Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

februari 2024

Klaagliederen en de Stille Week

geplaatst op zaterdag 17 februari 2024 in de categorie Vertalingen

De klaagpsalm die we kennen in de Stille Week, is Psalm 22. Het is vooral de eerste regel die veel mensen bekend is: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' Jezus bad hem aan het kruis.
Veel minder bekend zijn de Klaagliederen. Niet in de joodse traditie; daar  wordt het boek elk jaar gelezen op Tisha Beav ('de negende van de maan Av'), de dag waarop dag waarop de vernietiging van de tempel van Salomo, door de Babyloniërs in 587 v. Chr., en nogmaals door de Romeinen in het jaar 70, herdacht wordt. In de protestantse traditie hebben ze geen eigen plaats in tegensteling tot de de rooms-katholieke liturgie. Daarin worden ze uitgesproken en gezonden gedurende de metten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. We zijn als SHA bezig met een meer ideolecte vertaling. Ter voorbereiding daarop maakte ik een eigen vertaling. 

Open PDF bestand