Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

maart 2020

Een passie prent [Lucas 19,41-44] van Aad de Haas

geplaatst op woensdag 18 maart 2020 in de categorie Beeldmeditaties

Recent kreeg ik vanwege mijn kennis van het Lucasevangelie het verzoek om vanuit Lucas 19,41-44 commentaar te leveren op een van de veertig passie prenten van de kunstenaar Aad de Haas (1920-1972). Dat deed ik graag.

Lucas 19,41-44 vertelt een bijzonder verhaal: over een huilende Jezus, die ziet wat er met de stad gaat gebeuren, en dat ook duidt in relatie tot zijn bezoek aan de stad.
Aad de Haas weet Jezus en de stad op een bijzondere manier naast elkaar te zetten: Jezus ziet niets meer, ten gevolge van zijn verdriet. En de stad ziet niets, omdat ze blind is, en niet ziet wie daar voor hem staat.

Open PDF bestand

De opstanding/verrijzenis van Jezus

geplaatst op maandag 02 maart 2020 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Een les voor de TVG-cursus waarin ik de terminologie rond Jezus' opstanding bespreek, het vermoedelijk oudste kerugma in 1 Korintiërs 15 (vv. 3-5) en de opstandingsverhalen van de vier evangeliën: Marcus 16,1-8; Matteüs 27,57-28,10; Lucas 23,50-24,53 en Johannes 20,1-31. 

Open PDF bestand

De brief van Paulus aan de Filippenzen

geplaatst op maandag 02 maart 2020 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

De brief van Paulus aan de Fillippenzen kent twee opmerkelijke passages: 2,5-11 en 3,2-21. Van de laatste wordt gezegd dat die passage niet erg in de brief past dan wel uit een andere brief afkomstig is. Beide passages gaan over gerichtheid. De ene passage roept op tot de gerichtheid van Christus, de ander om niet de grichtheid van de tegenstanders te volgen. Kortom, ze vormen juist een mooi contrast. Als het over Christus gaat, is de toon hymnisch, als Paulus echter de tegenstanders spreekt, trekt hij fel van leer. 

Open PDF bestand