Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Lucas (boeken)

Recensie - Tijdschrift voor Theologie

geplaatst op dinsdag 01 oktober 2019 in de categorie Lucas (boeken)

In het zomernummer van het Tijdschrift voor Theologie (59/2 (2019), 190-191) recenseerde Bart Koet mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie'. In het bijzonder waardeert de recensent mijn interpretatie van het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel (Luc. 2,40-52).

Open PDF bestand

Positieve recensie - Collationes

geplaatst op vrijdag 01 februari 2019 in de categorie Lucas (boeken)

In december 2018 verscheen in het Vlaamse tijdschrift Collationes (48/4 (2018), 468-469 een positieve recensie van mijn boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' van Hendrik Hoet. In de slotzin spreekt Hoet zijn verlangen uit naar een tweede bundel waarin de overige perikopen en andere thema's uit het Lucasevangelie onder de loep worden genomen. 

Open PDF bestand

Lovende recensie - In de Waagschaal

geplaatst op zaterdag 01 december 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Begin december 2018 verscheen in het tijdschrift In de Waagschaal een lovende recensie van mijn boek Het Lucasevangelie onder de loep van de hand van Evert-Jan Vledder.

Twee citaten uit de recensie (die verscheen onder de titel 'Zo Vader, zo Zoon'):

"Riemersma biedt met zijn boek een duizelingwekkend grote schat aan informatie en inzichten die bij het lezen van verschillende perikopen van grote waarde zijn.

Het Lucasevangelie onder de loep is duidelijk afkomstig van een zeer kundige kenner van het Lucasevangelie, en niet alleen van het evangelie van Lucas maar ook van de exegese en de Griekse taal van het Nieuwe Testament. Hoewel het boek maar zeven keer overeenstemt met de perikopen op het oecumenische leesrooster, is het de moeite waard om het voor deze zeven keer ter hand te nemen."

Open PDF bestand

Een positieve recensie - Igniswebmagazine

geplaatst op woensdag 21 november 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Op vrijdag 16 november 2018 verscheen in het Igniswebmagazine op internet een positieve recensie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep'. De recensent: bijbelwetenschapper en filosoof Pieter Van Petegem. Hij noemt het 'een goede inleiding voor iedereen die meer wil weten over de werkwijze van Lucas', waarin 'kleurrijke pareltjes' zijn te vinden. 

Open PDF bestand

Een geslaagde boekpresentatie

geplaatst op maandag 09 april 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Mijn vroegere 'scriba' uit de Bethelkerk, Jan Schild, ken ik als een prima journalist. Ik vroeg hem of hij de presentatie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' wilde verslaan. Zijn ook weer in vorm prachtig verslag van deze bijeenkomst vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand

Het Lucasevangelie onder de loep

geplaatst op maandag 02 april 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Vlak na Pasen - op woensdag 4 april - verscheen mijn nieuwe boek ‘Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie' (Middelburg: Skandalon 2018; ISBN: 978-94-92183-68-2; 310 pagina's; € 35).
Het boek bevat enerzijds thematische studies: de parallellen die Lucas trekt tussen Johannes en Jezus, maar ook over thema's als barmhartigheid, de navolging, het reismotief, de rol van de duivel/satan. Maar ik begin met een studie over de macrostructuur van het Lucasevangelie.
Daarnaast komen afzonderlijke bijbelverhalen uit het Lucasevangelie aan de orde: wonderverhalen (7,1-10; 7,11-17; 18,35-43), gelijkenissen (10,25-37; 18,1-8; 18,9-14) en sleutelpassages zoals Lucas 2,40-52 en 3,21-22.
Het boek heeft naast predikanten, theologiestudenten en bijbelwetenschappers ook de ‘gewone' bijbellezer op het oog die graag meer inzicht in dit evangelie wil krijgen.

Open PDF bestand

Recensie 'Blijf niet steken in 'dit kan niet' - Kerk in Den Haag

geplaatst op woensdag 28 maart 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Kerk in Den Haag bracht in april 2018 een themanummer uit over wonderen. Hoofdredacteur Margot Berends schreef een recensie van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep', waarbij zij zich toespitste op de hoofdstukken over de wonderverhalen die hierin aan de orde komen. 

Open PDF bestand

Nieuw boek over het Lucasevangelie

geplaatst op donderdag 08 februari 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Begin april 2018 verschijnt er - bij Skandalon - een nieuw boek van mijn hand. De titel luidt:

'Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie.'

In dit boek presenteer ik negentien studies over dit evangelie. Het zijn enerzijds thematische studies: over de opbouw van het evangelie, de relatie tussen Johannes en Jezus, maar ook over thema's als barmhartigheid, de navolging en het reismotief. Daarnaast komen afzonderlijke passages aan de orde: wonderverhalen (Lucas 7,1-10; 7,11-17 en 18,35-43), gelijkenissen (10,25-37; 18,1-8; 18,9-14) en sleutelpassages zoals dat van de twaalfjarige Jezus in de tempel (2,40-52) aan het slot van het eerste deel, en het verhaal van Jezus' doop (3,21-23) aan het begin van Jezus' openbare optreden.
In de bijlage vindt u de flaptekst op de achterkant van het boek.
Prijs: € 35,= (bij elke boekhandel te verkrijgen).

Open PDF bestand

Recensie van Lucas & Handelingen (ACEBT 29)

geplaatst op zondag 07 december 2014 in de categorie Lucas (boeken)

In het laatste nummer van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (22/6 (2014), 44-45) schreef Piet van Veldhuizen een recensie van het Amsterdamse Cahier dat ik redigeerde. 

Open PDF bestand