Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

maart 2024

Tussen verraad (Judas) en verloochening (Petrus) (preek over Marcus 14,17-31)

geplaatst op woensdag 27 maart 2024 in de categorie Preken

Op Witte Donderdag kan je natuurlijk ook een keer een ander verhaal lezen dan het verhaal van de voetwassing uit het Johannesevangelie (hoofdstuk 13,1-20). Omdat dit jaar het Marcusevangelie de rector is, zou ik kiezen voor Marcus 14,17-31. Dat mag misschien niet gebruikelijk zijn om ook vv. 26-31 erbij te lezen, maar daardoor komt de paschaviering wel precies in het midden te staan tussen de aankondiging van het verraad door Judas en de aankondigng van de verloochening door Petrus.

Open PDF bestand

Recensie - Ruben van Wingerden, Romeinse kruisiging, Zutphen 2024

geplaatst op dinsdag 26 maart 2024 in de categorie Recensies

Aan het begin van de Stille Week las ik het boek van Ruben van Wingerden, 'Romeinse kruisiging' dat begin maart verscheen, en in Utrecht aangeboden werd aan de decaan van de Tilburg School of Catholic Theology, Karim Schelkens.
De auteur wordt al langere tijd geboeid door het kruis. Zo promoveerde hij in 2023 promoveerde hij op een studie over kruisdragen: Martyrdom and Metaphor: Cross-bearing Interpretations in Early Christianity'.
Mijn recensie van 'Romeine kruisiging (Zutphen 2024) vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Het lijdensverhaal volgens Marcus 14,12-15,47

geplaatst op zaterdag 16 maart 2024 in de categorie Vertalingen

Op Palmzondag wordt niet alleen het verhaal van de intocht van Jezus gelezen, maar ook het lijdensverhaal. Dat gebeurt dit jaar uit het Marcusevangelie: 11,1-11 en 14,12-15,47.
Dat passieverhaal volgens Marcus kan natuurlijk ook op Goede Vrijdag gelezen worden.
In de bijlage treft u mijn vertaling aan van Marcus 14,12-15,47.

Open PDF bestand

Een nieuwe Amsterdams Cahier staat op stapel

geplaatst op maandag 04 maart 2024 in de categorie Blog

Er komt een nieuw Amsterdams Cahier aan. Hij ligt nu bij de drukker. Onderwerp van ACEBT 37 zijn de Megillot, de vijf rollen: Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester. Deze bundel bevat bijdragen van Dries Blokker, Hendrik Jan Bosman, Dorcas Chebet, Kristin De Troyer, Nico Riemersma, Klaas Smelik, Klaas Spronk, Eveline van Staalduine-Sulman en Adri van der Wal.

Nummer 37 verschijnt, zo is de bedoeling, kort na Pasen: begin april.
Meer informatie: inhoudsopgave en woord vooraf, vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand