Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

december 2023

The Gospel of Luke as Masterpiece: Structure, Genre and Way of Telling

geplaatst op maandag 18 december 2023 in de categorie Lucas (boeken)

Een half jaar geleden meldde ik dat ik een contract bij Lit Verlag had afgesloten voor een Engelstalig boek over het Lucasevangelie. Ik schreef dat ik hoopte dat het nog in 2023 zou verschijnen. En dat is ook gebeurd. Afgelopen donderdag 12 december verscheen het. De titel luidt: The Gospel of Luke as Masterpiece; Structure, Genre and Way of Telling (TThS, 10), Münster/Berlin 2023. ISBN: 978-3-643-91643-3. xv + 295 pag.; prijs: € 39,90. Da's geen geld voor zo'n mooi boek, toch?
!k heb gemerkt dat het boek op dit moment nog niet via de grote websites als Amazon en Bol is te verkrijgen, maar al wel rechtstreeks via de uitgever: https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-91643-3. Je kunt het natuurlijk ook gewoon bestellen bij de boekhandel.

Open PDF bestand

De plaats van Jesaja 65,17 in de context

geplaatst op dinsdag 12 december 2023 in de categorie Oude Testament (artikelen)

De laatste dagen ben ik voor het online exegeseteam intensief bezig geweest met Jesaja 65, de verzen 13-25 in het bijzonder. Iets van mijn bevindingen kon ik vanmorgen inleidend op de vertaling al wel kwijt. Maar ik zet het nadien graag allemaal nog een keer op papier. De clou van mijn verhaal, is dat 65,17 niet het begin vormt van 65,17-25, zoals veelvuldig wordt aangenomen, maar het slot van 65,13-17. U vindt mijn verantwoording in de bijlage van deze blog.

Open PDF bestand

Kerstpreek over 2 Samuël 7,1-17

geplaatst op donderdag 07 december 2023 in de categorie Preken

Op de 4e Advent, 24 december 2023, staat het verhaal van David centraal die tegen de profeet Nathan zegt dat hij het maar armzalig vindt dat hij in een cederen paleis woont, terwijl de ark Gods onder een tentkleed verblijft (2 Samuël 7,1-17). Daar hoort Johannes 1,12-13 bij: 'Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld.' Ik preekte er verschillende malen op Eerste Kerstdag over. Hieronder een van mijn kerstpreken over dit verhaal.

Open PDF bestand

Vertaling van en kanttekeningen bij Jesaja 40,1-11

geplaatst op dinsdag 05 december 2023 in de categorie Vertalingen

Voor de Monshouwerstichting moest ik een vertaling maken van Jesaja 40,1-11, de oudtestamentische lezing voor de 2e Advent, zondag 10 december 2023. Omdat ik ook dienst had voor het online exegeteam maakte ik er enkele kanttekeningen bij. Deze ouverture van de Tweede Jesaja is een buitengewoon intrigerende tekst. Het duurt even, voordat de samenhang tussen de vier strofen een lezer duidelijk wordt.

Open PDF bestand