Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

augustus 2018

Lezing 'Lucas als geschiedschrijver'

geplaatst op donderdag 23 augustus 2018 in de categorie Lezingen

Op dinsdag 21 augustus hield ik op de Didachè-Studiedagen in Leuven, dat als thema 'Het Lucasevangelie' had, een lezing onder de titel 'Lucas als geschiedschrijver'. Een samenvatting van deze lezing vindt u als bijlage (pdf-bestand) hieronder. Begin 2019 verschijnt er een verslagboek, waarin u mijn complete lezing zult kunnen vinden.

Open PDF bestand

Bibliography on Historiography, the Genre of Luke-Acts and Luke 1,1-4

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Literatuurlijsten

De Didachè-studiedagen in Leuven, op dinsdag 21 en woensdag 22 augustus 2018, hadden als thema: 'Het Lucasevangelie'. Na de inleiding mocht ik de dag openen met een lezing getiteld 'Lucas als geschiedschrijver'.
In de bijlage vindt u een literatuurlijst op dit onderwerp. Literatuur t/m oktober 2019 heb ik daarin verwerkt.

Open PDF bestand

Recensie van mijn proefschrift (3)

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Proefschrift

In juli 2018 verscheen een positieve recensie van mijn proefschrift in Kerk en Theologie 69/3 (2018), 300-301. De recensent: de nieuwtestamenticus Peter-Ben Smit (VU, A'dam).
Ik citeer graag zijn laatste woorden: 'Het boek leest stug, dat heeft te maken met de zeer systematische stap-voor-stap-wijze van werken die Riemersma koos; tegelijkertijd loont de lectuur wel: Riemersma is meestal nauwkeurig en positioneert zich helder. Daarmee levert hij zeker een niet onbelangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het Lukasevangelie.'

Open PDF bestand

Recensie van mijn proefschrift (2) en nieuwe boek

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Proefschrift

Vlak voor Pasen 2018 verscheen er een positieve recensie van mijn proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan' en van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' in Kerk in Den Haag. Margot Berends schreef het verhaal onder de titel 'Blijf niet steken in 'dit kan niet''.
De laatste woorden van de recensie: 'Wie ervan houdt om een bijbeltekst op detailniveau te ontleden, moet zeker dit tweede boek van Riemersma lezen. Het boek bewijst dat een tekst niet kapot geëxegetiseerd hoeft te worden als je er de methode van close reading op toepast. Ook dan blijft het wonder bestaan. Of liever gezegd: juist dan komt naar voren hoe groot het wonder van het geloof kan zijn.'

Open PDF bestand

Recensie van mijn proefschrift (1)

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Proefschrift

Al heel snel na mijn promotie - in december 2016 - besprak Hendrik Hoet voor Collationes mijn proefschrift. U vindt de lovende recensie in Collationes 46/4 (2016), 470-471.
Ik citeer graag het begin van de recensie: 'Met stijgend intellectueel genot vanwege zijn heldere methodische uiteenzetting en de verhelderende inzichten, waartoe de analyse leidt, heb ik dit proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University gelezen.'

Open PDF bestand