Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Proefschrift

Recensie van mijn proefschrift (3)

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Proefschrift

In juli 2018 verscheen een positieve recensie van mijn proefschrift in Kerk en Theologie 69/3 (2018), 300-301. De recensent: de nieuwtestamenticus Peter-Ben Smit (VU, A'dam).
Ik citeer graag zijn laatste woorden: 'Het boek leest stug, dat heeft te maken met de zeer systematische stap-voor-stap-wijze van werken die Riemersma koos; tegelijkertijd loont de lectuur wel: Riemersma is meestal nauwkeurig en positioneert zich helder. Daarmee levert hij zeker een niet onbelangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het Lukasevangelie.'

Open PDF bestand

Recensie van mijn proefschrift (2) en nieuwe boek

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Proefschrift

Vlak voor Pasen 2018 verscheen er een positieve recensie van mijn proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan' en van mijn nieuwe boek 'Het Lucasevangelie onder de loep' in Kerk in Den Haag. Margot Berends schreef het verhaal onder de titel 'Blijf niet steken in 'dit kan niet''.
De laatste woorden van de recensie: 'Wie ervan houdt om een bijbeltekst op detailniveau te ontleden, moet zeker dit tweede boek van Riemersma lezen. Het boek bewijst dat een tekst niet kapot geëxegetiseerd hoeft te worden als je er de methode van close reading op toepast. Ook dan blijft het wonder bestaan. Of liever gezegd: juist dan komt naar voren hoe groot het wonder van het geloof kan zijn.'

Open PDF bestand

Recensie van mijn proefschrift (1)

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Proefschrift

Al heel snel na mijn promotie - in december 2016 - besprak Hendrik Hoet voor Collationes mijn proefschrift. U vindt de lovende recensie in Collationes 46/4 (2016), 470-471.
Ik citeer graag het begin van de recensie: 'Met stijgend intellectueel genot vanwege zijn heldere methodische uiteenzetting en de verhelderende inzichten, waartoe de analyse leidt, heb ik dit proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University gelezen.'

Open PDF bestand

Proefschrift is uitverkocht, nu tweede druk

geplaatst op donderdag 08 februari 2018 in de categorie Proefschrift

Van de uitgever, Piet van Midden, hoorde ik dat mijn proefschrift is uitverkocht. 'Dat is iets dat niet vaak gebeurt', zei hij me. Hij heeft voor een tweede druk gezorgd - een hele kleine oplage - , maar deze is alleen bij mij te bestellen (zie het contactadres: info@nicoriemersma.nl).
Prijs: € 25.

Open PDF bestand

Interview 'Kerk in Den Haag' over proefschrift

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie Proefschrift

In verband met mijn proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan' werd ik voor Kerk in Den Haag door Irna van der Wekke geïnterviewd over het theologisch belang van mijn thesis. 

Open PDF bestand

'Lekenpraatje 'Hoe met wonderverhalen om te gaan?'

geplaatst op dinsdag 07 juni 2016 in de categorie Proefschrift

Op de dag van de promotie, in mijn geval vrijdag 3 juni 2016, word je in Tilburg in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan de promotie aan de aanwezigen in de zaal uit te leggen waar je proefschrift over gaat. Ik heb me in mijn 'lekenpraatje', zoals dat heet, beperkt tot het belangrijkste punt: hoe met wonderverhalen om te gaan. 

Open PDF bestand

Interview 'Samenklank' over promotie op 3 juni 2016

geplaatst op zaterdag 16 april 2016 in de categorie Proefschrift

In verband met mijn promotie op vrijdag 3 juni 2016 werd ik voor 'Samenklank', het kerkblad van de Protestantse Wijkgemeente Den Haag Zuidwest geïnterviewd.

Open PDF bestand