Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Welkom

Ik heet u van harte welkom op mijn website, die ik vanaf mei 2013 ben gestart. Ik begeef mij op twee velden: kerk en wetenschap. U vindt hier op beide terreinen informatie. Zo kunt hier de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen vinden die ik geschreven heb, maar ook de inzet van mijn proefschrift naast praktische zaken als literatuurlijsten en vertalingen. Wat de kerk betreft, treft u hier preken van mijn hand aan, kerkbladartikelen en lezingen. Kijk rustig rond, zou ik zeggen. Als U wilt, mag u ook reageren op één van mijn schrijfsels (zie mijn contactadres).

Recente berichten

Inleiding in de evangeliƫn

geplaatst op zondag 24 maart 2019 in de categorie TVG Den Haag

Het tweede jaar Nieuwe Testament van de TVG Den Haag bestaat uit een Inleiding in de evangeliën, acht hoofdstukken waarin de vier evangeliën aan de orde komen. Per evangelie: (a) een inleiding met de plaats van het evangelie in de liturgie van de kerk, (b) het ontstaan: schrijver, tijd en plaats, de macrostructuur, de kenmerken en de thematiek van het evangelie. Aan het slot vindt u vooral de Nederlandstalige literatuuur die ik gebruikt heb. 

Open PDF bestand

'Jezus en de vijfde evangelist' van Fik Meijer

geplaatst op vrijdag 01 maart 2019 in de categorie lezingen

Ik ben dit seizoen (2018-2019) in mijn kerk een lezingenserie gestart onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Eén keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen. Eind februari 2019 was dat het boek 'Jezus & de vijfde evangelist' van Fik Meijer.
Het boek bestaat uit twee delen. In deel I beschrijft Meijer de wereld van Flavius Josephus die ook wel bekend staat als de vijfde evangelist. In deel II gaat Meijer na hoe Jezus leefde in de turbulente wereld die Josephus beschrijft. In wat het Testimonium Flavianum beschrijft Josephus heel kort de kernpunten van het levensverhaal van Jezus. Het is voor Meijer het bewijs dat Jezus werkelijk heeft bestaan. 

Open PDF bestand

Les in genade (Lucas 6,27-38)

geplaatst op zondag 17 februari 2019 in de categorie preken

Op Zondag Septuagesima, 17 februari 2019, preekte ik in mijn eigen kerk, de Bosbeskapel in Den Haag, over Lucas 6,27-38, dat eigenlijk volgende week aan de orde is. Als titel gaf ik mijn preek mee: 'Les in genade'.

Open PDF bestand