Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Welkom

Ik heet u van harte welkom op mijn website, die ik vanaf mei 2013 ben gestart. Ik begeef mij op twee velden: kerk en wetenschap. U vindt hier op beide terreinen informatie. Zo kunt hier de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen vinden die ik geschreven heb, maar ook de inzet van mijn proefschrift naast praktische zaken als literatuurlijsten en vertalingen. Wat de kerk betreft, treft u hier preken van mijn hand aan, kerkbladartikelen en lezingen. Kijk rustig rond, zou ik zeggen. Als U wilt, mag u ook reageren op één van mijn schrijfsels (zie mijn contactadres).

Recente berichten

De aap kwam pas laat uit de mouw ...

geplaatst op dinsdag 12 november 2019 in de categorie Recensies

De aap kwam pas laat uit de mouw in 'Het grote grondtalendebat', dat op woensdagmiddag 6 november 2019 op de PThU in Amsterdam gehouden werd. Het debat werd georganiseerd door 'De Nieuwe Bijbelschool' en vond onder redelijk grote belangstelling plaats. Het kan niet verbazen dat tal van oudtestamentici en nieuwtestamentici van de VU en PThU daarbij aanwezig waren, maar zij hielden zich stil op een enkele uitzondering na.

In de bijlage vindt u de verklaring voor de titel van deze blog. 

Open PDF bestand

Recensie - Andrew W. Pitts, History, Biography, and the Genre of Luke-Acts

geplaatst op dinsdag 22 oktober 2019 in de categorie Recensies

Andrew W. Pitts schreef een boeiend boek over het genre van Lucas-Handelingen, waarin hij een interessant voorstel (acht criteria) doet om onderscheid te maken tussen biografie en geschiedschrijving, maar of hij het probleem in zijn boek nu heeft opgelost, vermag ik te betwijfelen.  

Open PDF bestand

Preek over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lucas 18,1-8)

geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019 in de categorie Preken

Op de 22ste Zondag na Pinksteren, 20 oktober 2013 preekte ik in de Abdijkerk in Den Haag-Loosduinen over 'de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter' zoals de parabel klassiek wordt genoemd, zelf spreek ik liever van 'de gelijkenis van de koppige dan wel vasthoudende weduwe'. In mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' schreef ik een groot hoofdstuk over dit verhaal (p. 214-234), waarbiij ik inzoemde op het lastige vers 7. Mijn preek vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand