Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

juli 2016

Overlijden van mijn broze, oude vader

geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 in de categorie Nieuws

Op maandag 13 juni 2016 overleed mijn broze, oude vader, Piet Riemersma, op 96-jarige leeftijd. Dat gebeurde tien dagen na mijn promotie. Het was een zin die ik nadien heel wat keren te horen kreeg: 'Het leek wel alsof je vader op je promotie gewacht heeft.' En zo heb ik dat zelf ook ervaren. Wat was ik blij dat hij nog bij mijn promotie aanwezig was. En wat was hij trots. Maar hij was ook, net als ik, verdrietig, omdat mijn moeder daar niet meer bij was.

We hadden een goede dag, toen hij maandag 20 juni na een rouwdienst in zijn wijkkkerk 'De Hoeksteen' in Amersfoort op ‘Rusthof' in Leusden werd begraven, en zo verenigd werd met de vrouw die hij meer dan 75 jaar heeft liefgehad.
Aan mij had hij een aantal jaren terug gevraagd of ik de rouwdienst wilde leiden. Dat is een niet eenvoudige taak, maar ook een die ik gaarne op me heb genomen. De overdenking die ik heb gehouden, vindt u in de bijlage. 

Open PDF bestand

Lucas 7,11-17 - een onmogelijk verhaal

geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 in de categorie Lezingen

Op woensdagmiddag 29 juni nam Ype Viersen afscheid als gevangenispredikant. Dat afscheid vond plaats in zijn eigen wijkkerk, de Tuindorpkerk in Utrecht. Het ging gepaard met een symposium onder de titel 'De Bijbel met mensen die van toeten noch blazen weten'.
Aan mij de vraag of ik in dat verband iets wilde zeggen hoe ik over het verhaal waarop ik net gepromoveerd ben, Lucas 7,11-17, zou preken of een gesprek zou voeren met gevangenen die zelden of nooit een bijbelverhaal hebben gelezen.  

Open PDF bestand

Het Lucasevangelie als rector in de liturgie

geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 in de categorie Lezingen

In verband met het feit dat het Lucasevangelie in het kerkelijk jaar 2015-2016 de rector is in de zondagse eredienst vroeg de oud-katholieke parochie van Amersfoort mij of ik in een lezing iets kon aangeven van de karakteristieken van dit evangelie. Dat deed ik - met veel plezier - op donderdag 5 november 2015. 

Open PDF bestand

Proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan: Een exegetisch-hermeneutische studie naar de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 in relatie tot 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45'

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie Lucas (boeken)

Hieronder vindt u een Nederlandse samenvatiing van mijn proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan'. 

Mijn proefschrift is niet meer via de uitgever 2VM (Bergambacht) te koop, maar nog wel bij mij te verkrijgen (€ 25, met daarbij nog portokosten)

Open PDF bestand

Interview 'Kerk in Den Haag' over proefschrift

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie Proefschrift

In verband met mijn proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan' werd ik voor Kerk in Den Haag door Irna van der Wekke geïnterviewd over het theologisch belang van mijn thesis. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Lucas 7,11-17

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie Literatuurlijsten

Al vele jaren verzamel ik literatuur over Lucas 7,11-17, het verhaal van de dodenopwekking van een zoon van een weduwe in de Galilese stad Naïn. De literatuurlijst is door mij bijgehouden tot april 2023.

Ik beweer zeker niet dat de lijst compleet is. Mocht u nog literatuur kennen die ik hier ongenoemd laat, dan houd ik mij aanbevolen.

Open PDF bestand

'Het belang van rituelen' (Ouderlingenblad)

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie Andere artikelen

Mijn vraag aan het Ouderlingenblad om een themanummer over rituelen uit te brengen werd positief beantwoord. De redactie vroeg aan mij om het inleidend artikel te verzorgen over het belang van rituelen. Het themanummer verscheen in de zomer (juli-augustus 2016).  

Over ditzelfde onderwerp hield ik op maandag 18 januari 2016 een lezing in het kader van het Oecumenisch Leerhuis in Den Haag Zuidwest. Het artikel in het Ouderlingenblad is een bewerking van deze lezing. 

Open PDF bestand