Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Welkom

Ik heet u van harte welkom op mijn website, die ik vanaf mei 2013 ben gestart. Ik begeef mij op twee velden: kerk en wetenschap. U vindt hier op beide terreinen informatie. Zo kunt hier de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen vinden die ik geschreven heb, maar ook de inzet van mijn proefschrift naast praktische zaken als literatuurlijsten en vertalingen. Wat de kerk betreft, treft u hier preken van mijn hand aan, kerkbladartikelen en lezingen. Kijk rustig rond, zou ik zeggen. Als U wilt, mag u ook reageren op één van mijn schrijfsels (zie mijn contactadres).

Recente berichten

Recensie - Francesca Stavrakopoulou, God. Een anatomisch onderzoek, Amsterdam 2022

geplaatst op zaterdag 18 juni 2022 in de categorie Recensies

Bezig met de luidruchtige nederdaling van God op de Sinai in Exodus 19, een verhaal dat uitloopt op Mozes c.s. die de God van Israël te zien krijgt, beter gezegd, zijn voeten (Exodus 24), las ik in Trouw van het verschijnen van het nieuwste boek van Francesa Stavrakopoulou waarin ze laat zien hoe lichamelijk er in de Hebreeuwse Bijbel over God gesproken werd. Direct aanschaffen, zei ik, benieuwd naar wat zij hierover te zeggen zou hebben. In de bijlage een recensie, en meer dan dat, een poging om het belang van dit boek uit te leggen.

Open PDF bestand

De opwekking van Lazarus: Johannes 10:40-11:54 benaderd vanuit de genre- en vormkritiek

geplaatst op vrijdag 17 juni 2022 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Mijn studie over de dodenopwekkingen in OT en NT heb ik recent weer voortgezet. Aan het eind van het vorig jaar (2021) schreef ik een serie artikelen over de dodenopwekking door Elisa (2 Kon. 4,8-37). Ik voeg daar nu een nieuwtestamentische studie aan toe, en wel over de opwekking van Lazarus (Joh. 10,40-11,54), een verhaal dat ik benader vanuit de genre- en vormkritiek. Het artikel verscheen vandaag (17 juni 2022) in Kerk en Theologie 73/2 (2022), 173-188.

Open PDF bestand

Ruth (vijf preken)

geplaatst op dinsdag 17 mei 2022 in de categorie Preken

Predikanten preken graag over Ruth. De reden is dat het een boek is over het gewone leven, om de uitdrukking te gebruiken die K.H. Miskotte als titel meegaf aan zijn boek over Ruth. Rond Pinksteren staat het boek weer op het liturgisch leesrooster. Ik bundelde de serie preken die ik over Ruth hield.

Open PDF bestand