Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Welkom

Ik heet u van harte welkom op mijn website, die ik vanaf mei 2013 ben gestart. Ik begeef mij op twee velden: kerk en wetenschap. U vindt hier op beide terreinen informatie. Zo kunt hier de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen vinden die ik geschreven heb, maar ook de inzet van mijn proefschrift naast praktische zaken als literatuurlijsten en vertalingen. Wat de kerk betreft, treft u hier preken van mijn hand aan, kerkbladartikelen en lezingen. Kijk rustig rond, zou ik zeggen. Als U wilt, mag u ook reageren op één van mijn schrijfsels (zie mijn contactadres).

Recente berichten

Vertaling van en kanttekeningen bij Jesaja 40,1-11

geplaatst op dinsdag 05 december 2023 in de categorie Vertalingen

Voor de Monshouwerstichting moest ik een vertaling maken van Jesaja 40,1-11, de oudtestamentische lezing voor de 2e Advent, zondag 10 december 2023. Omdat ik ook dienst had voor het online exegeteam maakte ik er enkele kanttekeningen bij. Deze ouverture van de Tweede Jesaja is een buitengewoon intrigerende tekst. Het duurt even, voordat de samenhang tussen de vier strofen een lezer duidelijk wordt.

Open PDF bestand

Een nieuwe vertaling van Lucas 2,1-20

geplaatst op dinsdag 28 november 2023 in de categorie Vertalingen

Jaren geleden maakte ik een vertaling van Lucas 2,1-20, waar ik jaren op teerde. Voor de Monshouwerstichting moest ik voor 24 december 2023 een vertaling aanleveren van Lucas' geboorteverhaal. Steevast krijgt een vertaler daarop van een ander commentaar. Dat gebeurde ook nu. En dat dwingt je om nog weer opnieuw kritisch te kijken. Hieronder vindt u het resultaat.

Open PDF bestand

Uittocht en intocht

geplaatst op maandag 27 november 2023 in de categorie Lezingen

Op maandag 27 november 2023 hield ik voor het Leerhuis Oosterbeek in het kader van het thema 'Verstaat gij wat gij leest? Kernbegrippen in Tenach' - in De Vredebergkerk - een lezing over 'Uittocht en intocht'. U vindt mijn lezing in de bijlage.

Open PDF bestand