Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

juli 2017

'Wordt barmhartigen zoals Uw Vader barmhartig is' (preek over Lucas 6,36)

geplaatst op maandag 31 juli 2017 in de categorie Preken

Waarover het op zondag 9 juli moest gaan, was niet moeilijk, als het Luthers leesrooster Lucas 6,36-42 aangeeft en het jaarthema is' Toonbeeld van barmhartigheid'. Ik koos als tekst voor de eerste zin van de nieuwtestamentische lezing (6,36), die vertaald wordt met 'Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is, waar ik de zin liever zo weergeef: 'Wordt barmhartigen zoals Uw Vader barmhartig is.'

Open PDF bestand

'Barmhartigheid wil Ik en niet een offer' (preek over MatteĆ¼s 9,9-13)

geplaatst op maandag 31 juli 2017 in de categorie Preken

Op zondag 'Cantate' (14 mei 2017) koos ik voor het verhaal van de roeping van Matteüs (Matteüs 9,9-13). De evangelist Matteüs wijkt af van de versie van Marcus (2,13-17) en Lucas (5,27-32) omdat hij een citaat uit Hosea (6,6 'Barmhartigheid wil ik en niet een offer') gebruikt ter fundering van zijn omgang met zondaars en tollenaars. 

Open PDF bestand