Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

TVG Den Haag

TVG - NT 'Jezus in perspectief: evangelisch, paulinisch en apocalyptisch'

geplaatst op zondag 20 september 2020 in de categorie TVG Den Haag

In het derde jaar Nieuwe Testament van de TVG Den Haag schenken we specifieke aandacht aan Jezus: zijn geboorte/verwekking, zijn woorden, zijn wonderen en zijn opwekking.
Vervolgens focussen we op Paulus, op zijn persoon, zijn optreden en zijn brieven. We eindigen met twee lessen waarin we aandacht besteden aan de Openbaring van Johannes. 

Open PDF bestand

TVG - NT 'Inleiding in de evangeli├źn'

geplaatst op zondag 24 maart 2019 in de categorie TVG Den Haag

Het tweede jaar Nieuwe Testament van de TVG Den Haag bestaat uit een Inleiding in de evangeliën, acht hoofdstukken waarin de vier evangeliën aan de orde komen. Per evangelie: (a) een inleiding met de plaats van het evangelie in de liturgie van de kerk, (b) het ontstaan: schrijver, tijd en plaats, de macrostructuur, de kenmerken en de thematiek van het evangelie. Aan het slot vindt u vooral de Nederlandstalige literatuuur die ik gebruikt heb. 

Open PDF bestand

TVG - NT 'Inleiding in het Nieuwe Testament'

geplaatst op vrijdag 01 februari 2019 in de categorie TVG Den Haag

Het eerste jaar Nieuwe Testament van de TVG Den Haag bestaat uit een Inleiding in het Nieuwe Testament, tien hoofdstukken waarin aan de orde komen: de wordingsgeschiedenis van het NT, het synoptisch vraagstuk, de tekstgeschiedenis en de canonvorming van het NT, de taal en vertaling van het NT, de verhouding tussen OT en NT, de joods-romeinse wereld en de christologie van het NT. Het begin- en slothoofdstuk schenken aandacht aan de vraag: hoe het NT te benaderen, resp. hoe een nieuwtestamentisch verhaal te lezen?

Open PDF bestand

Inleiding in het Johannesevangelie

geplaatst op zondag 27 januari 2019 in de categorie TVG Den Haag

In het tweede jaar van de cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) (2018-2019) staan, in Den Haag, de vier evangeliën centraal. In de zevende en achtste les behandelde ik het Evangelie volgens Johannes. Deze twee lessen vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Inleiding in het Lucasevangelie

geplaatst op vrijdag 02 november 2018 in de categorie TVG Den Haag

In het tweede jaar van de cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) staan, in Den Haag, de vier evangeliën centraal. In de vijfde en zesde les behandelde ik het Evangelie volgens Lucas. Deze twee lessen vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Inleiding in het Matte├╝sevangelie

geplaatst op vrijdag 02 november 2018 in de categorie TVG Den Haag

In het tweede jaar van de cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) staan, althans in Den Haag, de vier evangeliën centraal. In de derde en vierde les behandelde ik het Evangelie volgens Matteüs. Deze twee lessen vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Inleiding in het Marcusevangelie

geplaatst op donderdag 04 oktober 2018 in de categorie TVG Den Haag

In het tweede jaar van de cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) staan, althans in Den Haag, de vier evangeliën centraal. In de eerste twee lessen behandelde ik het Evangelie volgens Marcus. De twee lessen vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand