Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Blog

Studieochtend over Klaagliederen op vrijdag 7 mei 2021

geplaatst op maandag 12 april 2021 in de categorie Blog

Voor allen die interesse hebben in bijbelvertalen en in bijbelse theologie organiseert de Dirk Monshouwerstichting op vrijdag 7 mei 2021 tussen 10.00 en 11.30 uur een studiemorgen via ZOOM.
Het onderwerp is het bijbelboek Klaagliederen. De inleiding wordt verzorgd door dr. Hendrik Jan Bosman uit Nijmegen. In 2019 promoveerde hij bij prof. dr. Eep Talstra aan de VU, Amsterdam op een onderzoek naar de invloed van de versvorm op de zinsbouw in dit bijbelboek: Prosodic Influence on the Text Syntax of Lamentations.

U kunt zich t/m woensdag 5 mei voor deze studieochtend aanmelden via de website van de Monshouwerstichting: www.schriftlezing.nl. U ontvangt dan tijdig de ZOOM-link om hierop in te loggen en wellicht ook nog een artikel van Bosman ter voorbereiding.

In de bijlage vindt u een samenvatting van zijn proefschrift.

Open PDF bestand

Webinar over Ezra & Nehemia (ACEBT 34) op donderdag 15 april 2021

geplaatst op donderdag 01 april 2021 in de categorie Blog

Een volk dat steeds weer zoekt naar haar identiteit. Dat gaat niet zonder slag of stoot, en levert kritische vragen op. Nu, in onze samenleving. Maar ook lang geleden toen Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap, en op zoek gingen naar wie ze waren. In een kort, gratis, webinar nemen we je mee naar wat bijbelse lijnen uit Ezra en Nehemia. Deze boeken gaan over een gemeenschap die na een grote crisis een nieuw begin moet/kan maken en daarbij op zoek is naar haar identiteit, grenzen en fundament. Dat is herkenbaar, maar het roept ook kritische vragen op. Het groepsgevoel wordt versterkt als je een gezamenlijke vijand kunt aanwijzen. Daar gaan mensen soms al te ver in. Je kunt het verhaal over de oorsprong van jouw gemeenschap ook mooier maken dan het in werkelijkheid was. Dit alles - het mooie en het moeilijke - komt aan bod in het nieuwste nummer van de Amsterdamse Cahiers over Ezra en Nehemia, dat in dit webinar gepresenteerd wordt.

Datum: donderdag 15 april 2021
Tijd: 14.00-14.45 uur, via ZOOM
Aanmelden (gratis): info@societashebraica.nl

Het boek is te bestellen via societashebraica.nl
Joep Dubbink (red.), Ezra & Nehemia (ACEBT 34), Amsterdam: SHA 2021,
€ 21,75 excl. verzendkosten. In de bijlage kunt u het Woord vooraf lezen.

Open PDF bestand

SHA nu met nieuwe website

geplaatst op woensdag 30 september 2020 in de categorie Blog

De Societas Hebraica Amstelodamensis (SHA) heeft sinds kort een nieuwe website: https://societashebraica.nl, waarop alle uitgaven te vinden die de ACEBT-redactie heeft uitgegeven. U kunt er het nieuwste ACEBT-nummer over Exodus vinden, maar ook diverse nummers uit de Supplement Series zijn nog te koop. Van de vroegste (uitverkochte) nummers leveren we tegen een bescheiden prijsje een pdf.bestand. Deze website: van harte aanbevolen! Ga eens kijken of je iets van je gading kunt vinden.

Lees verder

Nieuw boek 'Het Lucasevangelie'

geplaatst op zaterdag 08 juni 2019 in de categorie Blog

Begin juni 2019 verscheen er in het Nederlands taalgebied een nieuw boek over het Lucasevangelie, onder redactie van Filip Noël en Paul Kevers. De acht bijdragen vinden hun achtergrond in de lezingen die in augustus 2018 werden gehouden op de Didachè-Studiedagen in Leuven, België.

In deze bundel 'Het Lucasevangelie' is ook mijn bijdrage 'Lucas als geschiedschrijver' te vinden (p. 27-54).

Open PDF bestand

Jubileumuitgave van de SHA

geplaatst op dinsdag 08 mei 2018 in de categorie Blog

In november 2017 bracht de Societas Hebraica Amstelodamensis een jubileumuitgave (1961-2018) uit bij haar 55-jarig bestaan. Dit speciale nummer is nog te bestellen voor de alleszins redelijke prijs van € 10 (inclusief verzendkosten), € 7,50 voor studenten.
Overmaken op IBAN: NL37 INGB 0008 0745 07 t.n.v. Redactie Amsterdamse Cahiers. 

https://www.uitgeverij2vm.nl/product/societas-hebraica-amstelodamensis

Open PDF bestand

Een nieuw Amsterdams Cahier 'Lucas & Handelingen'

geplaatst op zaterdag 27 september 2014 in de categorie Blog

Op vrijdag 12 september werd in de serie Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities op het Ariënsinstituut in Utrecht een nieuw cahier gepresenteerd: Lucas & Handelingen, Bergambacht 2014. Alle auteurs en de redactie van ACEBT waren daarbij aanwezig. Na het welkom door Piet van Midden mocht ik als redacteur het boek presenteren. De inleiding die ik daarbij hield, vindt u bijgaand. 

Open PDF bestand