Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

'Ze zeiden niemand iets' (paaspreek over Marcus 16,8)

'Ze zeiden niemand iets' (paaspreek over Marcus 16,8)

geplaatst op maandag 04 april 2022 in de categorie Preken

Het slot van het Marcusevangelie heeft velen al beziggehouden. Marcus 16,8 staat - mijns inziens geheel ten onrechte - bekend als 'een open einde van het Marcusevangelie'. Ik zou eerder zeggen: het is met het slotvers 'En ze zeiden niemand iets ...' een echt slot. Het evangelie zit op slot. Maar hoe moet je dit slot nu verstaan? Mijns inziens heb je daar het oudtestamentische paasverhaal voor nodig, meer in het bijzonder Exodus 15.

Open PDF bestand

meer blog items in de categorie (Preken )