Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

februari 2014

Over compleet mens zijn (preek over MatteĆ¼s 5,48)

geplaatst op maandag 24 februari 2014 in de categorie Preken

‘Weest dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is' (5,48) Die slotzin uit de Matteüslezing van zondag 23 februari koos ik om over te preken. Een onmogelijke oproep, zeg je op het eerste gezicht. Je vraagt je hoe Jezus zoiets kan zeggen.
Maar staat het er ook echt, zoals in de NBV is weergegeven? En: wat bedoelt Jezus nu precies met dat woordje 'volmaakt' (teleios)?

Open PDF bestand

In gesprek met Arie Zwiep over Handelingen 2,36

geplaatst op vrijdag 07 februari 2014 in de categorie Lucas-Handelingen (artikelen)

In een verzamelbundel onder de titel 'Christ, the Spirit  and the Community' schreef Arie Zwiep een boeiend artikel over Handelingen 2,36. Het probleem van dat vers - Petrus' conclusie aan het slot van zijn redevoering op de Pinksterdag - zit in de uitspraak dat God Jezus gemaakt heeft tot Heer en tot Christus. Dat lijkt veronderstellen dat Jezus dat eerder niet was. In zijn evangelie echter duidt Lucas echter dikwijls aan als Heer en Christus. Hoe past dit binnen de lucaanse christologie? In bijgaand artikel, dat eerder verscheen in Interpretatie 19,8 (2011), 29-31, ga ik nader op Zwiep's opvatting in. 

Open PDF bestand