Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Blog

Studiedag over ‘De bijbel als biografie van God en mensen'

geplaatst op dinsdag 02 april 2024 in de categorie Blog

Onder de titel ‘De bijbel als biografie van God en mensen: Geschiedenis en hergebruik van teksten' is begin februari 2024 het nieuwste boek verschenen van Eep Talstra, emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Faculteit Theologie en Religie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Het boek laat zich verstaan als (1) een hartstochtelijk pleidooi om de bijbelse teksten het beginpunt van alle theologie te laten zijn, (2) om nu eens alle aandacht uit te laten gaan naar God als hij ‘ik' zegt.
Over dit boek organiseren we een studiedag.

Plaats: ‘De Schutse', De Mérodelaan 1, 1422 GB Uithoorn.
Tijd: vrijdag 26 april 2024 van 10.30 uur tot 15.00 uur, inclusief lunch.
Kosten: een donatie - richtbedrag: € 20 - ter ondersteuning van het werk van de Dirk Monshouwerstichting.

Meer informatie vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Een nieuwe Amsterdams Cahier staat op stapel

geplaatst op maandag 04 maart 2024 in de categorie Blog

Er komt een nieuw Amsterdams Cahier aan. Hij ligt nu bij de drukker. Onderwerp van ACEBT 37 zijn de Megillot, de vijf rollen: Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester. Deze bundel bevat bijdragen van Dries Blokker, Hendrik Jan Bosman, Dorcas Chebet, Kristin De Troyer, Nico Riemersma, Klaas Smelik, Klaas Spronk, Eveline van Staalduine-Sulman en Adri van der Wal.

Nummer 37 verschijnt, zo is de bedoeling, kort na Pasen: begin april.
Meer informatie: inhoudsopgave en woord vooraf, vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Binnenkort de verschijning van mijn Engelstalig boek over het Lucasevangelie

geplaatst op dinsdag 10 oktober 2023 in de categorie Blog

Ik tekende enige tijd terug een contract bij Lit Verlag, Münster, voor mijn nieuwe boek: The Gospel of Luke as Masterpiece: Structure, Genre, and Way of Telling (xv + 295 pag.). Het boek verschijnt in de serie Tilburg Theological Studies (vol. 10). Op dit moment ligt het boek bij de redactie van deze serie. Ik hoop dat het nog dit jaar verschijnt, zo rond Kerst.
In de bijlage vindt u het Woord vooraf + de inhoudsopgave. 

Open PDF bestand

Van God gesproken: Opstellen over bijbelse theologie aangeboden aan Joep Dubbink

geplaatst op zaterdag 10 juni 2023 in de categorie Blog

Op vrijdag 9 juni 2023 boden we prof. dr. Joep Dubbink, hoogleraar  'Bijbelse Theologie' aan de Vrije Universiteit namens de Dirk Monshouwerstichting, een feestbundel aan ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag. Dat deden we in de Protestantse Kerk 'De Schutse' in Uithoorn, de kerk waarin Joep Dubbink zondags voorgaat.
De titel van het boek luidt Van God gesproken: Opstellen over bijbelse theologie aangeboden aan Joep Dubbink (ACEBT.SS 19), Amsterdam: SHA 2023. Het boek (385 p.) is voor € 34,50 (incl. verzendkosten) te verkrijgen op societashebraica.nl.

Open PDF bestand

Presentatie van ACEBT 36

geplaatst op maandag 13 februari 2023 in de categorie Blog

Op donderdag 9 maart 2023 van 14.00-15.00 uur presenteren we in een mini-webinar het nieuwe Amsterdamse Cahier, dat als titel draagt Het Evangelie naar Mattteüs.
De twee redacteuren, Nico Riemersma en Piet van Midden, vertellen kort iets over de inhoud van ACEBT 36. Drie auteurs, Bas van Os, Ruben van Wingerden en Marco Visser, zijn gevraagd om hun artikel kort te introduceren. Na elke introductie is er gelegenheid voor de deelnemers om daarop te reageren, met een vraag of een opmerking.
U kunt zich voor dit mini-webinar aanmelden via info@societashebraica.nl. Kort voor de presentatie sturen we u een link.
Het boek (€ 24,95 + 2,50 portkosten) is te bestellen via de website van de Societas Hebraica Amstelodamensis: societashebraica.nl

Open PDF bestand

Een nieuw Amsterdams Cahier 'Het Evangelie naar Matteüs'

geplaatst op zaterdag 04 februari 2023 in de categorie Blog

Deze week verscheen een nieuw Amsterdams Cahier. 'Het Evangelie naar Matteüs' (ACEBT 36). Het is het tweede nieuwtestamentisch cahier, nadat eerder, in 2014, een cahier verscheen over Lucas & Handelingen ACEBT 29). Piet van Midden en ik redigeerden dit nummer. 

U kunt dit nummer (ACEBT 36) - € 24,95, exclusief verzendkosten (€ 2,50) - bestellen op: www.societashebraica.nl.
Voor informatie over de inhoudsopgave, auteurs en het Woord vooraf verwijs ik naar de bijlage.

Open PDF bestand

Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel

geplaatst op dinsdag 13 september 2022 in de categorie Blog

KokBoekencentrum is enige tijd geleden gestopt met de uitgave van de commentaarserie 'Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel'. De Societas Hebraica zet nu de uitgave voort. De serie past mooi bij ons.
De eerste uitgave is het tweede deel van het Ezechiëlcommentaar door Aarnoud Jobsen. Voor meer informatie, zowel over het commentaar zelf als voor de wijze waarop het boek is te verkrijgen, zie bijlage.

Open PDF bestand

Webinar over Elia & Elisa (ACEBT 35) op woensdag 11 mei 2022

geplaatst op vrijdag 29 april 2022 in de categorie Blog

In een kort, gratis webinar presenteren de twee redacteuren, Marieke den Braber en Willien van Wieringen op woensdag 11 mei om 15.00 uur het nieuwe Amsterdamse Cahier, nr 35 over Elia & Elisa. De Elia- en Elisacyclus mag enerverend zijn, een behoorlijk struikelblok is het vele geweld dat erin voorkomt. Klaas Smelik, een van de auteurs, zal in dit webinar specifiek op dit aspect ingaan.

Datum: woensdag 11 mei 2022
Tijd: 15.00-16.00, via ZOOM
Aanmelden (gratis): info@societashebraica.nl
Het boek: Marieke den Braber & Willien van Wieringen (red.), Elia & Elisa (ACEBT 35), Amsterdam: SHA 2022, € 21,75 excl. verzendkosten (€ 2,50).
Te bestellen via www.societashebraica.nl

Open PDF bestand

Een nieuw Amsterdams Cahier 'Elia & Elisa'

geplaatst op dinsdag 19 april 2022 in de categorie Blog

Eind deze week, vrijdag 22 april, verschijnt er een nieuw Amsterdams Cahier. Elia en Elisa staan daarin centraal. Zelf schreef ik voor dit cahier  twee artikelen: (1) Hoe een jong mens weer tot leven komt. Een close reading van 2 Koningen 4,32-35, en (2) Een korte reactie op de kritiek [van Bob Becking].

U kunt dit nummer (ACEBT 35) - € 21,75 exclusief verzendkosten (€ 2,50) - vanaf maandag 25 april 2022 bestellen op: www.societashebraica.nl.
Voor informatie over de inhoudsopgave, auteurs en het Woord vooraf verwijs ik naar de bijlage.

Open PDF bestand

Studieochtend over Klaagliederen op vrijdag 7 mei 2021

geplaatst op maandag 12 april 2021 in de categorie Blog

Voor allen die interesse hebben in bijbelvertalen en in bijbelse theologie organiseert de Dirk Monshouwerstichting op vrijdag 7 mei 2021 tussen 10.00 en 11.30 uur een studiemorgen via ZOOM.
Het onderwerp is het bijbelboek Klaagliederen. De inleiding wordt verzorgd door dr. Hendrik Jan Bosman uit Nijmegen. In 2019 promoveerde hij bij prof. dr. Eep Talstra aan de VU, Amsterdam op een onderzoek naar de invloed van de versvorm op de zinsbouw in dit bijbelboek: Prosodic Influence on the Text Syntax of Lamentations.

U kunt zich t/m woensdag 5 mei voor deze studieochtend aanmelden via de website van de Monshouwerstichting: www.schriftlezing.nl. U ontvangt dan tijdig de ZOOM-link om hierop in te loggen en wellicht ook nog een artikel van Bosman ter voorbereiding.

In de bijlage vindt u een samenvatting van zijn proefschrift.

Open PDF bestand

Webinar over Ezra & Nehemia (ACEBT 34) op donderdag 15 april 2021

geplaatst op donderdag 01 april 2021 in de categorie Blog

Een volk dat steeds weer zoekt naar haar identiteit. Dat gaat niet zonder slag of stoot, en levert kritische vragen op. Nu, in onze samenleving. Maar ook lang geleden toen Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap, en op zoek gingen naar wie ze waren. In een kort, gratis, webinar nemen we je mee naar wat bijbelse lijnen uit Ezra en Nehemia. Deze boeken gaan over een gemeenschap die na een grote crisis een nieuw begin moet/kan maken en daarbij op zoek is naar haar identiteit, grenzen en fundament. Dat is herkenbaar, maar het roept ook kritische vragen op. Het groepsgevoel wordt versterkt als je een gezamenlijke vijand kunt aanwijzen. Daar gaan mensen soms al te ver in. Je kunt het verhaal over de oorsprong van jouw gemeenschap ook mooier maken dan het in werkelijkheid was. Dit alles - het mooie en het moeilijke - komt aan bod in het nieuwste nummer van de Amsterdamse Cahiers over Ezra en Nehemia, dat in dit webinar gepresenteerd wordt.

Datum: donderdag 15 april 2021
Tijd: 14.00-14.45 uur, via ZOOM
Aanmelden (gratis): info@societashebraica.nl

Het boek is te bestellen via societashebraica.nl
Joep Dubbink (red.), Ezra & Nehemia (ACEBT 34), Amsterdam: SHA 2021,
€ 21,75 excl. verzendkosten. In de bijlage kunt u het Woord vooraf lezen.

Open PDF bestand

SHA nu met nieuwe website

geplaatst op woensdag 30 september 2020 in de categorie Blog

De Societas Hebraica Amstelodamensis (SHA) heeft sinds kort een nieuwe website: https://societashebraica.nl, waarop alle uitgaven te vinden die de ACEBT-redactie heeft uitgegeven. U kunt er het nieuwste ACEBT-nummer over Exodus vinden, maar ook diverse nummers uit de Supplement Series zijn nog te koop. Van de vroegste (uitverkochte) nummers leveren we tegen een bescheiden prijsje een pdf.bestand. Deze website: van harte aanbevolen! Ga eens kijken of je iets van je gading kunt vinden.

Lees verder

Nieuw boek 'Het Lucasevangelie'

geplaatst op zaterdag 08 juni 2019 in de categorie Blog

Begin juni 2019 verscheen er in het Nederlands taalgebied een nieuw boek over het Lucasevangelie, onder redactie van Filip Noël en Paul Kevers. De acht bijdragen vinden hun achtergrond in de lezingen die in augustus 2018 werden gehouden op de Didachè-Studiedagen in Leuven, België.

In deze bundel 'Het Lucasevangelie' is ook mijn bijdrage 'Lucas als geschiedschrijver' te vinden (p. 27-54).

Open PDF bestand

Jubileumuitgave van de SHA

geplaatst op dinsdag 08 mei 2018 in de categorie Blog

In november 2017 bracht de Societas Hebraica Amstelodamensis een jubileumuitgave (1961-2018) uit bij haar 55-jarig bestaan. Dit speciale nummer is nog te bestellen voor de alleszins redelijke prijs van € 10 (inclusief verzendkosten), € 7,50 voor studenten.
Overmaken op IBAN: NL37 INGB 0008 0745 07 t.n.v. Redactie Amsterdamse Cahiers. 

https://www.uitgeverij2vm.nl/product/societas-hebraica-amstelodamensis

Open PDF bestand

Een nieuw Amsterdams Cahier 'Lucas & Handelingen'

geplaatst op zaterdag 27 september 2014 in de categorie Blog

Op vrijdag 12 september werd in de serie Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities op het Ariënsinstituut in Utrecht een nieuw cahier gepresenteerd: Lucas & Handelingen, Bergambacht 2014. Alle auteurs en de redactie van ACEBT waren daarbij aanwezig. Na het welkom door Piet van Midden mocht ik als redacteur het boek presenteren. De inleiding die ik daarbij hield, vindt u bijgaand. 

Open PDF bestand