsdag 21 en woensdag 22 augustus worden de Didachè-studiedagen in Leuven gehouden. Het thema van deze dagen is 'Het Lucasevangelie'. Na de inleiding mag ik de dag openen met een lezing getiteld 'Lucas als geschiedschrijver'. In de afgelopen periode las ik de nodige literatuur over dit onderwerp. In de bijlage vindt u een literatuurlijst op dit onderwerp. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Jona

geplaatst op woensdag 06 december 2017 in de categorie Literatuurlijsten

Volgend  jaar brengt ACEBT een cahier (32) uit over de twaalf kleine profeten. Ik schreef daarvoor een artikel over Jona. De (kleine) literatuurlijst die ik daarvoor samenstelde, publiceer ik nu alvast. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Barmhartigheid & Compassie

geplaatst op woensdag 14 december 2016 in de categorie Literatuurlijsten

Ter afsluiting van het heilig jaar van de barmhartigheid schreef ik een artikel over 'Barmhartigheid in Lucas-Handelingen'. Dat brengt het ook het lezen van de nodige artikelen over barmhartigheid met zich mee. De bijgaand literatuur(lijst) vindt u hieronder. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Lucas 7,11-17

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie Literatuurlijsten

Al vele jaren verzamel ik literatuur over Lucas 7,11-17, het verhaal van de dodenopwekking van een zoon van een weduwe in de Galilese stad Naïn. De literatuurlijst is door mij bijgehouden tot maart 2019.

Ik beweer zeker niet dat de lijst compleet is. Mocht u nog literatuur kennen die ik hier ongenoemd laat, dan houd ik mij aanbevolen.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Marcus 14,51-52 en 16,5

geplaatst op vrijdag 31 januari 2014 in de categorie Literatuurlijsten

Voor Interpretatie 22,2 (2014) schreef ik een artikel over de neaniskos (= jongeman) in Marcus 14,52-52 en 16,5. Over deze raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie is veel geschreven.
Hieronder vindt u de literatuurlijst die ik hiervoor samenstelde.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Jeremia 31,31-34

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Literatuurlijsten

Hieronder treft u een lijst met literatuur over Jeremia 31,31-34, de passage waarin de profeet Jeremia spreekt over het nieuwe verbond. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - 1 Korinte 15

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Literatuurlijsten

Hieronder vindt u een lijst met literatuur over 1 Korinte 15, Paulus' hoofdstuk over de opstanding der doden. 

Open PDF bestand

open books

Literatuurlijst - Ezechiël 37,1-14

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Literatuurlijsten

Hieronder vindt u een lijst met literatuur over Ezechiël 37,1-14, het beroemde visioen van de dorre doodsbeenderen. 

Open PDF bestand