Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

oktober 2023

Literatuurlijst - Ruth (update 2023-10-29)

geplaatst op zondag 29 oktober 2023 in de categorie Literatuurlijsten

We zijn als redactie van ACEBT op dit moment druk bezig met een nieuw nummer (37) over de vijf feestrollen (Megilloth). Ergens in de eerste maanden van het volgend jaar zal het verschijnen. Ik schreef daarvoor het artikel 'De rol van God in het boek Ruth: Over de houding van God ten opzichte van het lijden'. Eerder - in mei 2022 - bracht ik al een literatuurlijst uit. De bibliografie die je in de bijlage vindt, is nog weer sterk uitgebreid.

Open PDF bestand

Elijah, John and Jesus in a Lukan Perspective

geplaatst op zaterdag 14 oktober 2023 in de categorie Lucas-Handelingen (artikelen)

Vorig jaar, te weten op 30 september 2022, nam Bart Koet al afscheid als hoogleraar Nieuwe Testament, aan Tilburg School of Catholic Theology, maar gisteren kreeg hij - in Utrecht - dan eindelijk zijn feestbundel, die als titel draagt: Themes and Texts in Luke-Acts: Essays in Honour of Bart J. Koet (STAR. Leiden/Boston 2023). Ook ik mocht voor een artikel tekenen: 'Elijah, John, and Jesus in a Lukan Perspective' (p. 46-60).

Open PDF bestand

Nieuwe website van de Dirk Monshouwer-stichting

geplaatst op donderdag 12 oktober 2023 in de categorie Vertalingen

De Dirk Monshouwerstichting heeft sinds enkele maanden een nieuwe website. Daarop houden we ons vooral bezig met het maken van vertalingen voor de liturgie van de eerstkomende zondag. Vanaf begin september zijn daarop onze vertalingen te vinden.

Voor zondag 15 oktober heb ik zowel de oud- als de nieuwtestamentische vertaling aangeleverd: Jesaja 25,1-12, het feestmaal voor alle volkeren, en Matteüs 22,1-14, de gelijkenis van een bruiloft die een koning voor zijn zoon heeft klaargemaakt.

Open PDF bestand

Binnenkort de verschijning van mijn Engelstalig boek over het Lucasevangelie

geplaatst op dinsdag 10 oktober 2023 in de categorie Blog

Ik tekende enige tijd terug een contract bij Lit Verlag, Münster, voor mijn nieuwe boek: The Gospel of Luke as Masterpiece: Structure, Genre, and Way of Telling (xv + 295 pag.). Het boek verschijnt in de serie Tilburg Theological Studies (vol. 10). Op dit moment ligt het boek bij de redactie van deze serie. Ik hoop dat het nog dit jaar verschijnt, zo rond Kerst.
In de bijlage vindt u het Woord vooraf + de inhoudsopgave. 

Open PDF bestand