Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

december 2013

Bara: scheppen of scheiden [Genesis 1]

geplaatst op maandag 30 december 2013 in de categorie Oude Testament (artikelen)

Ellen van Wolde hield in oktober 2010 een verrassende inaugurele rede over het beginvers van de Bijbel (Genesis 1,1). Daarin ontkent ze dat het hebreeuwse werkwoord bara 'scheppen' zou betekenen. Met 'scheiden' moet je het volgens haar weergeven. In Interpretatie 18,7 (2010), 30-31 gaf ik een reactie op haar leesvoorstel.

Open PDF bestand

Kerstpreek over Maria (Matteüs 1,16)

geplaatst op vrijdag 27 december 2013 in de categorie Preken

Een lange rij van (mannen)namen trekt in Matteüs 1 aan de lezer voorbij: namen van vaders, namen van zonen, aaneengesmeed met steeds dezelfde schakel: ‘en hij verwekte'. Je kan dus niet zeggen dat je het niet gehoord hebt. Negenendertig keer hoor je van de verwekking van de vader van zijn zoon. Je verwachting bij de veertigste keer? Met je ogen dicht zou je toch denken: ‘En Jozef verwekte Jezus'. Maar hoe compleet anders gaat het dan die veertigste keer (Mat. 1,16). 
Op Eerste Kerstdag stond dit verhaal (Matteüs 1) centraal, in het bijzonder de vijfde vrouw uit het geslachtsgregister: Maria.

Open PDF bestand

Preek over Batseba (2 Samuël 11, Matteüs 1,6)

geplaatst op dinsdag 17 december 2013 in de categorie Preken

Op zondag 22 december komt de vierde keer vrouw uit het geslachtsregister van Matteüs 1 aan de orde. Dan zou je net zoals de voorgaande drie keer de naam van de vrouw zelf verwachten (Batseba), maar dan spreekt de evangelist over haar als 'die van Uria' (Mat. 1,6).

Open PDF bestand

Preek over Ruth (Ruth 1 en 4, Matteüs 1,5b)

geplaatst op vrijdag 13 december 2013 in de categorie Preken

Op zondag 15 december staat Ruth centraal als de derde vrouw die in het geslachtsregister van Matteüs (hoofdstuk 1) wordt genoemd. Het mag dan zondag 'Gaudete (=Verblijdt u)' zijn, het verhaal van Ruth begint bepaald anders, verdrietig. En daaraan mogen we op deze zondag niet voorbij, ook niet in Advent. 

Open PDF bestand

Preek over Rachab (Jozua 2, Matteüs 1,5a)

geplaatst op zondag 08 december 2013 in de categorie Preken

Op de Tweede Adventszondag (8 december 2013) stond de tweede vrouw uit het geslachtsregister van Matteüs centraal: de hoer Rachab. Haar verhaal wordt verteld in Jozua 2.
In de preek die ik hield, stond de vraag centraal waarom Matteüs haar in zijn lijst heeft opgenomen. Zij neemt temidden van de andere drie vrouwen nog weer een eigen plaats in.
Ik gaf mijn preek als titel mee: 'Berekenend geloven'.

Open PDF bestand