Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Welkom

Ik heet u van harte welkom op mijn website, die ik vanaf mei 2013 ben gestart. Ik begeef mij op twee velden: kerk en wetenschap. U vindt hier op beide terreinen informatie. Zo kunt hier de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen vinden die ik geschreven heb, maar ook de inzet van mijn proefschrift naast praktische zaken als literatuurlijsten en vertalingen. Wat de kerk betreft, treft u hier preken van mijn hand aan, kerkbladartikelen en lezingen. Kijk rustig rond, zou ik zeggen. Als U wilt, mag u ook reageren op één van mijn schrijfsels (zie mijn contactadres).

Recente berichten

'Jezus en de vijfde evangelist' van Fik Meijer

geplaatst op vrijdag 01 maart 2019 in de categorie lezingen

Ik ben dit seizoen (2018-2019) in mijn kerk een lezingenserie gestart onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Eén keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen. Eind februari 2019 was dat het boek 'Jezus & de vijfde evangelist' van Fik Meijer.
Het boek bestaat uit twee delen. In deel I beschrijft Meijer de wereld van Flavius Josephus die ook wel bekend staat als de vijfde evangelist. In deel II gaat Meijer na hoe Jezus leefde in de turbulente wereld die Josephus beschrijft. In wat het Testimonium Flavianum beschrijft Josephus heel kort de kernpunten van het levensverhaal van Jezus. Het is voor Meijer het bewijs dat Jezus werkelijk heeft bestaan. 

Open PDF bestand

Les in genade (Lucas 6,27-38)

geplaatst op zondag 17 februari 2019 in de categorie preken

Op Zondag Septuagesima, 17 februari 2019, preekte ik in mijn eigen kerk, de Bosbeskapel in Den Haag, over Lucas 6,27-38, dat eigenlijk volgende week aan de orde is. Als titel gaf ik mijn preek mee: 'Les in genade'.

Open PDF bestand

Positieve recensie - Collationes

geplaatst op vrijdag 01 februari 2019 in de categorie boeken

In december 2018 verscheen in het Vlaamse tijdschrift Collationes (48/4 (2018), 468-469 een positieve recensie van mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' van Hendrik Hoet. In de slotzin spreekt Hoet zijn verlangen uit naar een tweede bundel waarin de overige perikopen en andere thema's uit het Lucasevangelie onder de loep worden genomen. 

Open PDF bestand