Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

februari 2019

Les in genade (preek over Lucas 6,27-38)

geplaatst op zondag 17 februari 2019 in de categorie Preken

Op Zondag Septuagesima, 17 februari 2019, preekte ik in mijn eigen kerk, de Bosbeskapel in Den Haag, over Lucas 6,27-38, dat eigenlijk volgende week aan de orde is. Als titel gaf ik mijn preek mee: 'Les in genade'.

Open PDF bestand

Positieve recensie in Collationes

geplaatst op vrijdag 01 februari 2019 in de categorie Lucas (boeken)

In december 2018 verscheen in het Vlaamse tijdschrift Collationes (48/4 (2018), 468-469 een positieve recensie van mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' van Hendrik Hoet. In de slotzin spreekt Hoet zijn verlangen uit naar een tweede bundel waarin de overige perikopen en andere thema's uit het Lucasevangelie onder de loep worden genomen. 

Open PDF bestand

TVG - NT 'Inleiding in het Nieuwe Testament'

geplaatst op vrijdag 01 februari 2019 in de categorie TVG Den Haag

Het eerste jaar Nieuwe Testament van de TVG Den Haag bestaat uit een Inleiding in het Nieuwe Testament, tien hoofdstukken waarin aan de orde komen: de wordingsgeschiedenis van het NT, het synoptisch vraagstuk, de tekstgeschiedenis en de canonvorming van het NT, de taal en vertaling van het NT, de verhouding tussen OT en NT, de joods-romeinse wereld en de christologie van het NT. Het begin- en slothoofdstuk schenken aandacht aan de vraag: hoe het NT te benaderen, resp. hoe een nieuwtestamentisch verhaal te lezen?

Open PDF bestand

'Jezus van Nazaret' van Gerhard Lohfink

geplaatst op vrijdag 01 februari 2019 in de categorie Lezingen

Ik ben dit jaar in de kerk een lezingenserie gestart onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Eén keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen. Eind januari 2019 lazen we het boek 'Jezus van Nazaret: Wat wou Hij? Wie was Hij?' van Gerhard Lohfink. Zijn boek draait om twee dingen: (1) Jezus' verkondiging in woord en daad van de eindtijdelijke heerschappij van God (= het koninkrijk van God). (2) Het eindtijdelijk bijeenbrengen van Israël, vorm krijgend in de aanstelling van de twaalf, waarmee Jezus de nieuwe samenleving op het oog had.

Open PDF bestand