Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Lucas (boeken)

The Gospel of Luke as Masterpiece: Structure, Genre and Way of Telling

geplaatst op maandag 18 december 2023 in de categorie Lucas (boeken)

Een half jaar geleden meldde ik dat ik een contract bij Lit Verlag had afgesloten voor een Engelstalig boek over het Lucasevangelie. Ik schreef dat ik hoopte dat het nog in 2023 zou verschijnen. En dat is ook gebeurd. Afgelopen donderdag 12 december verscheen het. De titel luidt: The Gospel of Luke as Masterpiece; Structure, Genre and Way of Telling (TThS, 10), Münster/Berlin 2023. ISBN: 978-3-643-91643-3. xv + 295 pag.; prijs: € 39,90. Da's geen geld voor zo'n mooi boek, toch?
!k heb gemerkt dat het boek op dit moment nog niet via de grote websites als Amazon en Bol is te verkrijgen, maar al wel rechtstreeks via de uitgever: https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-91643-3. Je kunt het natuurlijk ook gewoon bestellen bij de boekhandel.

Open PDF bestand

'Een gouden naslagwerk' (buitengewoon positieve recensie in Veluwse Kerkbode)

geplaatst op donderdag 01 oktober 2020 in de categorie Lucas (boeken)

Mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie' kreeg in april 2020 wel een heel positieve recensie. Leo Smelt sprak in de Veluwse Kerkbode over 'een gouden naslagwerk'.  

Open PDF bestand

Recensie in Tijdschrift voor Theologie

geplaatst op dinsdag 01 oktober 2019 in de categorie Lucas (boeken)

In het zomernummer van het Tijdschrift voor Theologie (59/2 (2019), 190-191) recenseerde Bart Koet mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie'. In het bijzonder waardeert de recensent mijn interpretatie van het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel (Luc. 2,40-52).

Open PDF bestand

Positieve recensie in Collationes

geplaatst op vrijdag 01 februari 2019 in de categorie Lucas (boeken)

In december 2018 verscheen in het Vlaamse tijdschrift Collationes (48/4 (2018), 468-469 een positieve recensie van mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' van Hendrik Hoet. In de slotzin spreekt Hoet zijn verlangen uit naar een tweede bundel waarin de overige perikopen en andere thema's uit het Lucasevangelie onder de loep worden genomen. 

Open PDF bestand

Lovende recensie in In de Waagschaal

geplaatst op zaterdag 01 december 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Begin december 2018 verscheen in het tijdschrift In de Waagschaal een lovende recensie van mijn boek Het Lucasevangelie onder de loep van de hand van Evert-Jan Vledder.

Twee citaten uit de recensie (die verscheen onder de titel 'Zo Vader, zo Zoon'):

"Riemersma biedt met zijn boek een duizelingwekkend grote schat aan informatie en inzichten die bij het lezen van verschillende perikopen van grote waarde zijn.

Het Lucasevangelie onder de loep is duidelijk afkomstig van een zeer kundige kenner van het Lucasevangelie, en niet alleen van het evangelie van Lucas maar ook van de exegese en de Griekse taal van het Nieuwe Testament. Hoewel het boek maar zeven keer overeenstemt met de perikopen op het oecumenische leesrooster, is het de moeite waard om het voor deze zeven keer ter hand te nemen."

Open PDF bestand

Een positieve recensie in Igniswebmagazine

geplaatst op woensdag 21 november 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Op vrijdag 16 november 2018 verscheen in het Igniswebmagazine op internet een positieve recensie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep'. De recensent: bijbelwetenschapper en filosoof Pieter Van Petegem. Hij noemt het 'een goede inleiding voor iedereen die meer wil weten over de werkwijze van Lucas', waarin 'kleurrijke pareltjes' zijn te vinden. 

Open PDF bestand

Een geslaagde boekpresentatie

geplaatst op maandag 09 april 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Mijn vroegere 'scriba' uit de Bethelkerk, Jan Schild, ken ik als een prima journalist. Ik vroeg hem of hij de presentatie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' wilde verslaan. Zijn ook weer in vorm prachtig verslag van deze bijeenkomst vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand

Nieuw boek 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie

geplaatst op maandag 02 april 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Vlak na Pasen - op woensdag 4 april - verscheen mijn nieuwe boek ‘Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie' (Middelburg: Skandalon 2018; ISBN: 978-94-92183-68-2; 310 pagina's; € 35).
Het boek bevat enerzijds thematische studies: de parallellen die Lucas trekt tussen Johannes en Jezus, maar ook over thema's als barmhartigheid, de navolging, het reismotief, de rol van de duivel/satan. Maar ik begin met een studie over de macrostructuur van het Lucasevangelie.
Daarnaast komen afzonderlijke bijbelverhalen uit het Lucasevangelie aan de orde: wonderverhalen (7,1-10; 7,11-17; 18,35-43), gelijkenissen (10,25-37; 18,1-8; 18,9-14) en sleutelpassages zoals Lucas 2,40-52 en 3,21-22.
Het boek heeft naast predikanten, theologiestudenten en bijbelwetenschappers ook de ‘gewone' bijbellezer op het oog die graag meer inzicht in dit evangelie wil krijgen.

Open PDF bestand

Recensie 'Blijf niet steken in 'dit kan niet' - Kerk in Den Haag

geplaatst op woensdag 28 maart 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Kerk in Den Haag bracht in april 2018 een themanummer uit over wonderen. Hoofdredacteur Margot Berends schreef een recensie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep', waarbij zij zich toespitste op de hoofdstukken over de wonderverhalen die hierin aan de orde komen. 

Open PDF bestand

Proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan: Een exegetisch-hermeneutische studie naar de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 in relatie tot 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45'

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie Lucas (boeken)

Hieronder vindt u een Nederlandse samenvatiing van mijn proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan'. 

Mijn proefschrift is niet meer via de uitgever 2VM (Bergambacht) te koop, maar nog wel bij mij te verkrijgen (€ 25, met daarbij nog portokosten)

Open PDF bestand

Recensie van Lucas & Handelingen (ACEBT 29)

geplaatst op zondag 07 december 2014 in de categorie Lucas (boeken)

In het laatste nummer van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (22/6 (2014), 44-45) schreef Piet van Veldhuizen een recensie van het Amsterdamse Cahier dat ik redigeerde. 

Open PDF bestand