Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Over Nico Riemersma

Werk
Vanaf het begin in Den Haag heb ik mij intensief ingezet voor het SoW-proces van Wijk B met de hervormde Bethelkerk. Ik heb eerst samengewerkt met mijn hervormde collega Jaap van den Berg (1991-2000), daarna (2001-2007) was ds. Rob van Essen mijn directe collega; van januari 2009 t/m oktober 2012 was dat ds. Nel van Dorp.
In de Bosbeskapel werk ik sinds juni 2013 samen met ds. Martin Koster. Samen maken we deel uit van het predikantenteam van de wijkgemeente Den Haag Zuidwest.

Ik voel mij als gemeentepredikant allereerst kerkelijk theoloog.
Al vele jaren leid ik een leerhuis waarin het bijbelse verhaal centraal staat. Ook geef ik graag leiding aan geloofskringen. Omdat de gemeente veel senioren kent, hebben de vele vragen rond het ouder worden de laatste jaren mijn bijzondere aandacht.

De dingen waar ik in mijn gemeentewerk van geniet: voorgaan in de liturgie, kringwerk, seniorendagen, themazondagen, studiedagen, en de collegiale samenwerking.
Als zeer bijzonder ervaar ik het mogen leiden van uitvaarten, en de pastorale begeleiding daaromheen.
Wat ik door mijn werk wil laten zien: hoe bijzonder de God van Israël is.

 

Aandachtsvelden

  • De laatste jaren heeft het Lucasevangelie mijn bijzondere aandacht, zo moge ook blijken uit de diverse artikelen (wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke) die ik over dit evangelie schreef (zie de lijst van publicaties).
  • Een bijzonder aandachtsveld zijn wonderen, in het bijzonder de verhalen van dodenopwekkingen. Al van jongsaf aan ben ik geboeid door alles wat met de dood te maken heeft.
  • Sinds het Conciliair Proces houdt het bijbels-theologische thema van het (nieuwe) verbond mij bezig.


Boeken

- In 2014 verscheen de bundel 'Lucas & Handelingen' (ACEBT 29, Bergambacht: 2 VM 2014), waarvoor ik door de redactie als gastredacteur was gevraagd. Aan de bundel leverde ik zelf ook een bijdrage.

- Van 2013 tot 2016 ben ik bezig geweest met een proefschrift over de opwekking van de jongen van Naïn (Lucas 7:11-17) in relatie tot een oudtestamentisch en een hellenistisch dodenopwekkingsverhaal. Promotores: prof. dr. Adelbert Denaux en prof. dr. Maarten Menken. Ik kijk met veel plezier terug op de promotie die op vrijdag 3 juni 2016 heeft plaatsgevonden. Het proefschrift is alleen nog bij de auteur zelf te verkrijgen.

- De diverse artikelen die ik schreef over Lucas-Handelingen zijn nu gebundeld in 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie' (Middelburg: Skandalon 2018).