Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

februari 2015

Al dat geweld (preek over Genesis 9,8-17)

geplaatst op maandag 23 februari 2015 in de categorie Preken

Aan het begin van de Veertigdagentijd dit jaar stond als oudtestamentische lezing Genesis 9,8-17 centraal, waarin Jhwh aankondigt: 'Zo'n vloed zal Ik nooit meer over de aarde brengen'. Dat bracht met zich mee dat als nieuwtestamentisch de passage over de doop, direct voorafgaande aan de verzoeking in de woestijn erbij gelezen moest worden (Marcus 1,9-13). Anders zou je kunnen denken dat, als al dat geweld onder de mensen zich opnieuw gaat voordoen, dat God dat maar zo laat. In Jezus Messias kiest Hij voor een andere weg om met het geweldsprobleem om te gaan. 

Open PDF bestand

De linkshandige Ehud en de rechtshandige God (Psalm 17; Recht. 3,12-30)

geplaatst op dinsdag 17 februari 2015 in de categorie Oude Testament (artikelen)

In het leerhuis dat ik geef over bidders in het Oude Testament zijn we recentelijk bezig geweest met 'het gebed van David' in Psalm 17.
Dit gebed kent een aantal tekstproblemen. In dit artikel bespreek ik er drie. Ook de structuur van de psalm vraagt om bespreking, omdat ook dat voorwerp is van veel discussie onder de uitleggers.
Ik stuitte in mijn onderzoek op een opvallende relatie met Rechters 3,12-30, die ik graag aan de lezer ter beoordeling voorleg.

Open PDF bestand

Jezus raakt een melaatse aan (preek over Marcus 1,40-45)

geplaatst op dinsdag 17 februari 2015 in de categorie Preken

Op de 6e Zondag na Epifanie, 15 februari 2015, stond het verhaal centraal van de reiniging van de melaatse door Jezus (Marcus 1,40-45). In de NBG'51 vertaling begon dat verhaal in vers 40. In de NBV vormt vers 39 terecht de inleiding van dat verhaal. Ik preekte erover in de Bosbeskapel in Den Haag Zuidwest. 

Open PDF bestand