Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

april 2022

Webinar over Elia & Elisa (ACEBT 35) op woensdag 11 mei 2022

geplaatst op vrijdag 29 april 2022 in de categorie Blog

In een kort, gratis webinar presenteren de twee redacteuren, Marieke den Braber en Willien van Wieringen op woensdag 11 mei om 15.00 uur het nieuwe Amsterdamse Cahier, nr 35 over Elia & Elisa. De Elia- en Elisacyclus mag enerverend zijn, een behoorlijk struikelblok is het vele geweld dat erin voorkomt. Klaas Smelik, een van de auteurs, zal in dit webinar specifiek op dit aspect ingaan.

Datum: woensdag 11 mei 2022
Tijd: 15.00-16.00, via ZOOM
Aanmelden (gratis): info@societashebraica.nl
Het boek: Marieke den Braber & Willien van Wieringen (red.), Elia & Elisa (ACEBT 35), Amsterdam: SHA 2022, € 21,75 excl. verzendkosten (€ 2,50).
Te bestellen via www.societashebraica.nl

Open PDF bestand

Een nieuw Amsterdams Cahier 'Elia & Elisa'

geplaatst op dinsdag 19 april 2022 in de categorie Blog

Eind deze week, vrijdag 22 april, verschijnt er een nieuw Amsterdams Cahier. Elia en Elisa staan daarin centraal. Zelf schreef ik voor dit cahier  twee artikelen: (1) Hoe een jong mens weer tot leven komt. Een close reading van 2 Koningen 4,32-35, en (2) Een korte reactie op de kritiek [van Bob Becking].

U kunt dit nummer (ACEBT 35) - € 21,75 exclusief verzendkosten (€ 2,50) - vanaf maandag 25 april 2022 bestellen op: www.societashebraica.nl.
Voor informatie over de inhoudsopgave, auteurs en het Woord vooraf verwijs ik naar de bijlage.

Open PDF bestand

Recensie - Marco Visser, Pars pro toto (ACEBT.SS 18), Amsterdam 2022

geplaatst op vrijdag 08 april 2022 in de categorie Recensies

Op woensdag 9 februari 2022 promoveerde Marc Visser op een proefschrift over het pars pro toto-motief in het werk van Frans Breukelman. Marco Visser laat zien dat het begrip bij Breukelman bepaald niet eenduidig is. Die opvatting lijkt mij door te werken, als Visser zelf deze figuur wil hanteren voor de knecht des Heren in de Tweede Jesaja. De bespreking van zijn proefschrift vindt u hieronder. 

Open PDF bestand

'Ze zeiden niemand iets' (paaspreek over Marcus 16,8)

geplaatst op maandag 04 april 2022 in de categorie Preken

Het slot van het Marcusevangelie heeft velen al beziggehouden. Marcus 16,8 staat - mijns inziens geheel ten onrechte - bekend als 'een open einde van het Marcusevangelie'. Ik zou eerder zeggen: het is met het slotvers 'En ze zeiden niemand iets ...' een echt slot. Het evangelie zit op slot. Maar hoe moet je dit slot nu verstaan? Mijns inziens heb je daar het oudtestamentische paasverhaal voor nodig, meer in het bijzonder Exodus 15.

Open PDF bestand