Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

mei 2022

Ruth (vijf preken)

geplaatst op dinsdag 17 mei 2022 in de categorie Preken

Predikanten preken graag over Ruth. De reden is dat het een boek is over het gewone leven, om de uitdrukking te gebruiken die K.H. Miskotte als titel meegaf aan zijn boek over Ruth. Rond Pinksteren staat het boek weer op het liturgisch leesrooster. Ik bundelde de serie preken die ik over Ruth hield.

Open PDF bestand

Het feest van Hemelvaart (preek over Hand. 1,9-11)

geplaatst op dinsdag 17 mei 2022 in de categorie Preken

Ik heb altijd graag met Hemelvaart gepreekt. Een feest dat in de kerk nooit die aandacht heeft gekregen die het verdient. Bij het woord 'Hemelvaart' heeft het woord 'feest' altijd ten onrechte ontbroken. Dat zal te maken hebben met het beeld dat veel mensen van Hemelvaart hebben: als zou Jezus zich van alles en iedereen losmaken. In de bijlage een preek waarin ik wil laten zien dat het woord 'feest' ten onrechte ontbreekt. 

Open PDF bestand

Het boek Ruth: kanttekeningen en kerngedachten

geplaatst op woensdag 11 mei 2022 in de categorie Oude Testament (artikelen)

Tussen Hemelvaart en met en na Pinksteren wordt in de zondagse liturgie uit het boek Ruth gelezen. Ik schreef daar in 2012 een artikel over: De krachten gebundeld. Opbouw, motiefwoorden en theologie van het boek Ruth, Interpretatie 20/3 (2012), 34-37, dat je op mijn website kunt vinden. Ik voeg daar nu een andere bijdrage aan toe: Het boek Ruth: kanttekeningen en kerngedachten, bedoeld voor de prediking. Je vindt hem in de bijlage hieronder.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Ruth

geplaatst op woensdag 11 mei 2022 in de categorie Literatuurlijsten

Tussen Hemelvaart en met en na Pinksteren wordt in de zondagse liturgie het boek Ruth gelezen.
De Nederlands Bijbelgenootschap besteedt aandacht aan dit bijbelboek door middel van een viertal seminars, het online preekteam van de Dirk Monshouwerstichting (aanmelding bij: exegese@schriftlezing.nl) biedt vertaling en bespreking van de vier hoofdstukken die dit boek kent.
Over het boek is erg veel geschreven, de laatste decennia vooral door vrouwen/feministisch theologen. Ik heb een literatuurlijst aangelegd die je in de bijlage kunt vinden.

Open PDF bestand

Een uitgebreide reactie op de kritiek [van Bob Becking]

geplaatst op woensdag 11 mei 2022 in de categorie Oude Testament (artikelen)

In Elia & Elisa (ACEBT 35), Amsterdam: SHA 2022 kreeg Bob Becking, die in 1992 zijn inaugurele rede hield over de dodenopwekking door Elisa (2 Kon. 4) gelegenheid om te reageren op mijn artikel in ACEBT 35, waarna de redactie mij om een reactie vroeg. Een korte reactie vindt u in het cahier zelf (pag. 45-49). Ik schreef ook een uitgebreide reactie. Die vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Een korte reactie op de kritiek [van Bob Becking]

geplaatst op zondag 01 mei 2022 in de categorie Oude Testament (artikelen)

In Elia & Elisa (ACEBT 35), Amsterdam: SHA 2022 kreeg Bob Becking, die in 1992 zijn inaugurele rede hield over de dodenopwekking door Elisa (2 Kon. 4) gelegenheid om te reageren op mijn artikel in ACEBT 35, waarna de redactie mij om een korte reactie vroeg. Mijn uitgebreide reactie verschijnt op de dag van de presentatie van de bundel, op woensdag 11 mei.

Open PDF bestand

Hoe een jong mens weer tot leven komt: Een close reading van 2 Koningen 4:32-35

geplaatst op zondag 01 mei 2022 in de categorie Oude Testament (artikelen)

Recent verscheen er een nieuw Amsterdamse Cahier, nr. 35, over Elia en Elisa. Deze verhalen over twee buitengewoon intrigerende mannen Gods staan precies in het midden van de twee Koningenboeken.
In mijn proefschrift schreef ik over de dodenopwekking door Elia. In ACEBT 35 (2022), 21-34 schreef ik over de dodenopwekking door Elisa, en wel van de zoon van de Sunamitische (2 Kon. 4:32-35).

Open PDF bestand