Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Over compleet mens zijn (preek over Matteüs 5,48)

Over compleet mens zijn (preek over Matteüs 5,48)

geplaatst op maandag 24 februari 2014 in de categorie Preken

‘Weest dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is' (5,48) Die slotzin uit de Matteüslezing van zondag 23 februari koos ik om over te preken. Een onmogelijke oproep, zeg je op het eerste gezicht. Je vraagt je hoe Jezus zoiets kan zeggen.
Maar staat het er ook echt, zoals in de NBV is weergegeven? En: wat bedoelt Jezus nu precies met dat woordje 'volmaakt' (teleios)?

Open PDF bestand

meer blog items in de categorie (Preken )