Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

juni 2017

'Jongeman, ik zeg je: Ontwaak' (Lucas 7,14)

geplaatst op zaterdag 03 juni 2017 in de categorie Lucas-Handelingen (artikelen)

Voor het zeer lezenswaardige tijdschrift Met Andere Woorden schreef ik een klein artikeltje over de vraag hoe ἐγέρθητι in Lucas 7,14 vertaald moet worden? Het wordt bijna altijd vertaald met 'Sta op'. Ik bepleit de vertaling: 'Ontwaak'. 

Open PDF bestand

'Aan mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde' (hemelvaartspreek over Matteüs 28,16-20)

geplaatst op zaterdag 03 juni 2017 in de categorie Preken

Het is in de Bosbeskapel traditie om op Hemelvaartsdag de dienst in de tuin te houden. Een dienst met muziek en veel stilte, waarin alle geluiden van de tuin gehoord kunnen worden.
Het Matteüsevangelie is dit jaar de rector. Ik koos ervoor om Matteüs' typering van hemelvaart op deze fraaise zomerse dag aan de orde te stellen: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde' (Matteüs 28,16-20). 

Open PDF bestand