Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Nieuw boek 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie

Nieuw boek 'Het Lucasevangelie onder de loep: Opbouw, stijl en theologie

geplaatst op maandag 02 april 2018 in de categorie Lucas (boeken)

Vlak na Pasen - op woensdag 4 april - verscheen mijn nieuwe boek ‘Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie' (Middelburg: Skandalon 2018; ISBN: 978-94-92183-68-2; 310 pagina's; € 35).
Het boek bevat enerzijds thematische studies: de parallellen die Lucas trekt tussen Johannes en Jezus, maar ook over thema's als barmhartigheid, de navolging, het reismotief, de rol van de duivel/satan. Maar ik begin met een studie over de macrostructuur van het Lucasevangelie.
Daarnaast komen afzonderlijke bijbelverhalen uit het Lucasevangelie aan de orde: wonderverhalen (7,1-10; 7,11-17; 18,35-43), gelijkenissen (10,25-37; 18,1-8; 18,9-14) en sleutelpassages zoals Lucas 2,40-52 en 3,21-22.
Het boek heeft naast predikanten, theologiestudenten en bijbelwetenschappers ook de ‘gewone' bijbellezer op het oog die graag meer inzicht in dit evangelie wil krijgen.

Open PDF bestand

meer blog items in de categorie (Lucas (boeken) )