Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

juli 2020

'U zult mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn': Het belang van de context voor het verstaan van Exodus 19,6a

geplaatst op donderdag 09 juli 2020 in de categorie Oude Testament (artikelen)

De laatste zin van de boodschap die Mozes aan het volk Israël in Exodus 19,4-6a moet overbrengen: ‘U zult mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn' (v. 6a) mag aan het volk dan een indrukwekkende toekomst in het vooruitzicht stellen, de zin vormt desondanks een van de meest lastige van het boek Exodus. Het vers mag met recht een crux interpretum genoemd worden. Ik schreef er een artikel over in Collationes 50/2 (2020), 157-176. De context, in het bijzonder de parallelle passage, 20,22-26 is van groot belang voor het verstaan van dit vers. 

Open PDF bestand