Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

september 2021

Vertaling van Johannes 7,1-53

geplaatst op dinsdag 21 september 2021 in de categorie Vertalingen

In de afgelopen weken, vanaf begin september, werd in de kerk steeds een passage uit Johannes 7 gelezen. In het online preekteam bespraken we deze perikopen steeds. Maar we begonnen met een vertaling.
De hele perikoop draait om het Loofhuttenfeest: 7,1; 7,2-9 (het Loofhuutenfeest is nabij); 7,14-36 (opgaan naar het feest; 7,14-36 (op de helft van het feest); 7,37-52 (op de laatste, de grote dag van het feest). De complete vertaling van hoofdstuk 7 vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Atheïstisch in God geloven

geplaatst op maandag 06 september 2021 in de categorie Kerkbladartikelen

Recent meldde dagblad Trouw dat de nieuwe chief chaplain van Harvard University, Greg Epstein, een atheïst is. Dat bracht me opeens weer terug bij een tweetal artikelen die ik in 2006 voor Betheltaal, het kerkblad van de toenmalige Bethelkerk, schreef. In die twee artikelen ben ik in gesprek met Frits de Lange. Mijn pleidooi toen: we moeten aan het beeld van een persoonlijke God in de hemel vasthouden, maar moeten aan het theïsme voorbij'. 

Open PDF bestand

Vertaling en uitleg van Johannes 7,25-31

geplaatst op donderdag 02 september 2021 in de categorie Exegese

Op zondag 12 september wordt, als het oecumenisch leesrooster gevolgd wordt, in de kerk Johannes 7,25-31 gelezen. Voor de Dirk Monshouwerstichting moest ik een vertaling maken. Voor het online preekteam dat met ingang van dinsdag 7 september 2021 weer van start gaat, moest ik ook een uitleg van deze perikoop verzorgen. In de bijlage vindt u zowel mijn vertaling als mijn uitleg van Johannes 7,25-31. Voor opgave voor het online preekteam verwijs ik naar www.schriftlezing.nl (kijk onder 'nieuws').

Open PDF bestand

Zomerschool - Barmhartigheid in de Bijbel

geplaatst op woensdag 01 september 2021 in de categorie TVG Den Haag

De TVG Den Haag organiseerde eind augustus, begin september 2021 een Zomerschool. Dinsdagmiddag 31 augustus was voor het Nieuwe Testament. Ik hield een verhaal over 'Barmhartigheid in het Nieuwe Testament', maar dan moet je wel starten bij 'Barmhartigheid in het OT'. Lucas sluit in zijn evangelie direct al in zijn eerste hoofdstuk aan op 'de barmhartige God'. 

Open PDF bestand