Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

april 2018

Hemelvaart: hoogtepunt van het kerkelijk jaar

geplaatst op maandag 30 april 2018 in de categorie Kerkbladartikelen

Hemelvaart is het stiefkind van de christelijke feestdagen. Het heeft bij lange na niet de uitstraling van Kerst en Pasen. In het rijtje van de vier grote feesten staat het bij velen helemaal achteraan.
Voor Samenklank (5/10 [2018], 3) het kerkblad van Den Haag-Zuidwest, schreef ik een verhaal waarin ik wil laten zien dat Hemelvaart letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van het kerkelijk jaar is.

Open PDF bestand

Een geslaagde boekpresentatie

geplaatst op maandag 09 april 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Mijn vroegere 'scriba' uit de Bethelkerk, Jan Schild, ken ik als een prima journalist. Ik vroeg hem of hij de presentatie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' wilde verslaan. Zijn ook weer in vorm prachtig verslag van deze bijeenkomst vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand

Nieuw boek 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie

geplaatst op maandag 02 april 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Vlak na Pasen - op woensdag 4 april - verscheen mijn nieuwe boek ‘Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie' (Middelburg: Skandalon 2018; ISBN: 978-94-92183-68-2; 310 pagina's; € 35).
Het boek bevat enerzijds thematische studies: de parallellen die Lucas trekt tussen Johannes en Jezus, maar ook over thema's als barmhartigheid, de navolging, het reismotief, de rol van de duivel/satan. Maar ik begin met een studie over de macrostructuur van het Lucasevangelie.
Daarnaast komen afzonderlijke bijbelverhalen uit het Lucasevangelie aan de orde: wonderverhalen (7,1-10; 7,11-17; 18,35-43), gelijkenissen (10,25-37; 18,1-8; 18,9-14) en sleutelpassages zoals Lucas 2,40-52 en 3,21-22.
Het boek heeft naast predikanten, theologiestudenten en bijbelwetenschappers ook de ‘gewone' bijbellezer op het oog die graag meer inzicht in dit evangelie wil krijgen.

Open PDF bestand

'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' (preek over Marcus 15,34)

geplaatst op maandag 02 april 2018 in de categorie Preken

In de vigilie op Goede Vrijdag overdacht ik Jezus' woorden aan het kruis, uit Psalm 22: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' (Marcus 15,34).

Open PDF bestand