Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

april 2019

'Jezus, een mensenleven' van Cees den Heijer

geplaatst op donderdag 25 april 2019 in de categorie Lezingen

Ik ben dit seizoen (2018-2019) in Zuidwest een lezingenserie gestart onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Eén keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen. Eind april 2019 lazen we het boek 'Jezus, een mensenleven' van Cees den Heijer, een dikke pil van 606 pagina's, waarin Den Heijer nagaat hoe er in het Nieuwe Testament, de kerkelijke traditie en in het nieuwtestamentische onderzoek over Jezus wordt gesproken. Bijzondere aandacht heeft hij steeds of er steeds voldoende oog is geweest voor de joodse achtergrond.

Open PDF bestand

De Emmaüsgangers (paaspreek over Lucas 24,13-35)

geplaatst op zondag 21 april 2019 in de categorie Preken

Op Pasen: in de Paaswake (20 april 2019) en op de Paasmorgen (21 april 2019), stond in de eredienst het verhaal van de Emmaüsgangers centraal. Ik mediteerde erover in de Paaswake aan de hand van vier afbeeldingen van Rembrandt (zie mijn beeldmeditatie), op de Paasmorgen preekte ik over Lucas 24,13-35, in het bijzonder over de woorden 'En zoals hij zich aan hen kenbaar maakte door het breken van het brood' (24,35): mijn laatste preek als predikant!

Open PDF bestand

Vertaling van Lucas 24,13-35

geplaatst op zaterdag 20 april 2019 in de categorie Vertalingen

In de Paaswake (20 april 2019) en op de 1e Zondag van Pasen (21 april 2019) stond in de eredienst het verhaal van de Emmaüsgangers centraal. Ik mediteerde erover in de Paaswake aan de hand van vier afbeeldingen van Rembrandt, op de Paasmorgen preekte ik over Lucas 24,13-35, in het bijzonder over de woorden 'En zoals hij zich aan hen kenbaar maakte door het breken van het brood' (24,35).
Een vertaling van mijn hand van deze passage vindt u hieronder (in het pdf.bestand). 

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'De Emmaüsgangers' (Lucas 24,13-35)

geplaatst op zaterdag 20 april 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In de serie diensten waarin ik dit seizoen (2018-2019) kunstwerken rond bijbelverhalen uit het Lucasevangelie laat zien, stond in de Paaswake, 20 april 2019, het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24,13-35) centraal.
Rembrandt is op diverse momenten in zijn leven intensief met dit prachtige verhaal bezig geweest, zowel met het maaltijdverhaal (24,28-33) als met de reis naar Emmaüs (24,13-27).
In de Paaswake koos ik voor een viertal afbeeldingen: twee pentekeningen uit 1648 en 1665, een ets uit 1654 en het allereerste schilderij dat hij - in 1627 - van dit tafereel maakte, en dat als een vroeg meesterwerk uit zijn Leidse periode wordt gezien. Ik mediteerde er in vier momenten over. 

Open PDF bestand