Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Kerkbladartikelen

Hemelvaart: hoogtepunt van het kerkelijk jaar

geplaatst op maandag 30 april 2018 in de categorie Kerkbladartikelen

Hemelvaart is het stiefkind van de christelijke feestdagen. Het heeft bij lange na niet de uitstraling van Kerst en Pasen. In het rijtje van de vier grote feesten staat het bij velen helemaal achteraan.
Voor Samenklank (5/10 [2018], 3) het kerkblad van Den Haag-Zuidwest, schreef ik een verhaal waarin ik wil laten zien dat Hemelvaart letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van het kerkelijk jaar is.

Open PDF bestand

Opheffing van Pastorale Diensten

geplaatst op woensdag 28 maart 2018 in de categorie Kerkbladartikelen

Op dinsdag 3 oktober 2006 ging de website 'Pastorale Diensten' (www.pastoralediensten.nl) van start. Met ingang van 1 mei 2018 gaat de website uit de lucht. In bijgaand pdf.bestand vindt u een stukje geschiedenis van de website van het predikantenteam van Den Haag-Zuidwest en de reden waarom we hem uit de lucht halen.

Open PDF bestand

Beeld bepalende mensen

geplaatst op vrijdag 06 oktober 2017 in de categorie Kerkbladartikelen

Op zondag 5 november gedenken wij in de Bosbeskapel allen uit de gemeente die in het afgelopen jaar zijn overleden als ook degenen die een bepaalde band met de Bosbeskapel en haar gemeente hadden, maar niet of niet meer tot de wijkgemeente behoorden. 

Voor het kerkblad van Den Haag-Zuidwest 'Samenklank' schreef ik een artikel over mensen die zijn overleden en mijn beeld bepaalden. 

Open PDF bestand

Zicht op de weg

geplaatst op donderdag 09 februari 2017 in de categorie Kerkbladartikelen

Omdat we binnenkort de Veertigdagentijd ingaan, officieel op Asweoensdag (1 maart) schreef ik voor het kerkblad van Den Haag Zuidwest Samenklank een verhaal over het doel van deze lange voorbereidingsperiode: zicht krijgen op de weg die Jezus is gegaan. 

Open PDF bestand

Toonbeeld van barmhartigheid

geplaatst op maandag 01 augustus 2016 in de categorie Kerkbladartikelen

Het jaarthema in het komende, kerkelijke seizoen is 'Toonbeeld van barmhartigheid'. We kozen voor dit thema, natuurlijk allereerst opdat we in het komend seizoen bepaald worden zowel bij dé grondeigenschap van God als ook met de bedoeling dat het ook onze grondeigenschap zal worden, maar ook om zo verbondenheid te tonen met de rooms-katholieke kerk met hun door de paus ingestelde jubileum van de barmhartigheid voor 2016.

Ik schreef voor Samenklank, het kerkblad van Den Haag-Zuidwest, een inleidend artikel op het jaarthema.

Open PDF bestand

Het bijna 75-jarige bestaan van de Bethelkerk

geplaatst op woensdag 05 juni 2013 in de categorie Kerkbladartikelen

Op de gemeentezondag van de Bethelkerk op 2 juni 2013 beloofde ik de gemeente een extra nummer van Betheltaal, met de complete geschiedenis van de kerk als een herinnering naast de foto van de Bethelkerk die de gemeente op de gemeentezondag meekreeg.

We mochten net niet het 75-jarig jubileum halen.
Op zondag 16 juli 2013 wordt de laatste kerkdienst gehouden. Deze dienst begint om 11.00 uur. 

Open PDF bestand

open books

Monnik of missionaris

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Kerkbladartikelen

Vlak voor Kerstmis 2012 kreeg ik de vraag voorgelegd of ik aan het Andries Radio Symposium wilde deelnemen. Ik zou door Andries Knevel geïnterviewd worden samen met een christelijk-gereformeerde evangelist: ik over de sluiting van de Bethelkerk, hij over de groei van zijn gemeente in Amsterdam-Noord. Alzo geschiedde op dinsdag 22 januari in het oude E.O. gebouw, middenin Hilversum. In Visie, het radio-en televisie magazine van de Evangelische Omroep, verscheen kort voorafgaande aan het symposium onderstaande bijdrage; het is de weergave van een telefonisch interview.

Open PDF bestand

open books

Gesprekken over de sluiting van de Bethelkerk

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Kerkbladartikelen

In de afgelopen twee maanden februari en maart zijn er vijf huiskamerbijeenkomsten geweest, waarin de sluiting van de Bethelkerk centraal stond. Dat deden we samen: de voorzitter van de kerkenraad, mw. Marga van Arendonk, en ondergetekende. In elke sectie - Tuinenbuurt/Nieuw-Waldeck, Bohemen, Groot Waldeck, Componistenbuurt, Kijkduin - is een bijeenkomst geweest, ofwel op een morgen ofwel op een middag. De animo om aan dit gesprek deel te nemen was groot, zo bleek wel uit de opkomst. Hieronder een terugblik op die samenkomsten.

Open PDF bestand