Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Nieuws

Met vervroegd emeritaat

geplaatst op maandag 26 augustus 2019 in de categorie Nieuws

Aanstaande zondag ga ik voor het laatst als predikant in een kerkdienst voor. Zondag 1 september ga ik met vervroegd emeritaat, en heb besloten om daarna niet meer in kerkdiensten voor te gaan. Het is zo mooi geweest. Dat betekent niet dat ik mijn bezig zijn met de Schrift ook beëindig, want dat doe ik niet. Alleen de wijze waarop verandert. Het zal meer studieus vorm krijgen. 

Lees verder

Bijbelblog PThU

geplaatst op maandag 23 januari 2017 in de categorie Nieuws

Op 8 december 2016 verscheen als Bijbelblog op de website van de Protestantse Theologische Universiteit het lekenpraatje dat ik hield op de dag van mijn promotie. De bijbelblog heeft dan ook als titel: 'Aan de dode een wonder gedaan'. Dat is namelijk de hoofdtitel van mijn proefschrift.
U vindt de bijbelblog op de website van de PThU.

Lees verder

Lezing over wonderen

geplaatst op donderdag 15 december 2016 in de categorie Nieuws

Op woensdag 11 januari 2017 om 20.00 uur houd ik in het 'Zinnig Café' in de Kruisheuvelkerk in Leidschendam een lezing over de vraag hoe als modern mens met de nieuwtestamentische wonderverhalen om te gaan. Er zal volop gelegenheid zijn om met de aanwezigen in gesprek te zijn. 

Lees verder

Overlijden van mijn broze, oude vader

geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 in de categorie Nieuws

Op maandag 13 juni 2016 overleed mijn broze, oude vader, Piet Riemersma, op 96-jarige leeftijd. Dat gebeurde tien dagen na mijn promotie. Het was een zin die ik nadien heel wat keren te horen kreeg: 'Het leek wel alsof je vader op je promotie gewacht heeft.' En zo heb ik dat zelf ook ervaren. Wat was ik blij dat hij nog bij mijn promotie aanwezig was. En wat was hij trots. Maar hij was ook, net als ik, verdrietig, omdat mijn moeder daar niet meer bij was.

We hadden een goede dag, toen hij maandag 20 juni na een rouwdienst in zijn wijkkkerk 'De Hoeksteen' in Amersfoort op ‘Rusthof' in Leusden werd begraven, en zo verenigd werd met de vrouw die hij meer dan 75 jaar heeft liefgehad.
Aan mij had hij een aantal jaren terug gevraagd of ik de rouwdienst wilde leiden. Dat is een niet eenvoudige taak, maar ook een die ik gaarne op me heb genomen. De overdenking die ik heb gehouden, vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand

Promotie in het zicht

geplaatst op donderdag 24 september 2015 in de categorie Nieuws

Deze week had ik een gesprek met mijn beide promotoren, prof. dr. Adelbert Denaux en prof. dr. Maarten Menken. Het proefschrift heeft nu zoveel voortgang geboekt dat we een promotiedatum konden vaststellen. Vrijdag 3 juni 2016 om 14.15 uur aan de Tilburg University wordt voor mij de dag.

Titel van mijn proefschrift: 'Aan de dode een wonder gedaan. Een exegetische studie naar de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 in relatie tot 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45.' 

Lees verder

open books

Overlijden van mijn lieve moeder

geplaatst op dinsdag 31 maart 2015 in de categorie Nieuws

Op zaterdag 21 maart, op sabbat dus, overleed op drieënnegentigjarige leeftijd mijn lieve moeder, Nicoline Adriana de Gaay Fortman, naar wie ik vernoemd ben. In een dankdienst - op maandag 30 maart - in "De Hoeksteen", vele jaren hun wijkkkerk in Amersfoort, gedachten we haar en haar leven. Daarna begroeven we haar op de prachtige begraafplaats 'Rusthof' in Leusden.

Lees verder

open books

Eigen website

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Nieuws

Met ingang van woensdag 15 mei 2013 heb ik een eigen website. Een goede gelegenheid om te laten zien wie ik ben en wat ik doe in de kerk en daarbuiten. Uit het aanbod mag duidelijk zijn dat ik met plezier op twee velden actief ben: in de kerk en in de wetenschap.

Lees verder