Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

boeken

Een geslaagde boekpresentatie

geplaatst op maandag 09 april 2018 in de categorie boeken

Mijn vroegere 'scriba' uit de Bethelkerk, Jan Schild, ken ik als een prima journalist. Ik vroeg hem of hij de presentatie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' wilde verslaan. Zijn ook weer in vorm prachtig verslag van deze bijeenkomst vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand

Het Lucasevangelie onder de loep

geplaatst op maandag 02 april 2018 in de categorie boeken

Vlak na Pasen - op woensdag 4 april - verscheen mijn nieuwe boek ‘Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie' (Middelburg: Skandalon 2018; ISBN: 978-94-92183-68-2; 310 pagina's; € 35).
Het boek bevat enerzijds thematische studies: de parallellen die Lucas trekt tussen Johannes en Jezus, maar ook over thema's als barmhartigheid, de navolging, het reismotief, de rol van de duivel/satan. Maar ik begin met een studie over de macrostructuur van het Lucasevangelie.
Daarnaast komen afzonderlijke bijbelverhalen uit het Lucasevangelie aan de orde: wonderverhalen (7,1-10; 7,11-17; 18,35-43), gelijkenissen (10,25-37; 18,1-8; 18,9-14) en sleutelpassages zoals Lucas 2,40-52 en 3,21-22.
Het boek heeft naast predikanten, theologiestudenten en bijbelwetenschappers ook de ‘gewone' bijbellezer op het oog die graag meer inzicht in dit evangelie wil krijgen.

Open PDF bestand

Blijf niet steken in 'dit kan niet'

geplaatst op woensdag 28 maart 2018 in de categorie boeken

Kerk in Den Haag bracht in april 2018 een themanummer uit over wonderen. Hoofdredacteur Margot Berends schreef een recensie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep', waarbij zij zich toespitste op de hoofdstukken over de wonderverhalen die hierin aan de orde komen. 

Open PDF bestand

Nieuw boek over het Lucasevangelie

geplaatst op donderdag 08 februari 2018 in de categorie boeken

Begin april 2018 verschijnt er - bij Skandalon - een nieuw boek van mijn hand. De titel luidt:

'Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie.'

In dit boek presenteer ik negentien studies over dit evangelie. Het zijn enerzijds thematische studies: over de opbouw van het evangelie, de relatie tussen Johannes en Jezus, maar ook over thema's als barmhartigheid, de navolging en het reismotief. Daarnaast komen afzonderlijke passages aan de orde: wonderverhalen (Lucas 7,1-10; 7,11-17 en 18,35-43), gelijkenissen (10,25-37; 18,1-8; 18,9-14) en sleutelpassages zoals dat van de twaalfjarige Jezus in de tempel (2,40-52) aan het slot van het eerste deel, en het verhaal van Jezus' doop (3,21-23) aan het begin van Jezus' openbare optreden.
In de bijlage vindt u de flaptekst op de achterkant van het boek.
Prijs: € 35,= (bij elke boekhandel te verkrijgen).

Open PDF bestand