Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Blog

De aap kwam pas laat uit de mouw ...

geplaatst op dinsdag 12 november 2019 in de categorie Blog

De aap kwam pas laat uit de mouw in 'Het grote grondtalendebat', dat op woensdagmiddag 6 november 2019 op de PThU in Amsterdam gehouden werd. Het debat werd georganiseerd door 'De Nieuwe Bijbelschool' en vond onder redelijk grote belangstelling plaats. Het kan niet verbazen dat tal van oudtestamentici en nieuwtestamentici van de VU en PThU daarbij aanwezig waren, maar zij hielden zich stil op een enkele uitzondering na.

In de bijlage vindt u de verklaring voor de titel van deze blog. 

Open PDF bestand

In memoriam - ds. Piet Riemersma

geplaatst op maandag 14 oktober 2019 in de categorie Blog

Voor het Historisch Tijdschrift Gereformeerde Kerken in Nederland schreef ik het In Memoriam van mijn vader, Piet Riemersma (20 april 1920 Amsterdam - 13 juni 2016 Amersfoort). Het zal naar het zich laat aanzien verschijnen in het decembernummer van het tijdschrift.

Open PDF bestand

Heidelbergse Catechismuspreken

geplaatst op woensdag 03 augustus 2016 in de categorie Blog

Bij het opruimen van de studeerkamer van mijn vader, ds. Piet Riemersma, kwamen we ook een enorme grote stapel Heidelbergse Catechismuspreken tegen. Wie weet, zijn er mensen, predikanten of gemeenteleden, die interesse hebben in deze preken. Wie belangstelling heeft, die melde mij dat (via de mail of anderszins). 

Lees verder