Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Recensies

Recensie - Henk Bakker, Jezus: Reconstructie en revisie

geplaatst op donderdag 29 oktober 2020 in de categorie Recensies

Eerder verschenen er in het Nederlands taalgebied twee studies naar de historische Jezus, een van Fik Meijer (2015) en een van Cees den Heijer, (2017). Henk Bakker voegt daar nu een nieuw boek aan toe onder de titel 'Jezus: Reconstructie en revisie'. Maar wat voegt hij daar nu echt aan toe? Ik schreef een recensie over dit boek. U vindt hem hieronder. 

Open PDF bestand

Recensie - Joep Dubbink, De tekst mag het zeggen: Bijbellezen volgens Karel Deurloo

geplaatst op maandag 08 juni 2020 in de categorie Recensies

Op 1 juni 2019 overleed Karel Deurloo, één van de meest bevlogen oudtestamentici van de afgelopen halve eeuw in Nederland. Zijn manier van lezen was verrassend, actueel en inspirerend.

Joep Dubbink, hoogleraar Bijbelse Theologie op de Dirk Monshouwerleerstoel aan de Vrije Universiteit, bij Deurloo gepromoveerd, schreef een boekje over leven, loopbaan en werk van zijn leermeester. Voor mijn recensie van 'De tekst mag het zeggen: Bijbellezen volgens Karel Deurloo' zie de bijlage.  

Open PDF bestand

Recensie - Eric Ottenheijm en Martijn Stoutjesdijk (red.), Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen

geplaatst op vrijdag 15 mei 2020 in de categorie Recensies

Het onderzoeksproject 'Parables and the Parting of the Ways' (2014-2020) kent vooral Engelstalige publicaties, maar in februari verscheen er ook een Nederlandstalige publicatie, getiteld 'Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen'. Het project volg ik al langere tijd (o.a. via de website van het parabelproject), met aandacht en plezier, maar dit boek is me nogal tegengevallen. Mij leverde het niet veel nieuws op. Mijn recensie vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Recensie - Jonathan Sacks, Exodus: boek van de bevrijding

geplaatst op donderdag 30 januari 2020 in de categorie Recensies

Binnenkort staat het boek Exodus op het Oecumenisch Leesrooster, gedurende de Veertigdagen- en de Paastijd, om proeces te zijn vanaf zondag 9 februari t/m zondag 31 mei 2020. Recent zijn over dit bijbelboek verschillende boeken verschenen. Ik redigeerde zelf een bundel exegetische artikelen over Exodus (zie blog 8 februari 2020 op de website). Skandalon bracht een boek uit van Jonathan Sacks, onder de titel 'Exodus, boek van de bevrijding'. Mijn recensie van het boek treft u in de bijlage aan.

Open PDF bestand

Recensie - Andrew W. Pitts, History, Biography, and the Genre of Luke-Acts

geplaatst op dinsdag 22 oktober 2019 in de categorie Recensies

Andrew W. Pitts schreef een boeiend boek over het genre van Lucas-Handelingen, waarin hij een interessant voorstel (acht criteria) doet om onderscheid te maken tussen biografie en geschiedschrijving, maar of hij het probleem in zijn boek nu heeft opgelost, vermag ik te betwijfelen.  

Open PDF bestand

Recensie - Arie Zwiep, Jairus's Daughter and the Haemorrhaging Woman

geplaatst op dinsdag 08 oktober 2019 in de categorie Recensies

Arie Zwiep publiceerde in juni van dit jaar een nieuw boek over een verhaal waarmee hij al vanaf 2004 professioneel bezig is: Marcus 5,21-43 en par. Het boek draagt als titel 'Jairus's Daughter and the Haemorrhaging Woman'. Waar dit verhaal meestal benaderd wordt aan de hand van een of twee methoden, bekijkt Zwiep het verhaal vanuit tal van kanten (diachronisch en synchronisch): tekstkritisch, filologisch, traditiekritisch, oral historisch, redactiekritisch, vormkritisch, structuuranalytisch, narratief analytisch en intertextueel. Aan het slot maakt hij de balans op. Mijn recensie van dit boek vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand

Frans Breukelman, Bijbelse theologie II,2

geplaatst op zaterdag 02 augustus 2014 in de categorie Recensies

Het hart van de bijbelse theologie van Frans Breukelman klopt in het tweede deel van zijn 'Bijbelse Theologie: in zijn studie 'Debharim' (BT II,1) en in 'Sjemot' (BT II,2).
Frans Breukelman zag het als zijn opdracht om in dit tweede deel de structuur van de bijbelse theologie zo nauwkeurig mogelijk te tekenen. Vier grondwoorden achtte hij voor die structuur bepalend: sjemot (namen), debharim (woorden/daden), jamim (tijd) en haèrets tachta ha-sjamaïm (plaats: de aarde onder de hemel). In het eerste deel komt het eerste grondwoord aan de orde, in het tweede deel de andere drie. 

Een recensie van BT II,2 schreef ik voor Interpretatie 18,8 (2010), 25-27.

Open PDF bestand

Proefschrift van Anne-Marie Bos

geplaatst op vrijdag 01 augustus 2014 in de categorie Recensies

Al langere tijd is er wetenschappelijke aandacht voor de relatie tussen bijbelverhalen en beelden die naar die bijbelverhalen verwijzen, Anne-Marie Bos voegt daar in haar dissertatie Elijah Looked and Behold .... Biblical Spirituality in Pictures nog een derde aspect, dat van de spiritualiteit aan toe. Het gaat haar om de relatie tussen bijbelverhaal, beeld en spiritualiteit. Of anders gezegd, het gaat haar om het verhaal van een relatie tussen een mens en zijn God, op verschillende manieren gevisualiseerd, dat spiritueel een beroep doet op de toeschouwer.

Ik schreef een recensie van dit proefschrift in Interpretatie 20,5 (2012), 28-29. 

Open PDF bestand

Proefschrift van Helene Wuhrer

geplaatst op vrijdag 01 augustus 2014 in de categorie Recensies

Het proefschrift van Helene Wuhrer past in de lijn van veel exegetische proefschriften. Het bespreekt een thema dat in een bijbelboek aan de orde komt. In dit geval gaat het over het (gezaghebbend) ‘spreken van God' in het tweede boek van Lucas, in Handelingen der Apostelen. Ook in letterlijke zin is het een ‘theologisch' proefschrift. Dat lijkt te passen binnen een trend, zeker binnen het Lucas-Acta onderzoek, om aandacht te schenken aan de rol van God in deze verhalen.

Voor Interpretatie 22,1 (2014), 32-33 schreef ik een recensie van dit proefschrift.

Open PDF bestand

Proefschrift van Myriam Klinker-De Klerck

geplaatst op vrijdag 01 augustus 2014 in de categorie Recensies

Op vrijdag 7 juni 2013 verdedigde Myriam Klinker-De Klerck haar proefschrift aan de Theologische Universiteit (Broederweg) te Kampen, waaraan zij zelf verbonden is als docente Nieuwe Testament en nieuwtestamentisch Grieks. Voorwerp van onderzoek zijn de praktische/morele - zelf spreekt zij van ‘ethische' - richtlijnen in 1 Timoteüs en Titus naast die inzake de man-vrouw verhouding in 1 Korintiërs.

Voor Interpretatie 21,5 (2013), 28-29 schreef ik een recensie van dit proefschrift.

Open PDF bestand