Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

juli 2019

Velázquez' schilderij 'Christus in het huis van Martha en Maria' [Lucas 10,38-42]

geplaatst op dinsdag 30 juli 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In het kader van mijn beeldmeditatie over het verhaal van Jezus' bezoek aan Martha en Maria (Lucas 10,38-42) stuitte ik op een intrigerend schilderij, en wel dat van Diego Velázquez 'Christ in the House of Martha and Mary' (1618). In mijn beeldmeditatie die ik op 21 juli in de Bosbeskapel, op 28 juli in de Abdijkerk en op 11 augustus 2019 in de Shalomkerk hield, heb ik aan dit schilderij geen aandacht gegeven. Ik was er toen nog niet uit. 'Ben je dan nu wel tot een afgeronde interpretatie gekomen?' Dat is misschien ook weer teveel gezegd, maar toch wel zodanig dat ik mijn 'lezing' van dit schilderij graag aan de lezer wil voorleggen. 

Open PDF bestand

Beeldmeditatie 'Maria en Martha' (Lucas 10,38-42)

geplaatst op zondag 21 juli 2019 in de categorie Beeldmeditaties

In de serie diensten waarin ik dit seizoen (2018-2019) kunstwerken rond bijbelverhalen uit het Lucasevangelie laat zien, stond op de 6e Zondag na Pinksteren, 21 juli 2019, het verhaal van Maria en Martha (Lucas 10,38-42), centraal. Ik schets de ontwikkeling van het thema om in mijn beeldmeditatie een tekening van Rembrandt centraal te zetten en te eindigen met de vraag of men in de schilderkunst het eigelijke punt van het verhaal weet te treffen. 

Open PDF bestand

'Nico Riemersma hangt de toga aan de kapstok'

geplaatst op maandag 01 juli 2019 in de categorie Kerkbladartikelen

Christaan Scheen interviewde mij begin juni in verband met mijn vervroegd emeritaat, dat officieel 1 oktober 2019 ingaat. We keken niet terug, maar vooruit: wat ga je na je emeritaat doen?
Het interview verscheen onder de titel 'Nico Riemersma hangt de toga aan de kapstok' in het juli-augustusnummer van het kerkblad van Den Haag-Zuidwest (Samenklank 7/1 (2019), 1)

Open PDF bestand