Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

januari 2020

Recensie - Jonathan Sacks, Exodus: boek van de bevrijding, Middelburg 2019

geplaatst op donderdag 30 januari 2020 in de categorie Recensies

Binnenkort staat het boek Exodus op het Oecumenisch Leesrooster, gedurende de Veertigdagen- en de Paastijd, om precies te zijn vanaf zondag 9 februari t/m zondag 31 mei 2020. Recent zijn over dit bijbelboek verschillende boeken verschenen. Ik redigeerde zelf een bundel exegetische artikelen over Exodus (zie blog 8 februari 2020 op de website). Skandalon bracht een boek uit van Jonathan Sacks, onder de titel 'Exodus, boek van de bevrijding'. Mijn recensie van het boek treft u in de bijlage aan.

Open PDF bestand

Register van ACEBT 1-36 en ACEBT.SS 1-18 (bijbelteksten)

geplaatst op vrijdag 24 januari 2020 in de categorie Literatuurlijsten

Alle bijbelverhalen die in Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 1-36 en van de Supplement Series 1-18 aan de orde komen, heb ik nu in een register geplaatst, in de hoop het gebruik van ACEBT-uitgaven voor de lezer te vergroten. 

Open PDF bestand

Overlijden van mijn oud-collega, Jaap van den Berg

geplaatst op maandag 06 januari 2020 in de categorie Kerkbladartikelen

Op dinsdag 24 december 2019 overleed mijn oud-collega uit de Bethelkerk, ds. Jaap van den Berg. Hij werd 81 jaar. We hadden een goede tijd in de Bethelkerk, vulden elkaar goed aan. Met veel plezier denk ik terug aan gezamenlijk kringwerk, over Miskotte, Heschel en natuurlijk, de Psalmen, zijn levelingsboek. Voor het kerkblad schreef ik een In memoriam (zie het pdf.bestand). 

Open PDF bestand

De literaire structuur van het boek Exodus: Een nieuw voorstel

geplaatst op zaterdag 04 januari 2020 in de categorie Oude Testament (artikelen)

Over de literaire structuur van het boek Exodus bestaat onder de onderzoekers bepaald geen overeenstemming. De reden daarvan is dat de commentatoren hun criteria op grond waarvan ze het boek indelen, niet bekendmaken of slechts één criterium hanteren, en wel dat van de geografische aanduidingen in het boek, met voorbijgaan aan andere.
In bijgaand artikel hanteer ik vijf criteria, in de hoop daarmee een voorstel voor de macrostructuur van het boek te hebben gedaan dat op instemming van anderen kan rekenen. Het voorstel leidt tot verrassende bijbels-theologische inzichten die te vinden zijn aan het slot van mijn bijdrage.

Ik heb het artikel opgedragen aan prof. dr. Niek Schuman (1936-2018).

'De literaire structuur van het boek Exodus: Een nieuw voorstel' vormt het openingshoofdstuk van Amsterdamse Cahiers dat in zijn geheel over het bijbelboek Exodus gaat [ACEBT 33 (2020), 1-19].

Open PDF bestand