Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

maart 2021

De voetwassing (preek over Johannes 13,1-20)

geplaatst op maandag 29 maart 2021 in de categorie Preken

Het verhaal van de voetwassing (Johannes 13,1-20) houd ik voor een van de mooiste uit het Johannesevangelie. Het verhaal staat steevast op het rooster voor de Witte Donderdag. U vindt hier (zie bijlage) mijn laatste preek over Johannes 13. 

Open PDF bestand

Berît in Ezra 10,1-44

geplaatst op zaterdag 20 maart 2021 in de categorie Oude Testament (artikelen)

Deze week kwam Joep Dubbink (red.), Ezra & Nehemia (ACEBT 34), Amsterdam: SHA 2021 uit. Ik schreef daarin een artikel over de enige plaats in het boek Ezra waar het woord berît voorkomt, dat in onze taal vaak met 'verbond' wordt weergegeven. De titel van mijn bijdrage luidt 'Berît in Ezra 10,1-44'. U vindt het op pag. 45-55 van dit cahier.

Open PDF bestand

Wel een teken voor de Grieken (Johannes 12,20-33)

geplaatst op dinsdag 16 maart 2021 in de categorie Exegese

Het verhaal dat op zondag 'Judica (=Doe recht)' aan de orde is dat van de Grieken die Jezus willen zien, in Johannes 12,20-33. Mijn vraag: hoe verhoudt zich het antwoord van Jezus op die wens van een aantal representanten van de Griekse wereld? Voor het online preekteam leverde ik opnieuw een vertaling en een exegese. U vindt hem in de bijlage. 

Open PDF bestand

Oei, dat is te weinig (preek over Johannes 6,1-15)

geplaatst op zondag 14 maart 2021 in de categorie Preken

Johannes 6,1-15 staat bekend als het verhaal van de wonderbare spijziging, kan echter ook heel goed aangeduid worden met 'Jezus als royale gastheer'. Het verhaal hoort klassiek thuis op zondag 'Laetare (=Verheugt u)'. Ik heb er diverse keren over gepreekt. Mijn laatste, onder de titel 'Oei, dat is te weinig', vindt u hier. 

Open PDF bestand

Recensie - Hans Lammers, Old Testament Quotations in the Gospel of Mark

geplaatst op woensdag 10 maart 2021 in de categorie Recensies

Op woensdag 10 maart 2021 promoveeerde Hans Lammers aan Tilburg University op een boeiend proefschrift over oudtestamentische citaten in het Marcusevangelie. De volledige titel van zijn proefschrift luidt: "Have You Not Read This Scripture?" Memory Variation and Context-Based Modification in the Old Testament Quotations in the Gospel of Mark.
Zijn twee belangrijkste conclusies vindt de lezer direct in de (onder)titel: (1) Als de auteur citeert, dan doet hij dat vaak uit zijn hoofd. (2). Marcus past zijn citaten vaak aan ter ondersteuning van zijn visie op Jezus.
Mijn recensie van zijn dissertatie vindt u in de bijlage.

Open PDF bestand

Een overvloedig maal voor de volkeren (Johannes 6,1-15)

geplaatst op dinsdag 09 maart 2021 in de categorie Exegese

Op zondag 'Laetare (=Verheugt u)', 14 maart 2021, staat in de zondagse eredienst het verhaal van de wonderbare spijziging uit Johannes 6 centraal. In het online preekteam, een initatief van de Dirk Monshouwerstichting en de Nieuwe Bijbelschool, besprak ik deze tekst met collega's. J.P. Boendermaker zegt over deze zondag: 'Wij vieren dat het nieuwe Jeruzalem in zicht is.' In Johannes 6,1-15 gaat Jezus - opvallend - aan Jeruzalem voorbij. Hij gaat nu niet op naar Jeruzalem om daar het Pascha te vieren, waar hij dat in 2,13 en 11,55 + 12,12 wel doet, maar hij viert wel een maal: met de volkeren, een maaltijd op de berg, dat buitengewoon overvloedig is! In de bijlage vindt u een vertaling en een narratief-kritische analyse van dit verhaal.

Open PDF bestand

Vertaling van Johannes 2,13-22

geplaatst op woensdag 03 maart 2021 in de categorie Vertalingen

Op zondag 7 maart 2021 staat het verhaal van de tempelreiniging, Johannes 2,13-22, op het leesrooster. We bespraken deze tekst in het pas gestarte online preekteam. En dat leidde tot onderstaande vertaling. Mijn visie op de structuur van deze perikoop heb ik eraan toegevoegd. 

Open PDF bestand