Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Welkom

Ik heet u van harte welkom op mijn website, die ik vanaf mei 2013 ben gestart. Ik begeef mij op twee velden: kerk en wetenschap. U vindt hier op beide terreinen informatie. Zo kunt hier de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen vinden die ik geschreven heb, maar ook de inzet van mijn proefschrift naast praktische zaken als literatuurlijsten en vertalingen. Wat de kerk betreft, treft u hier preken van mijn hand aan, kerkbladartikelen en lezingen. Kijk rustig rond, zou ik zeggen. Als U wilt, mag u ook reageren op één van mijn schrijfsels (zie mijn contactadres).

Recente berichten

Preek over de Emmaüsgangers (Lucas 24,13-35)

geplaatst op zondag 21 april 2019 in de categorie preken

Op Pasen: in de Paaswake (20 april 2019) en op de Paasmorgen (21 april 2019), stond in de eredienst het verhaal van de Emmaüsgangers centraal. Ik mediteerde erover in de Paaswake aan de hand van vier afbeeldingen van Rembrandt (zie mijn beeldmeditatie), op de Paasmorgen preekte ik over Lucas 24,13-35, in het bijzonder over de woorden 'En zoals hij zich aan hen kenbaar maakte door het breken van het brood' (24,35): mijn laatste preek als predikant!

Open PDF bestand

Een vertaling van Lucas 24,13-35

geplaatst op zaterdag 20 april 2019 in de categorie vertalingen

In de Paaswake (20 april 2019) en op de 1e Zondag van Pasen (21 april 2019) stond in de eredienst het verhaal van de Emmaüsgangers centraal. Ik mediteerde erover in de Paaswake aan de hand van vier afbeeldingen van Rembrandt, op de Paasmorgen preekte ik over Lucas 24,13-35, in het bijzonder over de woorden 'En zoals hij zich aan hen kenbaar maakte door het breken van het brood' (24,35).
Een vertaling van mijn hand van deze passage vindt u hieronder (in het pdf.bestand). 

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'De Emmaüsgangers' (Lucas 24,13-35)

geplaatst op zaterdag 20 april 2019 in de categorie beeldmeditaties

In de serie diensten waarin ik dit seizoen (2018-2019) kunstwerken rond bijbelverhalen uit het Lucasevangeliecentraal laat zien, stond in de Paaswake, 20 april 2019, het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24,13-35) centraal.
Rembrandt is op diverse momenten in zijn leven intensief met dit prachtige verhaal bezig geweest, zowel met het maaltijdverhaal (24,28-33) als met de reis naar Emmaüs (24,13-27).
In de Paaswake koos ik voor een viertal afbeeldingen: twee pentekeningen uit 1648 en 1665, een ets uit 1654 en het allereerste schilderij dat hij - in 1627 - van dit tafereel maakte, en dat als een vroeg meesterwerk uit zijn Leidse periode wordt gezien. Ik mediteerde er in vier momenten over. 

Open PDF bestand