Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

TVG - NT 'Inleiding in het Nieuwe Testament'

TVG - NT 'Inleiding in het Nieuwe Testament'

geplaatst op vrijdag 01 februari 2019 in de categorie TVG Den Haag

Het eerste jaar Nieuwe Testament van de TVG Den Haag bestaat uit een Inleiding in het Nieuwe Testament, tien hoofdstukken waarin aan de orde komen: de wordingsgeschiedenis van het NT, het synoptisch vraagstuk, de tekstgeschiedenis en de canonvorming van het NT, de taal en vertaling van het NT, de verhouding tussen OT en NT, de joods-romeinse wereld en de christologie van het NT. Het begin- en slothoofdstuk schenken aandacht aan de vraag: hoe het NT te benaderen, resp. hoe een nieuwtestamentisch verhaal te lezen?

Open PDF bestand

meer blog items in de categorie (TVG Den Haag )