Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

augustus 2023

Recensie - Alexander P. Thompson, Recognition and the Resurrection Appearances of Luke 24 (BZNW 255), Berlin/Boston 2023

geplaatst op donderdag 24 augustus 2023 in de categorie Recensies

Je zou denken dat zo langzamerhand wel alle thema's en aspecten van het Lucasevangelie in een (wetenschappelijke) monografie besproken zijn. Dat dat niet het geval is, blijkt wel uit dit boek van Alexander P. Thompson, waarin de herkenning (‘recognition') centraal staat die zo'n belangrijke rol speelt in het slothoofdstuk, Lucas 24. Aristoteles duidt de herkenning (ἀναγνώρισις) als een van de drie plot-technieken.

De titel van het boek luidt: Recognition and the Resurrection Appearances in Luke 24 (BZNW 255), Berlin/Boston 2023. Ik schreef een recensie die u in de bijage vindt.

Open PDF bestand

Elisabets vreugdevolle ontvangst van Maria: Een close reading van Lucas 1,39-56

geplaatst op zaterdag 12 augustus 2023 in de categorie Lucas-Handelingen (artikelen)

Voor het online exegeseteam moest ik op 16-11-2022 een vertaling maken van het verhaal van de ontmoeting tussen Elisabet en Maria (Luc 1,39-56). Ik maakte er toen een paar aantekeningen bij. Ik kreeg er echter zoveel plezier in, dat het leidde tot het artikel 'Elisabets vreugdevolle ontvangst van Maria: Een close reading van Lucas 1:39-56, Kerk en Theologie 74/3 (2023), 284-306.

Open PDF bestand

De eerste daden van Elisa: Twee wonderen - 2 Koningen 2:19-25

geplaatst op donderdag 10 augustus 2023 in de categorie Oude Testament (artikelen)

Na de overdracht van de geest van Elia op Elisa aan het begin van het tweede Koningenboek (2,1-18) volgen twee kleine verhalen die de exegetische gemoederen flink bezighouden. Eensdeels omdat het om twee opmerkelijke wonderen gaat, anderdeels omdat de twee wonderen sterk met elkaar contrasteren (2,19-22 en 2,23-25). Het grootste struikelblok vormt echter het tweede, huiveringwekkende wonderverhaal waarin Elisa knapen die de spot met hem drijven vervloekt, nog wel in de naam van JHWH, waarna twee berinnen maar liefst tweeënveertig van hen openrijten (2,23-25).

Mijn lezing van dit verhaal vindt u in de bijlage. Voor de Engelse versie, zie 'The First Deeds of Elisha: Two Miracles - 2 Kings 2,19-25', NTT Journal for Theology and the Study of Religion 77/3 (2023), 159-176.

Open PDF bestand