Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

oktober 2019

Recensie - Andrew W. Pitts, History, Biography, and the Genre of Luke-Acts, Leiden & Boston 2019

geplaatst op dinsdag 22 oktober 2019 in de categorie Recensies

Andrew W. Pitts schreef een boeiend boek over het genre van Lucas-Handelingen, waarin hij een interessant voorstel (acht criteria) doet om onderscheid te maken tussen biografie en geschiedschrijving, maar of hij het probleem in zijn boek nu heeft opgelost, vermag ik te betwijfelen.  

Open PDF bestand

De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (preek over Lucas 18,1-8)

geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019 in de categorie Preken

Op de 22ste Zondag na Pinksteren, 20 oktober 2013 preekte ik in de Abdijkerk in Den Haag-Loosduinen over 'de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter' zoals de parabel klassiek wordt genoemd, zelf spreek ik liever van 'de gelijkenis van de koppige dan wel vasthoudende weduwe'. In mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' schreef ik een groot hoofdstuk over dit verhaal (p. 214-234), waarbiij ik inzoemde op het lastige vers 7. Mijn preek vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

In memoriam - ds. Piet Riemersma

geplaatst op maandag 14 oktober 2019 in de categorie Blog

Voor het Historisch Tijdschrift Gereformeerde Kerken in Nederland schreef ik het In Memoriam van mijn vader, Piet Riemersma (20 april 1920 Amsterdam - 13 juni 2016 Amersfoort). Het zal naar het zich laat aanzien verschijnen in het decembernummer van het tijdschrift.

Open PDF bestand

Recensie - Arie Zwiep, Jairus's Daughter and the Haemorrhaging Woman (WUNT 421), Tübingen 2019

geplaatst op dinsdag 08 oktober 2019 in de categorie Recensies

Arie Zwiep publiceerde in juni van dit jaar een nieuw boek over een verhaal waarmee hij al vanaf 2004 professioneel bezig is: Marcus 5,21-43 en par. Het boek draagt als titel 'Jairus's Daughter and the Haemorrhaging Woman'. Waar dit verhaal meestal benaderd wordt aan de hand van een of twee methoden, bekijkt Zwiep het verhaal vanuit tal van kanten (diachronisch en synchronisch): tekstkritisch, filologisch, traditiekritisch, oral historisch, redactiekritisch, vormkritisch, structuuranalytisch, narratief analytisch en intertextueel. Aan het slot maakt hij de balans op. Mijn recensie van dit boek vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand

Recensie in Tijdschrift voor Theologie

geplaatst op dinsdag 01 oktober 2019 in de categorie Lucas (boeken)

In het zomernummer van het Tijdschrift voor Theologie (59/2 (2019), 190-191) recenseerde Bart Koet mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie'. In het bijzonder waardeert de recensent mijn interpretatie van het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel (Luc. 2,40-52).

Open PDF bestand

Hoe er afstand ontstaat tussen Jezus en zijn leerlingen (Lucas 8,22-27)

geplaatst op dinsdag 01 oktober 2019 in de categorie Lucas-Handelingen (artikelen)

In tal van artikelen is aandacht besteed aan 'De storm op het meer' in de Marcusversie (4,35-41), de Lucasversie (8,22-25) is voorzover mij bekend nooit in artikelvorm behandeld. In die leemte voorziet nu het artikel dat ik over dit wonderverhaal schreef: 'Hoe er afstand ontstaat tusen Jezus en zijn leerlingen' (Lucas 8,22-27). Het verscheen in Collationes 49/3 (2019), 259-273. 

Open PDF bestand