Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Lezingen

Lezing 'Lucas als geschiedschrijver'

geplaatst op donderdag 23 augustus 2018 in de categorie Lezingen

Op dinsdag 21 augustus hield ik op de Didachè-Studiedagen in Leuven, dat als thema 'Het Lucasevangelie' had, een lezing onder de titel 'Lucas als geschiedschrijver'. Een samenvatting van deze lezing vindt u als bijlage (pdf-bestand) hieronder. Begin 2019 verschijnt er een verslagboek, waarin u mijn complete lezing zult kunnen vinden.

Open PDF bestand

Lucas 7,11-17 - een onmogelijk verhaal

geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 in de categorie Lezingen

Op woensdagmiddag 29 juni nam Ype Viersen afscheid als gevangenispredikant. Dat afscheid vond plaats in zijn eigen wijkkerk, de Tuindorpkerk in Utrecht. Het ging gepaard met een symposium onder de titel 'De Bijbel met mensen die van toeten noch blazen weten'.
Aan mij de vraag of ik in dat verband iets wilde zeggen hoe ik over het verhaal waarop ik net gepromoveerd ben, Lucas 7,11-17, zou preken of een gesprek zou voeren met gevangenen die zelden of nooit een bijbelverhaal hebben gelezen.  

Open PDF bestand

Het Lucasevangelie als rector in de liturgie

geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 in de categorie Lezingen

In verband met het feit dat het Lucasevangelie in het kerkelijk jaar 2015-2016 de rector is in de zondagse eredienst vroeg de oud-katholieke parochie van Amersfoort mij of ik in een lezing iets kon aangeven van de karakteristieken van dit evangelie. Dat deed ik - met veel plezier - op donderdag 5 november 2015. 

Open PDF bestand