Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

maart 2019

Beeldmeditatie 'De gelijkenis van de verloren zoon' (Lucas 15,11-32)

geplaatst op zondag 31 maart 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In de serie diensten waarin kunstwerken centraal staan rond bijbelverhalen uit het Lucasevangelie, behandelde ik op Zondag 'Laetare (= Verheugt u)', 31 maart 2019 de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15,11-32). Ik leid het bijbelverhaal eerst in, dan wordt het evangelieverhaal gelezen, gevolgd door een wat bredere inleiding op het beeldmateriaal. Ik eindig met een beeldmeditatie, rond een aantal tekeningen, een ets en een schilderij van Rembrandt waarin hij zijn eigen inzicht in deze gelijkenis verbeeldt.

Open PDF bestand

'Een nameloze: Jezus de Nazarener' van Charles Vergeer

geplaatst op donderdag 28 maart 2019 in de categorie Lezingen

Ik ben dit seizoen (2018-2019) in de kerk een lezingenserie gestart onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Eén keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen. Eind maart 2019 lazen we het boek 'Een nameloze: Jezus de Nazarener' van Charles Vergeer. Wat Vergeer wil laten horen, is dat er in het Marcusevangelie twee tegengestelde stemmen klinken: de anti-Romense stem van Jezus, de koning der joden, en Marcus die een pro-Romeinse tegenstem wil laten horen door Jezus als zoon van God neer te zetten. 

Open PDF bestand

TVG - NT 'Inleiding in de evangeliƫn'

geplaatst op zondag 24 maart 2019 in de categorie TVG Den Haag

Het tweede jaar Nieuwe Testament van de TVG Den Haag bestaat uit een Inleiding in de evangeliën, acht hoofdstukken waarin de vier evangeliën aan de orde komen. Per evangelie: (a) een inleiding met de plaats van het evangelie in de liturgie van de kerk, (b) het ontstaan: schrijver, tijd en plaats, de macrostructuur, de kenmerken en de thematiek van het evangelie. Aan het slot vindt u vooral de Nederlandstalige literatuuur die ik gebruikt heb. 

Open PDF bestand

'Jezus en de vijfde evangelist' van Fik Meijer

geplaatst op vrijdag 01 maart 2019 in de categorie Lezingen

Ik ben dit seizoen (2018-2019) in mijn kerk een lezingenserie gestart onder de titel 'Jezus tussen hemel en aarde'. Eén keer in de maand bespreek ik een Jezus-boek dat recent in het Nederlands taalgebied is verschenen. Eind februari 2019 was dat het boek 'Jezus & de vijfde evangelist' van Fik Meijer.
Het boek bestaat uit twee delen. In deel I beschrijft Meijer de wereld van Flavius Josephus die ook wel bekend staat als de vijfde evangelist. In deel II gaat Meijer na hoe Jezus leefde in de turbulente wereld die Josephus beschrijft. In wat het Testimonium Flavianum beschrijft Josephus heel kort de kernpunten van het levensverhaal van Jezus. Het is voor Meijer het bewijs dat Jezus werkelijk heeft bestaan. 

Open PDF bestand