Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Welkom

Ik heet u van harte welkom op mijn website, die ik vanaf mei 2013 ben gestart. Ik begeef mij op twee velden: kerk en wetenschap. U vindt hier op beide terreinen informatie. Zo kunt hier de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen vinden die ik geschreven heb, maar ook de inzet van mijn proefschrift naast praktische zaken als literatuurlijsten en vertalingen. Wat de kerk betreft, treft u hier preken van mijn hand aan, kerkbladartikelen en lezingen. Kijk rustig rond, zou ik zeggen. Als U wilt, mag u ook reageren op één van mijn schrijfsels (zie mijn contactadres).

Recente berichten

Zicht op de weg. Lucas 18,35-43

geplaatst op donderdag 08 maart 2018 in de categorie wetenschappelijke artikelen

De vraag die ik in dit artikel aan de orde stel is: om wat voor blindheid gaat het in Lucas 18,35-43.
Ik hanteer in dit artikel de methode die ik ook in mijn proefschrift heb gevolgd: aandacht voor de begin- en de eindsituatie. Daartussen wordt duidelijk wat Jezus nu precies doet om de transformatie tot stand te brengen. 
Dit artikel verschijnt in deze maand (maart) in Collationes 48/1 (2018), 5-21.

Open PDF bestand

Het land dat God aan Abraham liet zien (Genesis 11,27-13,18)

geplaatst op maandag 26 februari 2018 in de categorie wetenschappelijke artikelen

In februari 2018 verscheen in Schrift een kleurrijk themanummer over het Heilige Land. Ik schreef op verzoek het verhaal waarin voor het eerst over de èrèts gesproken wordt als het land (Kanaän). Dat verhaal staat in Genesis 11,27-13,18. Het is God die tegenover Abraham over dat land begint. De titel luidt: 'Het land dat God aan Abraham liet zien' (Genesis 11,27-13,18), in: Schrift 50/1 (2018), 6-12.

Open PDF bestand

Nieuw boek over het Lucasevangelie

geplaatst op donderdag 08 februari 2018 in de categorie boeken

Begin april 2018 verschijnt er - bij Skandalon - een nieuw boek van mijn hand. De titel luidt:

'Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie.'

In dit boek presenteer ik negentien studies over dit evangelie. Het zijn enerzijds thematische studies: over de opbouw van het evangelie, de relatie tussen Johannes en Jezus, maar ook over thema's als barmhartigheid, de navolging en het reismotief. Daarnaast komen afzonderlijke passages aan de orde: wonderverhalen (Lucas 7,1-10; 7,11-17 en 18,35-43), gelijkenissen (10,25-37; 18,1-8; 18,9-14) en sleutelpassages zoals dat van de twaalfjarige Jezus in de tempel (2,40-52) aan het slot van het eerste deel, en het verhaal van Jezus' doop (3,21-23) aan het begin van Jezus' openbare optreden.
In de bijlage vindt u de flaptekst op de achterkant van het boek.
Prijs: € 35,= (bij elke boekhandel te verkrijgen).

Open PDF bestand